Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 
 
 

Kdy a kam

  • Vánoční koncert sborů

    Čtvrtek 12.12 18:00 - ZUŠ, Dačice

    Koncert dětských pěveckých sborů.

  • Anna K. - Akusticky 2019

    Čtvrtek 12.12 19:30 - Městské divadlo Český Krumlov

    Koncert.

Zobrazit všechny události
 

Při obnově veřejného osvětlení na sídlišti Vajgar je navržená změna technologie provádění výkopů

 Autor: Eva Výborná

    Autor: Eva Výborná

JINDŘICHŮV HRADEC - Rada města schválila v červenci obnovu veřejného osvětlení na sídlišti Vajgar, kdy vybrala jako zhotovitele EON Energie České Budějovice, který zajistí zakázku za cenu 4 854 696 Kč bez DPH. Práce byly zahájené v srpnu. Na jednání prvního kontrolního dne navrhl zhotovitel změnu technologie části výkopových prací při pokládce nového vedení veřejného osvětlení v páteřní směrově rozdělené komunikaci.

 

Podle projektové dokumentace měla být celá trasa nového vedení prováděná výkopem v prostoru zeleného pásu mezi oběma směry této komunikace. V některých úsecích je tento pás úzký a navíc jsou oba jeho okraje od sebe výškově vzdáleny až jeden metr. Při provádění výkopu by zřejmě došlo v těchto úzkých místech k sesunutí obrubníků navazujících parkovacích ploch a jejich podkladních vrstev.

Dále v některých úsecích jsou v tomto pásu uložené stávající sítě, jejichž přesná poloha byla určená podrobným vytýčením jejich správci až po předání staveniště zhotoviteli. Zároveň by bylo potřebné podstatně omezit parkování v průběhu provádění výkopů a pokládky kabelů.

Zhotovitel proto navrhl provedení cca 375 metrů trasy pomocí řízeného protlaku, z celkové délky trasy nového vedení 1 650 metrů. V případě provedení části trasy protlakem bude nutnost omezit parkování snížená na minimum, a to pouze v místě startovacích a koncových jam protlaku.

V případě provádění navržené části trasy vedení veřejného osvětlení protlakem činí zvýšení ceny cca 398 tisíc korun bez DPH. Tato částka by byla upřesněná po provedení prací a zaměření skutečné délky jednotlivých úseků.

Na obnovu veřejného osvětlení je přidělená dotace z programu Efekt ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Výše uvedená změna se však netýká dotované části akce, protože dotace je poskytovaná pouze na vlastní výměnu svítidel, nikoliv na výměnu kabeláže a sloupů.

Rada města schválila změnu technologie provádění části zemních prací na zakázce Obnova veřejného osvětlení na sídlišti Vajgar pomocí řízených protlaků dle předloženého návrhu.

Diskuse k článku - napište váš názor
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace