Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 
 
 

Kdy a kam

  • Robert Fulghum - opravář osudů, o jeho tvorbě i životě

    středa 23.10 17:00 - Strakonice, Šmidingerova knihovna

    Beseda.

  • Bachata pro začátečníky

    středa 23.10 17:00 - Strakonice, DDM

Zobrazit všechny události
 

Kraj spěchá se zvláštní transakcí. Má někdo zálusk na rybníky, lesy a půdu?

Ilustrační foto. , Autor: Archiv

Ilustrační foto.     Autor: Archiv

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Na dnešním zasedání krajského zastupitelstva přijde téměř ke konci programu na pořad nenápadný bod. Je zřejmě silou krajské koalice ČSSD – KSČM určen k odhlasování, přestože řada lidí bije na poplach.

Obávají se, že jde o první vlaštovku, po níž budou následovat další – s cílem kumulovat značný majetek jako polesí, rybníky a zemědělskou půdu, kde dosud hospodaří odborné střední školy, do jedné budoucí krajské organizace. Ačkoliv o jejích obrysech není jasno a kraj připouští, že teprve probíhají debaty, dnešní zasedání zastupitelstva má učinit první majetkový přesun. Opozice, ale i odborná veřejnost mluví o tunelech, poloprivatizacích nebo výhledově úplných privatizacích, někteří i o nebezpečí krádeže století. Oč jde na dnešním zasedání?

Při zrušení lesnického učiliště ve Vimperku byli jeho žáci převedeni pod střední lesnickou školu v Písku. Nikoliv už ale se 760 hektary polesí, kde vimperští žáci vykonávali odbornou praxi. Polesí včetně lukrativní honitby pronajal kraj Lesům ČR. Nyní smlouvu vypověděl a rozhodl se v polesí hospodařit. Ne už ale prostřednictvím písecké lesnické školy, která převzala učně, ale prostřednictvím obchodní organizace Školní rybářství Protivín. Pod tu má dnešním rozhodnutím vimperské polesí přejít.

Písecká lesnická škola přitom vyjednala a nabídla směnu vimperských lesních pozemků za odpovídající lesní majetek v okolí Písku, kde by žáci měli na lesní praxi blíž. Kraj tuto nabídku ignoroval. Do rady kraje 5. září naopak směřoval materiál o převodu pod zmíněné protivínské Školní rybářství. Radní doporučují tento materiál zastupitelům ke schválení.

Zatím mnoho neznámých

Na krajské zastupitele se otevřeným dopisem obrátili představitelé Sdružení absolventů a přátel lesnických škol píseckých, které reprezentuje na osm stovek profesních odborníků. Dopis podepsal předseda tohoto občanského sdružení, ředitel Lesů města Písku Václav Zámečník.

Členové sdružení se obávají, že po vimperském polesí může přijít na řadu písecké polesí lesnické školy Hůrka, tak jako se debatuje o začlenění školních statků táborské a zemědělské školy. Rybníky vodňanské rybářské školy už do protivínské krajské organizace začleněny byly. Lesníci se ptají, proč mají rybáři obhospodařovat lesy, jak to budou vlastně dělat, a upozorňují – pro případ, že by skutečně úvahy kraje směřovaly i k začlenění polesí Hůrka do krajské organizace, že tyto lesy kdysi v roce 1925 směnilo město Písek se státem právě za účelem, aby sloužily písecké lesnické škole.

Signály, že se střední školy obávají o tento majetek, který doposud spravovaly či spravují, se začaly objevovat už před létem. Už tehdy zaznívalo, že kraj hodlá vytvořit velmi bohatou obchodní či příspěvkovou organizaci ve svém vlivu. Kde a jak myšlenka vznikla, není jasné, nikdo se k ní otevřeně nehlásí.

Školy jsou v nejistotě, zda budou mít jejich studenti kde vykonávat praxi, zda za to nebudou muset nové organizaci platit či zda jim kraj případně finančně vynahradí profit, který z obhospodařování těchto majetků měly a využívaly pro svou potřebu. Jihočeské týdeníky se v létě obrátily na krajský úřad s dotazy, zda se takové kroky chystají, co má být jejich cílem a jak vypadá koncepce. Odpověď zněla, že nic není jasné, debata teprve probíhá.

Obchodní nebo příspěvková?

Mezitím se na krajském úřadu připravil převod vimperského polesí pod krajskou příspěvkovou organizaci Školní rybářství Protivín a ačkoli si písecká lesnická škola přála o tom vést diskusi a nabízela jiné řešení, rada kraje bez ohledu na to 5. září převod projednala a posunula k rozhodnutí nynějšímu zastupitelstvu.

Nyní mají krajští zastupitelé na stole otevřený dopis lesnické veřejnosti, která žádá, aby přinejmenším byl tento krok odložen, proběhla o něm důkladná diskuse a řádná analýza. To zní jako seriozní návrh, protože se musí brát v úvahu i možnost, že naopak na dosavadním hospodaření se školskými majetky může někdo profitovat a rozdmýchává proto kampaň proti krokům kraje, které zajeté systémy rozboří.

Redakce Jihočeských týdeníků a portálu Jižní Čechy Teď znovu počátkem tohoto týdne adresovala krajskému úřadu dotazy, proč se navrhuje převod polesí pod rybářství a jaká výsledná koncepce má být cílem.

Na krajském úřadu se touto záležitostí z pohledu škol zabývá radní Tomeš Vytiska (KSČM) a z pohledu majetkového radní Jaromír Novák (ČSSD). Ten také na dotazy odpověděl. Uvedl, že písecká lesnická škola skutečně dostala přisloučené vimperské učiliště, ale tamní polesí využívala minimálně, pouze k exkurzím do jiného typu lesa. I vzhledem k vzdálenosti od Písku kraj vimperské polesí pronajal do správy Lesů ČR.

„Protože došlo k ukončení nájemní smlouvy s Lesy ČR, je tento majetek nyní svěřován do hospodaření jiné právnické osobě. Lesy se nepřipojují k rybářství, jsou stále v majetku Jihočeského kraje a ten je svěřuje do hospodaření školnímu rybářství, které je jedinou školskou právnickou osobou založenou k ekonomické činnosti. Pozdějším řešením by snad mohl být vznik nové školské právnické osoby, která by zajišťovala ekonomické využití právě takovéhoto majetku – lesů, rybníků a zemědělské půdy.

Tato koncepce je stále ve stádiu zvažování ekonomické výhodnosti pro kraj a do doby rozhodnutí o jejích přínosech bylo rozhodnuto zahrnout lesní majetek pod správu subjektu vykonávajícího ekonomickou činnost. Nijak se to nedotýká možnosti využití tohoto majetku školami pro jejich praxe,“ uvádí krajský radní Jaromír Novák.

Jihočeská veřejnost by měla velmi pozorně sledovat, co se s tak rozsáhlým krajským majetkem jako jsou lesy, rybníky a zemědělská půda, doposud provozovaným středními odbornými školami, bude nadále dít. Původně se totiž mluvilo o soustředění majetku do obchodní společnosti. V ní se obvykle ekonomické děje dostanou pod pokličku a žádosti o informace se odbydou odkazem na to, že nejde o veřejnou instituci a firma má svá obchodní tajemství.

Poté, co na prahu léta vypukl kolem celého záměru neklid, hovoří kraj nyní o krajské příspěvkové organizaci. Tak to ale nemusí zůstat napořád. I proto, že sociální demokraté, kteří v roli opozice brojili proti transformaci nemocnic na akciové společnosti, po nástupu do čela kraje nic na právní formě zdravotnických zařízení nezměnili a jako obchodní společnosti je ponechali.

Libuše Kolářová

Diskuse k článku - napište váš názor
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace