banner3
Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 
 
 

Kdy a kam

 • Svatojánský večer pod lampou

  pondělí 24.6 18:00 - Planá nad Lužnicí, farská zahrada

 • Sebeobrana

  pondělí 24.6 15:00 - Tábor, nemocnice

Zobrazit všechny události
 

Schodiště do fitcentra v Titanicu má zmizet. Ozývá se i nesouhlas

 Autor: Petr Eliáš - Jižní Čechy Teď

    Autor: Petr Eliáš - Jižní Čechy Teď

PÍSEK – Konstrukce schodiště, které vede od Otavy k fitcentru v komplexu přezdívaném Titanic, nejspíš zmizí. Rozhodlo o tom Společenství vlastníků jednotek číslo 449 v Čechově ulici, kde má majoritní podíl město Písek. Naše redakce obdržela k tématu nejen kritický komentář jednoho z vlastníků, který s postupem města a odstraněním schodiště nesouhlasí, protože případné náklady na akci dopadnou na všechny vlastníky ve společenství.

 

Jeden z minoritních vlastníků Ladislav Skurský redakci sdělil, že město jako většinový vlastník hodlá postupovat nákladnější cestou a chce schody odstranit a vybudovat nový vchod do fitcentra. On sám navrhuje provést rekonstrukci, která by podle jeho zjištění prý vyšla levněji.

Detaily kolem sporu popisuje městská úřednice Ivana Adámková, která zastupuje město ve společenství vlastníků jednotek: „Při pracovní návštěvě fitcentra byl zjištěn neuspokojivý stav schodiště. Při podrobnější prohlídce byly objeveny praskliny v železobetonové lomené desce, která je nosným prvkem schodiště. Na základě této prohlídky byl objednán stavebně technický posudek schodiště u Firmy Staping, které byla předána původní stavební dokumentace, aby prohlédla a zdokumentovala současný stav, a vypracovala posudek. Závěry tohoto posudku říkají, že podle norem nosná konstrukce neodpovídá požadovanému zatížení a je třeba toto schodiště v tomto stavu uzavřít a nepoužívat. S tímto posudkem měli možnost se seznámit všichni vlastníci společenství," vysvětluje Ivana Adámková.

V úvahu podle ní přicházejí dvě varianty řešení – demolice schodiště a vybudování nového vstupu do fitcentra, nebo rekonstrukce schodiště. „Demolice a vybudování nového vstupu se jeví jako nejvhodnější varianta a byla se společenstvím vlastníků projednávaná na třech shromážděních. První shromáždění rozhodlo o vypsání výběrového řízení na firmu, která odstraní schodiště a zároveň bylo domluveno, že zástupci vlastníků a vedoucí provozovny domů DBS města Písku vyberou místo, kde bude umístěn druhý vstup do studia. Na druhém shromáždění se vlastníci neshodli na vybraném druhém vstupu do studia a požadovali novou prohlídku a jinou variantu vstupu. Zároveň jeden z vlastníků zpochybnil cenu za demolici schodiště s tím, že sežene firmu, která schodiště odstraní za 40 procent vysoutěžené ceny. Na třetím shromáždění bylo schváleno umístění druhého vstupu do fitcentra. Vlastníkům nebyla předložena slíbená nabídka na levnější demolici, kterou sliboval dodat jeden z vlastníků, ale pouze nabídka na rekonstrukci schodiště, která však neřeší nosnost železobetonové nosné konstrukce. Proto byla shromážděním schválena demolice schodiště. Z výše uvedeného textu vyplývá, že vlastníci byli na shromážděních obsáhle informováni o stavu schodiště i s navrhovaným řešením," shrnuje situaci Ivana Adámková.

Náklady na demolici a nový vstup budou následující: demolice 271 tisíc korun, nový vstup do fitcentra 68 tisíc korun, projekt demolice schodiště 6 600 korun. Celkem tedy 345 600 korun. Náklady na rekonstrukci odhaduje město vyšší – celkem 736 tisíc. Největší položku by prý tvořilo zpevnění konstrukce uhlíkovými vlákny za 520 tisíc korun.

Ivana Adámková dále uvádí, že na posledním shromáždění vlastníků bylo odstranění schodiště odsouhlaseno téměř 76 procenty přítomných vlastníků (přes pět procent přítomných vlastníků se zdrželo hlasování). Stejný počet souhlasil i s vybudováním náhradního vstupu do fitcentra (téměř osm procent přítomných vlastníků se zdrželo hlasování).

„Společenství vlastníků jednotek 449 Čechova, Písek má právní subjektivitu a je zapsáno v rejstříku společenství u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Vlastníci musí jednat v konceptu schválených stanov a také přispívat na běžný účet společenství dle výše spoluvlastnického podílu. Město Písek jako většinový vlastník části objektu řádně přispívá na běžný účet oprav a údržby společenství vlastníků, ze kterého jsou schválené práce vždy hrazeny. Financování schválených prací usnesením ze schůze společenství vlastníků bude tedy hrazeno výlučně z prostředků společenství vlastníků. Město Písek nemůže na tyto práce vynaložit vlastní finanční prostředky, protože není vlastníkem objektu. Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl. Pokud by se na lávce komukoliv něco stalo, neslo by odpovědnost a finanční náhradu společenství vlastníků jednotek, kde je statutárním zástupcem město Písek," dodává úřednice Ivana Adámková.

Na informace úřednice reagoval předseda několika píseckých společenství vlastníků Rostislav Krejčí, který považuje informace sdělené Ivanou Adámkovou za neúplné. „Paní Ivana Adámková nám sdělila názor města Písku o tom, kdo zaplatí náklady na opravu schodiště, které je hlavním přístupem do nebytového prostoru domu 449 v Čechové ulici. Ovšem již nesdělila, že zastupuje statutární orgán město Písek jako předseda společenství vlastníků jednotek 449 v Čechově ulici. Společenství si ji zvolilo dne 27. září 2016 na řádné schůzi vlastníků bytových jednotek. Jako předseda tří společenství vlastníků jednotek v Písku se ptám paní předsedkyně, proč nesdělí veřejnosti, komu skutečně patří nebytový prostor a schodiště bytového domu," uvádí Rostislav Krejčí.

„Jako předseda společenství ví, že tento nebytový prostor, který je vymezen prohlášením vlastníka domu a je zapsán v Katastru nemovitostí v Písku, právně někomu patří a ten zaplatí opravu schodů. Už víme z jejího sdělení, že městu Písek tento nebytový prostor nepatří a město Písek se nechce finančně podílet na opravě. Čí teda jsou schody a nebytový prostor?" ptá se Rostislav Krejčí.

Překvapuje ho, že se město Písek vůbec zabývá odhadem opravy schodů, když jim tento majetek dle sdělení městské úřednice v článku nepatří. „Ptám se, pro koho se dělá odhad nákladů a stavebně technický posudek? Pokud nebytový prostor a schody patří společenství vlastníkům bytových jednotek domu 449 v Čechově ulici a tento nebytový prostor pronajímá, jdou peníze z pronájmu na účet společenství již několik let, není důvod, proč to předseda paní Adámková tají veřejnosti a svým členům společenství. Společenství bude vědět a souhlasit, že po právu schody z příspěvku na správu domu a pozemku uhradí. Pokud město Písek prodalo nebytový prostor jinému vlastníku než vlastníku společenství domu č. p. 449 v Čechově ulici, měli by být členové společenství svým předsedou informování, že náklady na opravu zaplatí vlastník nebytového prostoru, v němž podniká, jelikož schody k svému podnikání potřebuje," dává radu vlastníkům Rostislav Krejčí. Říká, že vlastníci by se měli také zajímat, komu z fitcentra plynou peníze z nájmu.

Jeden z vlastníků bytu v domě v Čechově ulici popisuje, že fitcentrum je ve vlastnictví města, které také inkasuje peníze za nájem. Schodiště prý slouží jen pro potřeby fitcentra a ostatní obyvatelé domu ho nevyužívají. Proto by se prý mělo na investici podílet jen město a nájemce. Ne ostatní vlastníci jednotek, kteří navíc poukazují na zanedbávanou údržbu schodiště a neshody s provozovatelem fitcentra.

Předseda společenství vlastníků podle něj musí informovat vlastníky bytových jednotek o změnách v bytovém domě a vlastníci mají právo být správně informováni. Prý by se tak předešlo spekulacím na základě neúplných informací. „Překvapuje mne, že paní předsedkyně neuvádí jména osob, které při pracovní návštěvě nebytového prostoru a schodů závady zjistily. Ptám se paní předsedkyně, zda ona pověřila tyto osoby, aby provedly prohlídku nebytového prostoru a schodů k němu vedoucí? Nebo o tom rozhodlo společenství vlastníků jednotek na členské schůzi? Ptám se paní předsedkyně, kdo uhradí náklady na stavebně technický posudek? Společenství rozhodlo na schůzi a pověřilo předsedu společenství, že má oslovit firmu a vypracovat stavebně technický posudek? Pokud to tak není, má právo společenství požadovat úhradu za vypracování stavebně technického posudku na předsedovi společenství," uvádí dále Rostislav Krejčí. Dodává, že i když má město ve společenství většinový podíl, měla by předsedkyně hájit zájmy celého společenství, ne jen většinového vlastníka a svého zaměstnavatele, tedy města.

„Co se týká informace o úrazu na schodišti, je společenství ze zákona na tuto událost pojištěno. Pokud se pojistka nevztahuje na tento případ, společenství bude vymáhat náhradu na svém předsedovi, že dle svých povinností toto opomněl do smlouvy uvést. Závěrem bych dodal: Pokud by předsedkyně správně informovala společenství vlastníku bytových jednotek domu 449 v Čechově ulici, kdo je majitelem schodů a nebytového prostoru, celá kauza se nemusela probírat v novinách. Osobně jsem se na schodiště byl podívat a kromě popraskaných dlaždic na pochozí ploše, samotné konstrukci nic není. Lidem by se neměly podsouvat nepravdivé zprávy. Můj osobní názor je, že se někdo snaží finančně využít Společenství vlastníků bytových jednotek domu v Čechově ulici. Radím členům společenství, aby vyvolalo jednání se svým předsedou a žádali relevantní informace. O tomto jednání pořídili zápis podepsaný předsedou a členem společenství, který jednání vyvolal pro případ dalšího jednání soudní cestou. Povodeň v roce 2002 schodiště neodstranila a nepoškodila, ale zájmy lidí to již schodišti spočítaly," dodává předseda společenstev vlastníků jednotek Rostislav Krejčí. Zmínil také, že většinový podíl některého z vlastníků nemusí být pro ostatní menší vlastníky žádný strašák.

Naše redakce oslovila zástupce politických klubů v píseckém zastupitelstvu s dotazem, jak se dívají na spor, ve kterém si menšinoví vlastníci stěžují, že s nimi město nekomunikuje a prosazuje ve společenství vlastníků jednotek svůj názor. Zareagoval zatím jen Jiří Hořánek z ANO. „Rozhodování v SVJ je založeno na většinovém principu podle počtu hlasů odpovídajících velikosti podílů jednotlivých vlastníků jednotek a město se takovém případě musí chovat stejně jako další vlastníci, tedy hájit své zájmy v souladu se stanovami. Pokud se menšinový vlastník domnívá, že byl přehlasován neprávem a má pro to důležitý důvod, může se obrátit na soud," vysvětluje Jiří Hořánek a dodává: „Pokud konstrukce veřejně přístupného schodiště vykazuje vady a hrozí podle znalce ohrožení zdraví, je povinností jeho vlastníka nechat je opravit."

Diskuse k článku - 5 příspěvků
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
 • Písečák 

  Reagovat

   

  Ano, paní Ivana Adámková, jako předsedkyně více domů SVJ v Písku, úřednice Městského úřadu v Písku, je naprosto zbytečná a formální funkce. Nic neprojedná v domech, krom svolané schůze SVJ jedenkrát za rok. Pokud kdokoliv za ní přijde, pošle ho na DBS a z DBS vlastníky pošlou za ní. Nic neřeší a jen bere peníze.

  Vloženo 6.2.2019 15:09:26

 • Pavel Skála 

  Reagovat

   

  Celá tahle záležitost je trapná. To schodiště s odpočivadlem neslouží jen pro výstup do fitcentra, ale z té lávky nad řekou je nádherný výhled na panorama starého a nového Písku. Mnozí turisté ji navštěvují a kochají se tou krásou. Proč jim to chcete vzít?

  Vloženo 19.1.2019 18:12:45

 • lada.skursky@seznam.cz 

  Reagovat

   

  Považuji za nutné, upozornit na to, že "Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Písek" vydal 17.12.2018 usnesení, ve kterém přerušuje řízení o provedení odstranění lávky a schodiště. V odůvodnění se uvádí, že nelze ověřit vlastnické právo ke stavbě. Tuto skutečnost jsme se my-minoritní vlastníci dozvěděli neoficiálně a to až po možnosti odvolací doby. Je tedy otázkou proč má SVJ hradit uvedenou demolici (cca345,6 tis.Kč). Co v této záležitosti konala předsedkyně SVJ domu č.p.449 v Čechově ul., Ivana Adámková úřednice Městského úřadu. Je zarážející, že se o tom musíme dozvídat neoficiální cestou. To dokazuje její aroganci většinového vlastníka, že ostatní jí nemají co namítat a navrhovat jak je popsáno v článku p.Eliáše a P.Krejčího. Je také otázkou jak může úřednice Městského úřadu z titulu funkce předsedy SVJ navrhovat demolici aniž by Město Písek vůbec nevědělo kdo je vlastníkem. Patrné je, že celou stavbu "TITANIKU" od schvalování projektu až po kolaudaci probíhalo poněkud nestandardně s porušováním příslušných předpisů. Dosud se paní předsedkyně neobtěžovala svolat shromáždění vlastníků a ani sdělit co většinový vlastník míní konat.

  Vloženo 15.1.2019 16:04:57

 • šmejdi 

  Reagovat

   

  Prosím redakci, zajímejte se o tuto kauzu více, ať lidé v Písku vidí co je DBS za organizaci. Ostatní členové...nedejte se !!!

  Vloženo 14.1.2019 19:10:40

  • anonymní čtenář 

   Reagovat

    

   DBS?

   Vloženo 15.1.2019 06:31:58

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace