Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 
 
 

Kdy a kam

 • Hvězda Betlémská!?

  pondělí 9.12 19:00 - Muzeum Jindřichohradecka, budova ve Štítného ulici, Jindřichův Hradec

  Přednáška Ing. Jany Tiché z Hvězdárny a planetária v Č. Budějovicích s pobočkou na Kleti.

 • Pletky s Vlastou

  pondělí 9.12 9:00 - Písek, Senior Point

  Tvořivé setkání.

Zobrazit všechny události
 

Blog Zdeňka Lanze: Vítězství ve 2. světové válce už neplatí?

V květnu 1945 nebylo pochyb o tom, kdo je vítěz a kdo poražený v dosud největším světovém konfliktu v dějinách. Podmínky vždy diktují vítězové a tak na základě poválečných dohod vítězných mocností došlo k obnovení Československa a vystěhování většiny německého obyvatelstva.

 

Dějiny však nebývají černobílé a tak se stalo, že se ze „spojenců z rozumu" zanedlouho stali úhlavní nepřátelé. Německo bylo rozděleno na dva státy v obrysech okupačních zón vítězných mocností. To „západní" se pak těšilo štědré podpoře Spojených států, což vedlo k tomu, že se část Německa - Spolková republika Německo brzy stala ekonomicky dominantní zemí Evropy. Československo naopak „spadlo" do sféry vlivu Sovětského svazu, což mělo za následek jeho postupný hospodářský propad, ze kterého se začalo vymaňovat až po listopadu 1989.

Ani vztahy mezi Československem a Spolkovou republikou Německo nebyly nijak ideální. Šlo především o opakovaně vznášené požadavky „sudetských Němců" na vrácení zkonfiskovaného majetku na straně jedné a nároky na válečné reparace na straně druhé. Dějiny ale nečekají a postupně došlo k sjednocení Německa, rozpadu Sovětského Svazu a rozdělení Československa. A nová geopolitická situace si vyžádal i budování nových vztahů s našimi odvěkými sousedy.

Nejdůležitějšími výsledky budování těchto vztahů bezpochyby jsou Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci ze dne 27. února 1992 a především Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji ze dne 21. ledna 1997.

Odstavec IV této deklarace zní: Obě strany se shodují v tom, že spáchané křivdy náležejí minulosti, a že tudíž zaměří své vztahy do budoucnosti. Právě proto, že si zůstávají vědomy tragických kapitol svých dějin, jsou rozhodnuty nadále dávat při utváření svých vztahů přednost dorozumění a vzájemné shodě, přičemž každá strana zůstává vázána svým právním řádem a respektuje, že druhá strana má jiný právní názor. Obě strany proto prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti."

Ve stanovisku Ministerstva zahraničních věcí České republiky k dotazu týkajícímu se vypořádání reparačních nároků České republiky vůči Německu se mj, uvádí, že:
„V první řadě je třeba zdůraznit, že česká strana považuje tuto otázku za uzavřenou a vyřešenou. Seriózní debata na toto téma není momentálně na pořadu dne.
...
Dotazovaná výše československých reparačních nároků činila 306 miliard Kčs, vyjádřeno v dobové měně. Dále bylo ČSR bylo ze strany Německa vyplaceno celkem 230,1 mil. Kčs.
Objektivní mezinárodněpolitické skutečnosti po 2. světové válce zabránily realizaci dalších plateb, mj. proto, že ČSR a SRN spolu do r. 1973 neudržovaly diplomatické styky. V průběhu 90. let se pak ČR a SRN dohodly, že křivdy spáchané v minulosti na obou stranách náleží minulosti a že nebudou zatěžovat své do budoucna orientované vztahy politickými ani právními otázkami společné minulosti. Závazky obsažené v Česko-německé deklaraci, kterou v roce 1997 schválily vlády i parlamenty obou zemí, přitom obě strany od té doby důsledně dodržují."

I Sudetoněmecké krajanské sdružení v roce 2016 vypustilo ze svých stanov zmínku o snaze získat zpět majetek zkonfiskovaný vysídlencům po druhé světové válce.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že jakékoliv snahy o vymáhání zaplacení válečných reparací jsou v rozporu s česko-německou deklarací a tudíž i právním řádem České republiky. To zřejmě nevědí někteří naši poslanci, jejichž snahu o zařazení tohoto bodu na jednání schůze sice sněmovna 22. ledna t. r. zamítla, dobrým vzájemným vztahům s našimi sousedy to ale rozhodně nepřispívá.

Na druhou stranu by si lidé měli uchovávat historickou paměť, nezapomínat na to, kdo měl rozhodující vinu na nesmírných válečných útrapách lidí mnoha národů a národností.

O to nepochopitelnější jsou snahy o zkreslování, či dokonce překrucování dějin a relativizaci viny dávno usvědčených viníků. Například nedávné soudní rozhodnutí o vrácení zkonfiskovaného majetku, které prakticky „obchází" tzv. Benešovy dekrety.

Jak si vysvětlit neuvěřitelný název pořadu TV Seznam Hromadná vražda 365 bezbranných Němců u bran Českého ráje – Jeden z nejhorších válečných zločinů zůstal nepotrestán...

Jak si vysvětlit příspěvek Lída Rakušanová: Sudetoněmecký sjezd jako zakázaný elixír v pořadu Názory a argumenty Českého rozhlasu Plus?

To přece nejsou počiny vedoucí k nalézání a prohlubování tolerantního vztahu mezi sousedy, jejichž vzájemné soužití před mnoha lety ukončila válečná vřava a skončila porážkou agresora.

Nejsou to spíš servilní výplody příslušníků páté kolony, kteří se snaží zavděčit Německu, které chce, opět, tentokrát prostřednictvím Bruselu, ovládnout celou Evropu?

Diskuse k článku - 25 příspěvků
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
« Novější příspěvky 1 2 3  | Starší příspěvky »
 • Vladimír Šíp - část 2. po 2. světové 

  Reagovat

   

  Pane Lanzi,
  pominu-li zvěrstva 50-lét páchaná kontinuálně KGB a STB na slušných občanech v době míru a začnu jen okupací 1968, začíná být sporná role SSSR v osvobozovacích bojích 2. světové války slábnout. Ze SSSR se stává místo osvoboditelského státu, stát okupační. Viz tehdejší Maďarsko, NDR a Polsko. A zase se dějí ty samé věci můj otec je po roce 1968 vyhozen z práce a prohlášen za nepřítele státu prostřednictvím STB, přestože to byl čestný pracovitý člověk a 2 roky bojoval v lesích proti fašizmu. Titíž lité, kteří chodili udávat gestapu chodili na tátu bonzovat STB. Otec tedy požádal o odškodnění v rámci 3. odboje. Ještě dnes mám dokumenty, jak komunističtí úředníci prodlužovali tuto žádost tak dlouho, až zemřel. Myslím si, že převracíte historii, tak jak se nestala a vyzývám vás na diskuzi s on-line videozáznamem, který společně nesestřihaný zveřejníme. Chci, aby se všichni mladí lidé mohli dozvědět nepřekrucovanou pravdu. Redakce má na mne spojení. Nynější politické uspořádání je pod doby 1. republiky to nejlepší co se nám mohlo přihodit. Smutné je, že někteří hlupáci neumí ve svobodné společnosti žít a kultivovat ji. Vaše historická paměť nemá délku ani milimetr.

  Vloženo 23.7.2019 07:41:30

  • Jana 

   Reagovat

    

   No to je tedy úhel pohledu! Role osvoboditelů se ničím eliminovat nemůže. Je třeba ty historické etapy odlišovat a našim sovětským osvoboditelům patří čest a úcta, které někteří ve své zaslepenosti nejsou schopni. Chtěla bych vidět Vás, kdyby Vám tu padl syn, aby přinesl mír do země, které se válka relativně vyhnula a lidi se tu akorát udávali navzájem.

   Vloženo 23.7.2019 10:05:34

   • Vladimir Šíp - část 3. 

    Reagovat

     

    Milá paní Jano, je vidět že nečtete a ignorujete to co byla demarkační čára. Historie např. Pražského povstání, kdy Prahu zachránili Vlasovci a USA do Prahy nesměli, je taky poněkud překrucována. Kdyby DČ nebyla tak by mapa osvobození vypadala jinak. Prostě reálná historie je jiná a pokud jde o osvobození, tak vždy je nutno říkat, že ČR osvobodili jak armády USA tak SSSR. A pokud se historie bude vykládat tak, jako to vidíte vy, tak to nemá cenu. 2. světová byla jednoznačně zvěrstvo a nelze pomíjet na fakt, že armáda SSSR byla vybavena z 50% technikou USA. Co udělalo SSSR při Varšavském povstání je taky odstrašující. Chápu sice, že cítíte se všemi ruskými matkami i s těmi matkami těch ruských vojáků v roce 1968, co je zastřeli jejich velitel, protože nechtěli střílet do civilistů. Já jsem ten komu ve 2. sv. válce zahynul děd, který jako legionář bojoval za tuto republiku a STB na pokyn KGB mi likvidovala otce. Takže já jsem si dal tu práci, abych se věci podíval trochu na kloub a nedal se zblbnout propagandou KSČ dotlačenou až do učebnic základních škol. Takže příště prosím používejte formulaci "amerických a sovětských osvoboditelů, pozdějších sovětských okupantů". Děkuji.

    Vloženo 25.7.2019 08:07:24

    • Josef 

     Reagovat

      

     Pane Šípe, to je Váš úhel pohledu. Ano nejsem proti aby se říkalo, že ČSSD osvobodil Sovětský svaz a také USA. Celá Morava je dodnes sovětským osvoboditelům vděčná a připomínají si tam květnové výročí s velkou důstojností a pietou. Oslavy v Ostravě jsou velké. To jenom my Češi jsme kam vítr, tam plášť a prospěcháři k tomu a věčně mlátíme čelem o zem před nějakou velmocí. Slováci ani Moraváci takoví vrtichvosti nejsou. O Maďarech nemluvě.

     Vloženo 25.7.2019 09:43:27

     • Josef 

      Reagovat

       

      ČSSR

      Vloženo 25.7.2019 13:55:20

     • Vladimír Šíp - část 4 

      Reagovat

       

      Myslím, že už nemlátíme čelem o zem. Máme zdatnou generaci z konce 80-tých let, vynikající generaci 90-tých a nastupující super generaci 00-tých let. Jde jen o to, aby ta vaše věčná pravda co má na 2. světovou válku zkreslený úhel pohledy daný jednostrannou školní výukou KSČ, byla korigována s věcnou historií. Já si např. strašně vážím Gabčíka a Kubiše. Tak ty já fakt považuji za hrdiny. A můj táta byl taky hrdina. Utekl z Reichu a nenechal se zlikvidovat asi KSČ, a že se po 1968 snažili. A Moravu v roce 1968 obsadili sověti taky a mají tam od té toby spoustu nepřátel. Zvláště v Oloumouci. Tak co to tady píšete, ani se se nepodepíšete. Mám tu výhodu, že je mi 66 a dost věcí jsem prožil osobně a hodně jsem si opravdu nastudoval. Nemám rád, když někdo čte jen jednu a tutéž knihu stále dokola. I v Bibli je doporučeno ctít bližního svého a odpouštět viny. Ale nikde se nedočtete, že se má lhát.

      Vloženo 26.7.2019 11:56:13

 • Vladimír Šíp - část 1 2.světová. 

  Reagovat

   

  Pane Lanzi,
  jste víceméně demagog a asi vám to zůstane. Tak za prvé. Německý fašismus byl zvrhlý režim zavedený Adolfem Hitlerem kupodivu po demokratických volbách v roce 1933. Světová válka byla zvěrstvo 1. kategorie, kterou začalo Německo proti Polsku společně se SSSR a Polsko si rozdělili na půl. Co to pak přineslo dál není třeba popisovat. Můj otec byl nasazen v Reichu, odkud v roce 1942 utek a až do konce války se skrýval. Při posledním náletu na Táborské nádraží 24.4.1945 zahynul můj děd. Pak se v roce 1948 ujali vlády komunisté a zapříčinili, že odškodnění mé rodiny se stalo nemožným. Až po roce 1989 dohodl Václav Havel vyplacení válečných náhrad hrstce ještě žijících postižených, do kterých patřil můj otec. Dostal tuším v roce 1993 150.000 za 3 měsíce prokázaného nasazení. K většími odškodnění nemohlo dojít, protože ti lidé už nežili. ČR dále získala majetek po cca 3.000.000 Odsunutých Němců a je jasné, že se nic vracet nebude.

  Vloženo 23.7.2019 07:22:57

 • Michal Vaněk 

  Reagovat

   

  Pane Lanzi,
  děkuji za tento článek. Jsem rád, že je nás víc, kteří se nenecháváme zblbnout propagandou "veřejnoprávní" České televize a dalšími podobnými médii a osobami, které nám nutí zkreslené informace a neustále podrývají naši národní autoritu a doupouštějí se tím v podstatě vlastizrady v zájmu např. Sudetoněmeckého landsmanšaftu a podobných organizací vč. "nezávislých" přispěvkových organizací jako je třeba Transparency int. nebo spolku Milion chvilek demokracie...
  Michal Vaněk

  Vloženo 20.7.2019 21:11:57

  • Entroslav 

   Reagovat

    

   Zbytek národní hrdosti se projeví v lepším případě akorát tak v hospodě u piva, když běží nějaký důležitý sportovní přenos. Přenos skončí, druhý den vyprchá i kocovina z předešlého "sportovního" dne a většině je národní hrdost do příštího sportovního dění ukradená. A podle toho to taky tak vypadá... viz váš příspěvek.

   Vloženo 20.7.2019 23:42:50

 • Libuše Kolářová, JčTeď 

  Reagovat

   

  Dobrý den - svůj blog na našem zpravodajském portálu může mít každý Jihočech, jehož identitu ověříme - tj. že píše pod svým skutečným jménem. Naší povinností je garantovat, že obsah není protizákonný, ale jinak je naší ambicí dát prostor pro šíření veškerých názorů a být širokou názorovou platformou. Naše tištěné noviny vycházejí ze stejné filozofie, jen je úžeji zaměřujeme na dění v daném regionu. Zde jde o portál Jihočechů a pro Jihočechy, výhodou je, že je tu mnohem větší prostor.

  Vloženo 19.7.2019 14:07:42

 • anonymní čtenář 

  Reagovat

   

  Proč se tu mažou příspěvky, poukazujíc na to, že článek je převzatý z dezinformačního serveru "Pravý prostor" ??

  Vloženo 19.7.2019 13:27:41

  • anonymní čtenář 

   Reagovat

    

   Proč se tady články z těch vebů objevují?

   Vloženo 19.7.2019 13:54:05

« Novější příspěvky 1 2 3  | Starší příspěvky »
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace