Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 
 
 

Kdy a kam

  • Příběh projektu - kasárna

    Úterý 22.10 17:30 - Písek, Knihovna

    Beseda s architektem.

  • České tajemno

    Úterý 22.10 19:00 - Strakonice, Rytířský sál

    Nejtajemnější domácí záhady.

Zobrazit všechny události
 

Motoristé se vydají Krajem kalicha už v sobotu. Letos po devatenácté

Posádka MČR Jíše-Jíšová při jízdě zručnosti.

Posádka MČR Jíše-Jíšová při jízdě zručnosti.

TÁBORSKO - Jihočeský AOS klub v Táboře pořádá v sobotu 12.října devatenáctý ročník Automobilové orientační soutěže Krajem kalicha. Letos se jede jako dvoukolo Českého a malého Českého poháru a 8. kolo Shell Cupu Čechy pro začínající posádky.

Automobilová orientační soutěž (AOS) je určena pro nejširší veřejnost, tedy pro všechny přihlášené a také příchozí minimálně dvoučlenné posádky. Takže zájemci, kteří by se chtěli zúčastnit jsou vítáni. Jede se za normálního silničního provozu.
Hlavní částí soutěže je orientační jízda podle popisu trati (itineráře) a podle mapy. Při jízdě by posádky měly dodržet stanovenou trať. Její dodržování je kontrolováno a hodnoceno pomocí průjezdních kontrol rozmístěných po trati soutěže. Nedodržení správného průjezdu (chybějící nebo přebývající průjezdní kontroly) je hodnoceno trestnými body. Na projetí trati je stanoven předepsaný čas, jeho překročení je také hodnoceno trestnými body. Dalším soutěžním prvkem je jízda zručnosti a zvláštní zkouška.
Vítězí posádka s nejnižším počtem trestných bodů.
Soutěž je pořádána podle Řádů AOS, které jsou zveřejněny na internetových stránkách Svazu AOS www.aoscz.info.

Soutěž je pořádána v kategoriích:
Shell Cup Čechy - 8. kolo.
Soutěž je určena pro nové posádky, které nemají s tímto sportem bohaté zkušenost a nejširší veřejnost. Popis tratě je proveden pomocí itineráře přiměřené obtížnosti.
malý Český pohár – 7. a 8. kolo.
Soutěž je určena pro posádky bez nominace do MČR, viz „Prováděcí pokyny". Popis tratě je proveden pomocí jednoduššího itineráře než ČP.
Český pohár – 8. a 9. kolo.
Soutěž je určena pro zkušené posádky (bez rozdílu výkonnostních tříd).

Časový harmonogram:
08.00 - 09.00 hod. přejímka
08.00 - 09.25 hod. jízda zručnosti
09.30 hod. rozprava
10.00 hod. doplňující informace pro nové posádky – účastníky Shell Cupu
10.05 hod. start prvního vozidla mČP/ČP do orientační jízdy (dopolední část)
10.40 hod. start prvního vozidla - Shell do orientační jízdy
občerstvení (zajišťuje pořadatel)
13.00 hod start prvního vozidla mČP/ČP do orientační jízdy (odpolední část)
16.40 hod. přepokládaný dojezd posledního vozidla (včetně limitu)
17.00 hod. vyvěšení výsledků soutěže
17.30 hod. vyhlášení výsledků soutěže

Startovné a vklad:
Shell - startovné činí 250,- Kč a je splatné při přejímce.
Český pohár a malý Český pohár - startovné činí 250,- Kč za každé kolo a je splatné při přejímce.

Přejímka:
Přejímka proběhne stejně jako vloni v restauraci PETA CAR, Na Kopečku, Měšická 1993, Tábor.

Přihlášky:
Přihlášky je možno zasílat pomocí systému on-line přihlášek na www.aoscz.info nebo e-mailem na adresu alzbeta.kocova@gmail.com

Prostor soutěže:
Oblast soutěže je ohraničen obcemi: Tábor, Sezimovo Ústí, Pacov, Mladá Vožice, Miličín.
Trať nevede po komunikaci D3.

Pojištění:
Soutěž není kryta pojistkou Autoklubu ČR. Pořadatel nezajišťuje pojištění posádek.
Pořadatel doporučuje soutěžícím uzavřít individuální havarijní pojištění a pojištění osob pro případ úrazu. Havarijní pojištění se nevztahuje na jízdy zručnosti a zvláštní zkoušky.

Ubytování a stravování:
Ubytování pořadatel nezajišťuje.
Stravování (občerstvení před startem a po dojezdu) je zajištěno v místě přejímky proti úhradě.
Hodnocení soutěže a protesty:
Soutěž je pořádána a bude hodnocena dle platných Řádů AOS.

Ceny:
Firma Shell věnuje prvním třem posádkám v Shell Cupu věcnou cenu.
Další věcné ceny dle možností pořadatele a štědrosti případných sponzorů.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyhlásit a ocenit posádky v dalších kategoriích.
Technicko-organizační zabezpečení:
Posádky s přidělenými startovními čísly se dostaví na přejímku s vozidly označenými těmito čísly. Ostatním posádkám bude startovní číslo přiděleno při přejímce.
Mapové podklady pro soutěž dodá pořadatel.
Doporučené pomůcky: pravítko, pauzák, psací potřeby, tvrdá podložka pod mapu, lepicí páska, nůžky.

Kontaktní telefon:
Ředitel soutěže - Vladimír Horyna 774 466 617
Tajemník soutěže - Stanislav Kočí 734 518 945
Závěrečná ustanovení:
Každý účastník soutěže startuje na vlastní náklady. Podáním přihlášky se posádka zavazuje uhradit případné škody, způsobené pořadateli nebo třetím osobám.
Soutěž se koná za normálního silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat ustanovení Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v plném znění a ostatních zákonů a vyhlášek.
Nejedná se o rychlostní soutěž typu rallye.
Před ukončením orientační jízdy není mezi posádkami dovoleno předávání informací o trati.
Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění a upřesnění údajů uvedených v propozicích.
Pořadatel si vyhrazuje právo umístit na soutěžní vozidla reklamy případných sponzorů.

Diskuse k článku - napište váš názor
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace