Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 
 
 

Kdy a kam

 • Jóga

  pondělí 21.10 14:30 - Písek, KD

 • Nalevo od výtahu

  pondělí 21.10 19:00 - Strakonice, MěKS

  Divadelní představení.

Zobrazit všechny události
 

Kraj některé dotační možnosti škrtl, jiné zavádí. O co lze žádat?

Pavel Hroch

Pavel Hroch

JIŽNÍ ČECHY - Starosta Kovářova v píseckém okrese Pavel Hroch se stal po krajských volbách v roce 2016 náměstkem tehdejšího hejtmana Jiřího Zimoly. Zůstal ve funkci i po jarním zemětřesení v čele kraje a je náměstkem hejtmanky Ivany Stráské pro oblast venkova, životního prostředí, zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti, také pro kulturu a památkovou péči nebo přeshraniční spolupráci. Důležitou oblastí, která spadá do jeho kompetence, jsou dotační programy kraje a Program obnovy venkova. Hned na počátku tohoto volebního období dostal Pavel Hroch za úkol, aby provedl revizi dotačních proramů, protože bylo patrné, že některé už se přežily a zapotřebí by bylo podporovat jiné oblasti. Krajští zastupitelé tak byli na zasedání 2. listopadu seznámeni s tím, že pro rok 2018 bude vypsáno 38 dotačních programů, v nichž se rozdělí žadatelům 238 milionů korun. Je to o 48 milionů víc než v letošním roce. Nakolik byly dotační tituly obměněny a co mohou žadatelé očekávat, na to Pavel Hroch odpovídá v rozhovoru.

 

Byl jste pověřen revizí grantů, můžete tedy říct, které programy už se přežily a byly zrušeny?

Tak závažnou věc, jako je dotační politika kraje, nelze nechat jen na jednom člověku a na jeho rozhodnutí. Proto jsem napřed jednal s jednotlivými vedoucími odborů krajského úřadu a velmi dlouhá diskuse se vedla v rámci samosprávy kraje. Výsledkem je určitá redukce a snížení počtu dotačních titulů. V roce 2018 nebudou vyhlašovány dotační programy na financování úroků z úvěrů pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů, dále programy zvýhodněných regionálních úvěrů jak pro obce, tak i pro malé podnikatele, také na podporu odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích a nebude se vyhlašovat projekt Jižní Čechy pohodové.

Budou vyhlášeny nějaké nové dotační programy?
Ano, dotační programy na podporu vzniku nových oborů na vysokých školách v Jihočeském kraji, na podporu poradenských center pro seniory, dále program nazvaný Úcta k předkům a Smart cities, čili Chytrá města.

U kterých dotací byla významněji zvýšena alokovaná částka a proč?

Zabývali jsme se samozřejmě vyhodnocením předchozích období a zjišťovali jsme, kde byly největší převisy a velký zájem ze strany žadatelů. Tam jsme se pokusili navýšit alokaci, ale jen do takové výše, jak nám to umožňoval rozpočtový výhled našich ekonomů na rok 2018. Stále je zapotřebí mít na mysli potřebnost a účelnost vynaložených veřejných prostředků.
Navýšeny byly o dva miliony korun prostředky do programu Rozvoj venkova a krajiny, opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Zde byl každoročně velký převis žádostí. O 1,5 korun se také navýší opatření na zabezpečení školních budov v rámci projektu Podpora školství. Obrovské množství žádostí každoročně přichází v rámci projektu Podpora práce s dětmi a mládeží, takže i tam navyšujeme milion. Totéž se týká programu Podpora sportu, kam půjdou dva miliony navíc.

Na zastupitelstvu hejtmanka Stráská poznamenala, že každoročně se někteří žadatelé snaží dotační systém obejít a posílají během roku indiviudální žádosti. Ty už tedy budete odmítat a odkazovat na vypsané dotační programy?

To se nedá takto jednoznačně říci. Vždy jsou akce nebo záměry některých žadatelů tak významné, že si určitou podporu zaslouží - ať je to rozvojový, kulturní či vzdělávací projekt. Rada kraje bude takové žádosti vždy bedlivě zvažovat, jako tomu bylo doposud. Čerpání evropských dotací je velmi zpožděno, a tak musíme na některé žádosti reagovat mimo systémové dotace. Snažíme se nastavit podmínky tak, aby žadatelé využili navržených dotačních programů, a proto se je snažíme zveřejnit s dostatečným časovým předstihem. Rada kraje akceptovala pouze ty žádosti, které vycházely z dlouhodobých strategických dokumentů rozvoje kraje, ale byly schváleny řídícími orgány jednotlivých evropských programů po uzávěrce krajem vyhlášených dotačních programů.

Na krajském zastupitelstvu 2. listopadu zaznělo, že 17 programů bude vyhlášeno už v listopadu s uzávěrkou v lednu, 15 dotačních programů bude vyhlášeno v lednu s uzávěrkou v únoru a šest programů pak bude následovat ve třetí vlně. Můžete říct, kterých 17 programů se právě vypisuje, aby je žadatelé nepromeškali?

Jsou to programy Podpora oprav místních komunikací, kde je alokováno 30 milionů, Rozvoj venkova a krajiny, kde se počítá na vodohospodářské stavby 32 milionů, na Podporu prevence kriminality v Jihočeském kraji je vyčleněn milion, na Podporu a rozvoj protidrogové politiky kraje 7,5 milionu, na Podporu bezpříspěvkového dárcovství krve 700 tisíc, na Podporu rodinné politiky, čímž se myslí rozvoj rodičovských kompetencí, mezigenerační soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů, pečujících o děti, se bude rozdělovat 2,5 milionu kroun. Dále je to Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území kraje, na to je připraveno 700 tisíc. Program Podpory práce s dětmi a mládeží mimo oblast sportu má alokovánu částku 6 milionů a Podpora sportu 16 milionů, na Podporu kultury půjde 8 milionů, program Podpora muzeí a galerií má připraven milion korun, v programu Dotace na reprezentaci kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu jsou to 2 miliony, na reprezentaci kraje na poli kultury jeden milion a na investiční dotace pro sbory dobrovolných hasičů 30 milionů korun. Dále jsou tu programy Rozvoj venkova a krajiny, zaměřený zejména na životní prostředí, s alokací 12 milionů, kulturní dědictví s částkou 12,5 milionu a nový program Úcta k předkům, kde se dá žádat o dotaci na správu hřbitovů a pohřebišť nebo na opravy památníků a pomníků a připravena je k rozdělení částka 1,5 milionu korun.

Ještě poslední otázka. Pohybujete se kolem grantů, tak vám jistě neuniklo, že letošní rozdělení historicky první částky 10 milionů na reprezentaci kraje mezi vrcholový sport dospělých vyvolalo rozruch i emoce. Peníze jsou určeny výhradně kolektivním sportům. Do redakce přišel dotaz, zda by mohla být i tenisová čtyřhra považována za kolektivní sport, jestliže peníze z uvedeného dotačního titulu dostaly klub frisbee nebo akrobatický cheerleading. Co byste na takový dotaz odpověděl?

Jihočeský kraj se rozhodl podpořit uvedenou částkou vrcholový sport. Oceňujeme tak velmi dobrou reprezentaci našeho regionu nejen v České republice, ale u některých druhů sportu i za hranicemi naší republiky. Na vaši otázku však musím jednoznačně odpovědět - ne, a snad podám i srozumitelné vysvětlení. Tenisová čtyřhra nepatří mezi kolektivní sporty podle jednoduchého kritéria - za kolektivní se považuje takový sport, kde si hráči, kolektiv, družstvo při hře mohou přihrávat, což v tenisové čtyřhře nejde.

 

Diskuse k článku - 10 příspěvků
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
 • pravda 

  Reagovat

   

  I na krajské úrovni potřebujeme politiky vzdělané, s širokým rozhledem a hlavně s vizemi a zodpovědností do budoucna. A to musí být ČLOVĚK BUDOUCNOSTI.
  Jak může tedy bývalý přeseda Socialistického svazu mládeže, chronický funkcionář s touhou po moci, a člověk bez demokratického přesvědčení rozhodovat o dotacích, a tím i směru rozvoje venkova v našem kraji? Má na starosti kulturu, životní prostředí a památky (i jiné), ale nemá o tom schopnost rozhodnout na krajské úrovni. Protože ji nemá ani jako starosta v Kovářově. Vlastně venkov brzdí, a snaží se jej udržet na své nízké úrovni, kde je mistr.

  Vloženo 26.11.2017 18:30:13

 • Pan 

  Reagovat

   

  Pan starosta nám začíná pěkně kynout. Že by měla ta funkce následky na zdraví.

  Vloženo 23.11.2017 19:59:17

  • petr 

   Reagovat

    

   Jak řekl klasik v jednom českém filmu : "Na funkci to nemá vliv". Někteří politici totiž sedí na několika funkcích (starosta, radní na kraji, různé dozorčí rady a spolky...). Pokud o jednu funkci po nějakých volbách přijdou, pak mají další. Jen ještě k dotacím. Peníze, které by měly obce dostat a hospodařit s nimi, se tady přerozdělují. Jak říká pan radní, žádosti se řeší individuálně. Někdo dotaci dostane, někdo ne ...

   Vloženo 24.11.2017 06:25:29

  • KINDL 

   Reagovat

    

   Když se vyšvih´ na bidýlko, to bylo slávy. Pan starosta gratuloval, bučely krávy.

   Vloženo 24.11.2017 12:18:57

 • coz na nic 

  Reagovat

   

  Je vydet, ze traktoristi to mohou daleko dotahnout v polytyce, jen jestly budou myt narok na dotace take v Kovarove, ke maji to zdruzeni co si pujcovalo od okolnich obcý.No, aspon by starosta Kovarova mohl udelat konecne tu cistycku, aby netekli ty sracki do okolnich rybniku.

  Vloženo 23.11.2017 19:38:29

  • ? 

   Reagovat

    

   Co ten pravopis?

   Vloženo 24.11.2017 09:02:37

   • anonymní čtenář 

    Reagovat

     

    To má působit dojmem, že to píše nějaký analfabet, nenechte se mýlit.

    Vloženo 24.11.2017 11:32:25

   • ! 

    Reagovat

     

    NA PRAVOPYS KAŠLY, TI CO DNES VLÁDNOU PRAVOPYSEM TAKI NEVLÁDNOU. TI VLÁDNOU ĎÝKI ČESKÍM VOL- YČŮM

    Vloženo 24.11.2017 12:16:42

    • pravda 

     Reagovat

      

     JE TO JEŠTĚ HORŠÍ. hroch VOLBY NEVYHRÁVÁ, JEHO TO PRÝ BAVÍ-Ý. NO A JAK TO MÁME VYDRŽET?

     Vloženo 26.11.2017 19:59:22

 • anonymní čtenář 

  Reagovat

   

  kde byl, byl na ba.., teď bude rozdělovat prašule, je mi na nic

  Vloženo 23.11.2017 10:30:34

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace