Kdy a kam

 • A tak to tenkrát bylo - autorský muzikál L. Horníka

  Úterý 22.5 18:00 - Písek, Divadlo Pod Čarou

  Parodie z Divokého západu v podání muzikálového kroužku ZŠ J. Husa Písek.

 • Čochtan vypravuje

  Úterý 22.5 19:00 - Písek, Divadlo Fráni Šrámka

  Nestárnoucí muzikál J. Voskovce a J. Wericha Divotvorný hrnec v osobité úpravě J. Dvořáka.

Zobrazit všechny události
 

Dnešní Milevské noviny: Kdy začnou domácí kontroly kotlů. Školky mají obvody. Silvestrovské ztráty zvířat

Dnešní vydání Milevských novin nabízí hned dva rozhovory - první s referentkou ochrany ovzduší městského úřadu Hanou Hadrbolcovou popisuje, jak budou úředníci v praxi provádět novelu zákona, která umožňuje vstoupit do domů a zkontrolovat kotel. Druhý rozhovor s ředitelkou Sociálních služeb naznačuje, že by v Milevsku mohla přibýt práce pro ženy.

 

Milevské noviny také shromáždily několik příběhů o zvířatech, která se ztratila zřejmě kvůli stresu ze silvestrovského hluku. Maminky malých dětí možná bude zajímat, že mateřské školy v Milevsku nyní mají své příslušné obvody, odkud se děti přijímají přednostně. V zastupitelstvu kvůli tomu byla diskuse. 

Z kulturního života je zajímavá perlička, jak ožilo kino. Návštěvnost trhá rekordy. A můžete si také přečíst, jaký program bude mít reprezentační ples města. Už skoro nejsou lístky. 

Sport je jako vždy bohatý na události. V Milevsku se stále něco děje, a tak i na slavnostním vyhlášení výsledků ankety Sportovec Milevska organizátoři poprvé vyhlásí taky Akci roku. 

Diskuse k článku - 136 příspěvků
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
« Novější příspěvky 1 2 3 4 6 7  | Starší příspěvky »
 • Tommy Poserr 

  Reagovat

   

  Přesně tak, ...

  Vloženo 16.1.2017 09:52:08

 • aktivita zastupitelů 

  Reagovat

   

  Moc se mi líbí článek Josefa Luxemburga v Milevských novinách. Humorně a přesto asi velmi pravdivě popisuje žalostnou práci zástupců lidu v Milevsku. Nechali se zvolit a pořád jim nedošlo, že mají pracovat pro svoje voliče a pro rozkvět jejich města Milevska. Velkým a milým překvapením je působení zastupitele pana Tibora Kaleji. Bystrý pan Luxemburg, který se léta věnuje komunální politice, to dobře popsal ve svém krásném příspěvku, kde ho také chválí. Z toho co je uvedeno o kousek dole a dále pak z článku J. Luxemburga jsem pochopil, že

  dělník popelář, poctivý rom pan Tibor Kaleja učí pracovat inženýry, doktory, učitele a "elitu" Milevska sedící v zastupitelstvu a snaží se, aby plnily svoje sliby. Dalo by se říci, že je to námět na reportáž pro celostátní media. Pane Kaleja držíme Vám palce.

  Vloženo 14.1.2017 14:34:57

  • pochopení 

   Reagovat

    

   Také už jsem pochopil, proč Radosta, Třeštík a spol nechtěli Josefa Luxemburga do redakční rady. Asi se báli toho, že by chtěl svoji práci a funkci v redakční radě dělat dobře. Zkrátka, že chtěl pracovat.

   Vloženo 14.1.2017 14:48:50

   • anonymní čtenář 

    Reagovat

     

    v redakční radě?Vždyť je to informační plátek.

    Vloženo 14.1.2017 15:03:13

 • peníze 

  Reagovat

   

  Prý nejsou peníze,viníkem je nízký příjem z radarů a hracích automatů.Není to trochu mimo mísu?To budeme jezdit rychle a hrát automaty abychom pomohli městské kase?Jak to děláme doma?Přizpůsobíme výdaje,hlavně ty pravidelné,tomu,na co máme.To samé dělají soukromníci.Ono stačí pro inspiraci číst tady diskuzi.Je známo,že MP je předimenzovaná oproti obdobným městům.Prý proto,že na Červené jsou mírumilovní čeští Ukrajinci.Navyšují se stavy lidí na MÚ,knihovně a muzeu.To jsou ty jednoduše viditelné zbytečné pravidelné výdaje.Miliony.Prý se bude rozšiřovat knihovna za velké miliony,zastřešovat zase nějaké hřiště i když tyto kapacity na Milevsko jsou už teď předimenzované atd..To vše bude vyžadovat následné provozní náklady.Dělá se snad už desátá studie středu města, statisíce tečou.O neregulovaném toku milionů do nezvládnutých rekonstrukcí ulic byla řeč mockrát.Volání po nějaké vizi města je marné,nejsou peníze.Jsou,jen je optimálně vydávat.Je třeba opravovat,ale kvalifikovaně se znalostí věci(bylo by zajímavé hodnocení rozvodů kdyby byly v majetku Čevaku),ale taky myslet na budoucnost.

  Vloženo 14.1.2017 12:27:27

  • anonymní čtenář 

   Reagovat

    

   Mimo mísu jste vy sám. Bláboly vytrhané z kontextu, používání slova "prý" atd. To jsou nějaké argumenty? Což raději napsat, o kolik se jaká zakázka prodražila, o kolik lidí pracuje na úřadě víc, jak dopadlo hospodaření města? Nevíte? Tak to je tedy bída.

   Vloženo 14.1.2017 14:11:33

   • peníze 

    Reagovat

     

    Vím,proto to píšu.Prameny pro vás:Několikanásobné milionové navyšování peněz na realizované akce(záznamy ze ZMM);informace o navýšení stavu v knihovně,muzeu a na radnici(informace MÚ);projekt na rozšíření knihovny,zastřešení hřiště,studie středu města(inv. plány).......

    Vloženo 14.1.2017 14:58:36

    • Studie centra města Milevska za statisíce, jak hlasovali vaši zastupitelé 

     Reagovat

      

     Zajímal jsem se a našel jsem si oficiální zápis z 15. zasedání ZMM ze dne 22.6.2016. V bodě 12 zde navrhoval zmiňovaný zastupitel Tibor Kaleja za hnutí ANO následující. Pokud to někoho zajímá, může se podívat, jak hlasovali jím zvolení zástupci lidu, zastupitelé :

     12. Žádost o předložení informací a vyhodnocení práce komisí a skupin zabývajících se
     rozvojem města Milevska a informací o přehledu vypracovaných studií a nákladů
     vynaložených na studie ohledně rozvoje, koncepce a uspořádání centra města Milevska –
     T. Kaleja
     Úvodní informace k tomuto materiálu podal p. Kaleja. V rozpravě k tomuto bodu vystoupili:
     Ing. Mgr. Doubek, p. starosta.
     Pan starosta konstatoval, že na konci druhého roku po volbách bude provedena bilance činnosti koalice.

     Zastupitelstvo města Milevska hlasovalo o navrženém usnesení:
     ukládá místostarostovi města Milevska, Mgr. Martinu Třeštíkovi, spolu odpovědnému za gesci Strategického plánování a územního rozvoje města Milevska předložit na příští zasedání ZMM, které se uskuteční dne 14.09.2016 písemné zprávy které:

     Vloženo 14.1.2017 15:13:28

     • Studie centra města Milevska za statisíce, jak hlasovali vaši zastupitelé 

      Reagovat

       

      a) Písemně zhodnotí práci komise pro rozvoj a komise mladých pro rozvoj a zanalyzuje důvody zrušení těchto komisí. Vyhodnotí přínosy výstupů z těchto komisí pro rozvoj města.

      b) Podat podrobnou písemnou zprávu o činnosti skupiny rozvoj, zejména pak oznámit její personální složení a dosavadní výsledky činnosti. Popsat konkrétní návrhy vzešlé z této skupiny, které se realizují a které se budou realizovat s udáním časového horizontu realizace. Vyhodnotit konkrétní přínosy a výstupy z této skupiny pro rozvoj města Milevska.

      c) Předloží písemnou zprávu o zpracovaných studiích, centra města Milevska za posledních 10 let. Tato zpráva bude obsahovat zejména počet studií, vynaložené finanční prostředky z rozpočtu města Milevska na zpracování těchto studií celkově a jednotlivě na jednotlivou studii, stručný popis řešení jednotlivých studií v souvztažnosti k centru města, konkrétní popis skutečných realizací vzešlých z těchto studií, seznam autorů a dodavatelů těchto studií a vyhodnocení efektivity těchto zadání pro město Milevsko za posledních 10 let.

      Vloženo 14.1.2017 15:16:53

      • Studie centra města Milevska za statisíce, jak hlasovali vaši zastupitelé 

       Reagovat

        

       Studií se rozumí zcela všechny studie a dokumenty nějak se týkající centra města Milevska, návrhy a koncepce nebo podobný materiál zachycující plně nebo jen částečně řešení, koncepci, rozvoj, změnu, opravu atd., centra města, který byl hrazen buď plně, nebo částečně z rozpočtu města Milevska za posledních 10 let.
       Přítomno: pro - 5, proti - 1, zdržel se – 11
       Usnesení nebylo přijato.

       Hlasování:
       Pro: Herout, Jelenová, Hobzek, Kaleja, Šrámek,
       Proti: Beneš,
       Zdržel se: Kostínek, Pavlečka, Barda, Radosta, Třeštík, Koutník F., Mácha, Doubek, Machart, Koutník P., Kotalík.

       Kolik bylo studií na centrum města Milevska? Kolik to stálo? Jak se využily? Proč se dělají další?
       Z hora uvedeného textu vyplývá, jak se k tomu staví jednotlivý zástupci Milevštáků. Návrh Tibora Kaleji nebyl přijat. Většinu zastupitel to nezajímá. Budou se dělat další za desetisíce možná statisíce. Něco na tom článku J. Luxemburga v minulých MN asi bude. Řeči, sliby, a skutek utek.

       Vloženo 14.1.2017 15:22:48

   • anonymní čtenář 

    Reagovat

     

    Neříká se, že dotčená husa zakejhá? Ejhle, stalo se. To je tedy bída.

    Vloženo 15.1.2017 09:15:09

    • Nym 

     Reagovat

      

     Pak,že sem nepíše.Píše a kličkuje.

     Vloženo 16.1.2017 13:48:18

 • zapomněli? 

  Reagovat

   

  Zaznamenala jsem na stránkách města konečně program rady města, která se uskutečnila 11.1.2017. Nechápu proč teto program byl zveřejněn, až po radě. BYlo ustanoveno, že toto má být předem zveřejněno. Když byl pan Doubek v radě, tak program rady byl zveřjněn před jednáním rady vždy. Což je logické. Jak jinak se mají občané dozvědět o tomto jenání.
  Konec konců, bylo zde o tom psáno. Pevně věřím, že se podobné excesi nebudou opakovat.

  Vloženo 14.1.2017 10:58:59

  • konec světa? 

   Reagovat

    

   Zřejmě zapomněli.To nejsou jiné problémy?Už tu několikrát proběhlo,že Doubek nemá se zveřejňováním nic společného.A v radě je.Důležité je zveřejnit zápis se závěry.

   Vloženo 14.1.2017 11:30:46

   • anonymní čtenář 

    Reagovat

     

    konec světa určitě ne. Jen, že se program dával na web města předem a najednou zase ne. Že by třeba nějaký kontroverzní bod, třeba prodej něčeho?

    Vloženo 14.1.2017 16:29:09

 • lucifer 

  Reagovat

   

  mě by zajímalo k čemu je městká policie,dnes je 13ledna a ve městě je to jak o silvestru petardy,ohnostroje,asi pro měštaky je špatné počasí aby vyšly do ulic a nebo od Radosty nevyfasovali zimní oblečení

  Vloženo 13.1.2017 21:03:56

  • anonymní čtenář 

   Reagovat

    

   A tahleta Městská policie stojí každého dnes v Milevsku spolu s kamerovým systémem přibližně 10 000 000 korun každý rok. Radosta, Třeštík, Barda, Šrámek, Doubek, Machart, Koutníci, Procházkové, Dvořák, Mácha, Pavlačka, jsi ustanovili do prohlášení koalice, že prověří efektivnost MP, tak aby pracovala efektivně as co nejnižšími náklady pro město. Když toto požadoval zastupitel za ANO pan Kaleja, tak hlasovali proti nebo se zdrželi hlasování. Pasovali proti svým vlastním slibům. Je možné se přesvědčit na záznamu který je na webu města o tom jak tito lidé porušují svoje vlastní sliby, oproti nim hlasují.

   Vloženo 14.1.2017 10:00:35

   • Teoretik 

    Reagovat

     

    Doubek s Machartem se už probudili a následovali hnutí ANO a z koalice, která nechce plnit podstatné body svého vlastního programového prohlášení vystoupili.

    Vloženo 14.1.2017 10:11:35

    • bohužel pravda, zavázali se prověřit 

     Reagovat

      

     a zefektivnit práci a stav MP a takto se zachovali. Viz zápis z 15. Zasedání ZMM.

     11. Požadavek na starostu města Milevska na předložení podrobného hodnocení práce a
     efektivnosti Městské policie a Kamerového systému a předložení konkrétních opatření,
     včetně personálního zajištění, které povedou k důrazu na zvyšování kvality, efektivity a
     práce MP a KS s co nejnižšími náklady pro města Milevsko v souladu s Programovým
     prohlášením Koalice – T. Kaleja
     Úvodní informace k tomuto materiálu podal p. Kaleja. V rozpravě k tomuto bodu vystoupili:
     p. Koliha, p. Luxemburg, Ing. Korecká, RSDr. Kotalík.

     Zastupitelstvo města Milevska hlasovalo o navrženém usnesení:
     ukládá starostovi města Milevska, který je velitelem MP, dle rozdělení gescí i gestorem MP Milevsko, v souladu s Programovým prohlášením Koalice, které zní a dává si za úkol mimo jiné:
     Zhodnocení efektivnosti práce úřadu, městské policie a organizací města, důraz na zvyšování kvality zajišťovaných služeb s co nejnižšími náklady pro město.
     Zajistit, provést a písemně předložit na příštím zasedání ZMM, které se uskuteční dne 14.09.2016:

     Vloženo 14.1.2017 10:39:43

     • bohužel pravda, zavázali se prověřit, pokračování 

      Reagovat

       

      Podrobné písemné zhodnocení práce a efektivnosti Městské policie a Kamerového systému
      ve městě. Současně písemně předložit seznam konkrétních a termínovaných opatření včetně personálního zajištění, které povedou k důrazu na zajištění a zvyšování kvality a efektivity zajišťovaných služeb a práce MP a KS s co nejnižšími náklady pro město Milevsko.

      Přítomno: 17 pro - 1, proti - 3, zdržel se – 13
      Usnesení nebylo přijato.

      Hlasování:
      Pro: Kaleja,
      Proti: Barda, Radosta, Kotalík,
      Zdržel se: Herout, Jelenová, Hobzek, Kostínek, Pavlečka, Třeštík, Koutník F., Mácha, Doubek, Machart, Koutník P., Šrámek, Beneš.
      To je fakt síla. K něčemu se zavázat. Dát si to do programového prohlášení. A pak o toto takto hlasovat, přímo hlasovat proti svým slibům. Samozřejmě, že návrh pana Kaleji neprošel, i když nebyl ničím jiným, než poadavkem na plnění slibů starosty a spol.
      Tak mi to připadá, že si starosta a spol dělají jaksi legraci z občanů Milevska.      Vloženo 14.1.2017 10:44:36

      • Výborný 

       Reagovat

        

       Konečně jste našli parketu, která patří k vaší práci.Zde napřete svůj zrak.Poukazujte k čemu se Radosta a Třeštík zavázal. Jak to oba pánové plní.Zdrojem informací je koaliční smlouva.Zatím to byla pouze nenávist k Doubkovi. Poukažte na to jací jsou to sedmilháři.Zde máte prostor. Lidé v Milevsku si již sdělují informace. V dalších volbách Radostu ani Třeštíka určitě nepotěší. Připomíná mě to období stránek Změny.

       Vloženo 14.1.2017 13:31:08

       • anonymní čtenář 

        Reagovat

         

        Informace,že Doubek nepodpořil plnění bodu koal. smlouvy o MP,kterou podepsal je nenávist?Toto hlasování je ostudou koalice.Ano členové koalice,kteří takhle hlasovali jsou sedmihláři.Bez vyjímky.

        Vloženo 14.1.2017 15:10:38

    • probuzení 

     Reagovat

      

     divné probuzení.

     Vloženo 14.1.2017 11:38:08

     • anonymní čtenář 

      Reagovat

       

      Když se zdrželi hasování o návrhu o m.policii, pana Kaleji, tak ještě spali, je to ze zápisu vidět. Ale v odstoupení je část sebereflexe vidět.

      Vloženo 14.1.2017 11:50:49

      • sebereflexe? 

       Reagovat

        

       Bohužel impulzem byl hlavně odsun realizace 3.etapy ulice kde Doubek bydlí a nezískané korýtko na SMM.

       Vloženo 14.1.2017 12:34:01

       • anonymní čtenář 

        Reagovat

         

        Co to melete? Vždyť tam Doubek nebydlí.

        Vloženo 14.1.2017 13:19:59

        • anonymní čtenář 

         Reagovat

          

         on jezdí jinudy?

         Vloženo 14.1.2017 15:01:41

« Novější příspěvky 1 2 3 4 6 7  | Starší příspěvky »
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace