banner3
Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 
 
 

Kdy a kam

  • Den s Lesy ČR

    neděle 15.9 13:00 až 16:00 - Helfenburk, začátek na parkovišti

    Soutěže pro děti, dovednostní soutěže, opékání špekáčků.

  • O pejskovi a kočičce - činoherní pohádka

    neděle 15.9 10:00 - Písek, Divadlo Fráni Šrámka

Zobrazit všechny události
 

Prachatický rozpočet má rekordní schodek a rekordně nízkou podporu

Ilustrační foto.  , Autor: Tomáš Přibyl - Jižní Čechy Teď

Ilustrační foto.     Autor: Tomáš Přibyl - Jižní Čechy Teď

PRACHATICE – Letošní prachatický rozpočet byl schválen s rekordním schodkem přesahujícím 90 000 000 korun. Zásadní investice jsou v něm dvě. U jedné panují spory a vedou se diskuse, zda je zbytečně rozsáhlá – to je rekonstrukce bazénu. A u druhé není zatím zcela jisté, zda na ni letos dojde – jde o výstavbu nové střelnice v průmyslové zóně, na kterou zatím střelci připravují svůj podíl. Jinak rozpočet obsahuje běžnou údržbu a také přípravu rozsáhlých a drahých projektů, které se ale připravují dlouhé roky a není jasné, jestli na ně doje.

 

Prachatická koalice v minulém volebním období nebývale utlumila investiční činnost ve městě. Podle závěrečných účtů a rozpočtů posledních tří let tu prakticky nedocházelo k investicím, které by přesahovaly deset milionů korun a výrazně také poklesly příjmy z dotací. Přesto z městského webu a zpravodaje zaznívaly informace o rekordních investicích – většinou šlo ale o běžnou údržbu a obnovu majetku.

Také na plánované priority minulého volebního období prakticky nedošlo – střelnice se má stavět až nyní, Malé náměstí se stále projektuje, letní kino má stát přes 50 000 000, ale na to nyní není, o sjezdovce už se nemluví a Štěpánčin park je věčný evergreen. Příprava těchto projektů se tak vlekla, že se jako priority přesunuly tyto projekty do nového volebního období.

A do této situace přichází rekordní schodek devadesát milionů korun a hlavně rozpočet nepodpořil nikdo z opozice a koalice má jen jedenáct hlasů a jde tak o rozpočet s jednou z nejnižších podpor v zastupitelstvu za dlouhé roky. Lídry šesti největších stran v zastupitelstvu – tří z koalice a tří z opozice - jsme proto požádali, aby rozpočet a směrování města zhodnotili.

JAKUB NEPUSTIL – ŽIVÉ PRACHATICE
Jaké jsou klady rozpočtu – co je v něm dobrého?
Kladem rozpočtu je, že není významně deficitní - kromě nákladů na rekonstrukci bazénu, která ale dle našeho názoru překračuje rozsah odpovídající možnostem a potřebám Prachatic.

Jaké jsou zápory rozpočtu – co je v něm špatně?
Rozpočet vychází z rozpočtů minulých let. Nesleduje žádné dlouhodobé cíle nebo priority. V rozpočtu je množství položek, které se mechanicky opakují, byť se třeba ani neočekává, že by se tyto částky čerpaly a na druhou stranu chybí krytí kroků, které by umožňovaly nějakou změnu.

Co v rozpočtu chybí?
V rozpočtu chybí finance na projekty, akce, které považujeme za důležité, ale vedení města o nich neuvažuje. A velmi nám chybí víceletý rozpočtový výhled, který by prokazoval krytí investičních akcí, které vedení města plánuje, ale přitom přesahují finanční možnosti města v krátkodobém horizontu.

Kam město směřuje?
Podle našeho názoru město nemá žádný jasný směr. Rozpočet je koncipován podle aktuálních potřeb a zvyklostí minulých let. Spíše je město ve vleku událostí, než že by bylo jejich iniciátorem.

Jsou rozpočty koalice tak špatné, že by bylo lepší mít někdy provizorium?
Nemyslíme, že by rozpočet byl tak špatný - musí reagovat na dříve schválená rozhodnutí a mandatorní výdaje. Není však vysloveně dobrý. Stávající rozpočet je nejvíce ovlivněn rekonstrukcí bazénu, která byla schválena v minulém volebním období a závazkům je nutné dostát. Jestli je ovšem rekonstrukce bazénu v této podobě adekvátní potřebám, to je jiná otázka.

 

ROBERT ZEMAN – PRO PRACHATICE
Jaké jsou klady rozpočtu – co je v něm dobrého?
Tak pozitivní je, že je standardně sestaven, pokrývá i drobné výdaje, atd.

Jaké jsou zápory rozpočtu – co je v něm špatně?
Špatný je trend výdajů na přípravu velkých investičních akcí, které jsou pro město zbytečné a nad naše finanční možnosti. Jako je rekonstrukce Malého náměstí, rozestavěný akvapark, letní kino... A tento rozpočet zahrnuje právě miliony na přípravu těchto akcí.

Co v rozpočtu chybí?
Chybí například sice nudné, ale o to důležitější systematické opravy naší vodárenské soustavy. Nebo konečně začít s opravami a budováním komunikací pro nové ZTV Pod Cvrčkovem včetně budování teto infrastruktury. A chybí především snaha o větší a hlubší investice do rozvoje občanů, propodporu aktivit a drobného podnikání. Mohl bych psát dál...

Kam město směřuje?
Město směřuje s tímto přístupem - zacílením na nereálné a zbytné investice - minimálně ke stagnaci.

Jsou rozpočty koalice tak špatné, že by bylo lepší mít někdy provizorium?
Ano. Z pohledu efektivnosti využití vlastních a především půjčených peněz a tvorby budoucích mandatorních výdajů, které mohou přinést a přinesou. Město se chová z mého pohledu neodpovědně především vůči své budoucnosti, vůči našim dětem.

 

JAN KLIMEŠ – ČSSD
Jaké jsou klady rozpočtu – co je v něm dobrého?
Rozpočet města je významně proinvestiční (cca 146 mil. Kč), počítá s rekonstrukcí krytého bazénu. Řeší dlouhodobý problém se střelnicí v zástavbě města, obsahuje investice do bytového i nebytového fondu města. Je v něm obsažena investice na odkanalizování lokality kolem bývalého Šumavanu a nezapomíná ani na celou řadu projektových dokumentací pro budoucí investiční akce (např. CEV Dřípatka, chodník v Husinecké a Žernovické ul.). Provozní výdaje rozpočtu jsou na udržitelné úrovni. Navýšení se projevilo především v položkách, které město přímo neovlivňuje a to na navýšení platových tabulek dle nařízení vlády, ceny energií, cena práce na činnostech, které si město objednává. Na příjmové stránce rozpočtu jsou patrné zlepšující se daňové příjmy, související s dobře prosperující ekonomikou ČR.

Jaké jsou zápory rozpočtu – co je v něm špatně?
Nelze říci, že je v rozpočtu něco špatně. Je nastaven na reálné možnosti našeho města tak, aby mělo zdravé a dlouhodobě udržitelné financování. Co se týče investic, má v sobě řadu záměrů, kam by město mělo vynakládat své finanční prostředky. Pochopitelně rozpočtu dominuje největší investiční akce a to – rekonstrukce krytého bazénu, která zákonitě s sebou přinesla různé názory na možná řešení od pouhé opravy stávajícího stavu až po stavbu nového krytého bazénu.

Co v rozpočtu chybí?
Větší finanční participace státního rozpočtu na výkon přenesené působnosti, tzn.
na činnosti, které město vykonává pro stát (státní správu).

Kam město směřuje?
Naše město směřuje do budoucnosti ve velmi dobré finanční kondici, se zainvestovaným bytovým a nebytovým fondem, s opraveným historickým centrem, které je oceňováno nejen návštěvníky z České republiky. Město Prachatice směřuje do budoucna se zainvestovanou průmyslovou zónou, která se významně podílí na historicky nejnižší nezaměstnanosti Prachatic a okolí. Občanům a návštěvníkům města nabízí a do budoucna bude nabízet široké sportovní vyžití prostřednictvím cyklostezek, hřišť vybudovaných nejen v Prachaticích, ale i v okolních osadách, zrekonstruovaného krytého bazénu, jakož i venkovního koupaliště Huláku. Obdobně toto platí i pro kulturní vyžití. Prachatice v průběhu roku nabízí množství kulturních akcí, koncertů, slavností, ať už na Velkém náměstí, v Parkánu, v Prachatickém divadle nebo v Národním domě. Prachatice jsou moderní město s obdivuhodnou historií, které má všechny předpoklady rozvoje v budoucích letech, s cílem udržet, popřípadě ještě zlepšit kvalitu života Prachatičanů a turistů, kteří k nám přijíždějí.

 

MARTIN MALÝ – NEZÁVISLÍ
Jaké jsou klady rozpočtu – co je v něm dobrého?
V rozpočtu města je pamatováno na rekordní investice, jaké v novodobé historii našeho města za posledních 30 let nemají obdoby. Z těch největších investic uvedu například rekonstrukci našeho plaveckého bazénu, výstavbu nové střelnice na průmyslové zóně, čímž jsme vyřešili celá léta odkládaný problém. Podařilo se najít finanční prostředky na rekonstrukci přibližně 30ti bytových jader v dalším z našich panelových domů na Náměstí přátelství. Na následujícím zastupitelstvu bude ještě navíc předložen projekt na rekonstrukci půdních prostor v ZŠ Vodňanská na podkrovní učebny za téměř 30 mil Kč. Celkem se tak objem investic přiblíží částce cca 180 mil Kč. Do rozpočtu se ale může v průběhu roku zařadit například koupě zchátralého domu v Klášterní ulici, který se budeme snažit postupně opravit apod.

Jaké jsou zápory – co je v něm špatně?
Bohužel nám stát dluží každý rok částku téměř 5 mil Kč ročně na výkon státní správy, tedy za služby, které si u našeho úřadu objednává. Tato situace trvá již od roku 2014. Když se to za ta léta sečte, je to už přibližně 25 mil Kč, což není žádná malá suma. Bohužel naše opakované žádosti nejsou vyslyšeny. Takže když se ptáte, jaké jsou zápory, tak je to to, že nám na příjmové stránce rozpočtu chybí opět 5 mil Kč.

Co v rozpočtu chybí?
Výše zmíněných 5 mil Kč.

Kam město směřuje?
Město zažívá v posledních letech investiční boom a s největší pravděpodobností bude tento trend pokračovat. Letos dokončíme první etapu rekonstrukce našeho plaveckého bazénu. Máme připravenou nebo dokončujeme přípravu na celé řadě projektů, které zkvalitní život v našem městě. Máme stavební povolení na rekonstrukci našeho letního kina. Pracujeme na projektové dokumentaci pro rekonstrukci našeho Štěpánčina parku. Tři havárie za poslední měsíc na vodovodním řadu v ulici Zvolenská jenom potvrzují, že vodovody a kanalizace v oblasti Malého náměstí dožívají a že je nejvyšší čas započít rekonstrukci alespoň první etapy Malého náměstí. Ukazuje se, jak moudré bylo započít s projektováním a přípravou rekonstrukce celé této oblasti. I přes poměrně masivní investice do oblasti našich sportovišť pracujeme na výstavbách dalších, jako například Workoutové hřiště, hřiště pro Discgolf nebo příprava na výstavbu Single-tracků apod. 11. května budeme na našem Velkém náměstí slavnostně zahajovat cyklistickou sezonu v Jihočeském kraji a zároveň otevírat nové páteřní cyklotrasy Zlatá stezka a Blanická o celkové délce přibližně 130 km. Věřím, že v budoucnu bude naše město vnímáno jako moderní historické město s kompletním zázemím pro mladé i starší občany, pro rodiny s dětmi, s dostatečným sportovním, kulturním a společenským vyžitím. Město přívětivé turistům s dostatečným zázemím kvalitního ubytování vnímané jako výchozí bod za poznáním krásné okolní přírody a mnoha pamětihodností.

 

JAN BAUER – ODS
Jaké jsou klady rozpočtu - co je v něm dobrého?
Rozpočet pro letošní rok si schválila staronová koalice, nově s podporou komunistů a je stejně nekoncepční s důrazem na nesmyslné akce jako v předešlých letech. My jsme ho nepodpořili, a proto u mě pochvalu asi nenajdete. Většina výdajových položek rozpočtu je mnoho let stále stejná a těmito se pokrývají obecné potřeby města. Za to není nutné chválit, to vnímám skoro jako povinnost. Positivně vnímám, že po letech našeho marného naléhání se v rozpočtu objevily peníze na průzkum prachatického podzemí, na Xterru, snad najdou odvahu i na dokumentaci na lanovku na Libín. Po mnoha letech odmítání třeba toto vnímám jako světlo v tunelu.

Jaké jsou zápory rozpočtu - co je v něm špatně?
Jsme malé město s předem definovanými finančními možnostmi. Pokud se minulé vedení rozhodlo opravit plavečák za čtvrt miliardy, tak je rozpočtová budoucnost Prachatic dána na mnoho let dopředu. Na nic jiného peníze nejsou a myslím, že ani nebudou. Jsme zadluženi. Teoretizovat, co by se mohlo, je ztráta času, protože nyní se realizují první etapy za 130 miliónů a vše ostatní je údržba a zabezpečení chodu města. Ale abych byl konkrétní, velmi mi vadí dlouhodobé nadužívání radou města čerpání našetřených peněz bez souhlasu zastupitelstva. V loňském roce si bez jakékoli kontroly zastupitelstva odmávali 10 mil. Kč. Měla by to být mimořádná věc a ještě v roce 2015 to nebyl ani 1 milión Kč.

Co v rozpočtu chybí?
Mně více vadí, co je tam navíc. Rekonstruovat Malé náměstí za více než 100 mil. Kč nebo budovat Letní kino za 52 mil Kč. To jsou ekonomické nesmysly, městu to nic nepřinese. To vše radnice plánuje, byť zatím jen v úrovni drahé projektové dokumentace. Mrzí mě hlavně bezkoncepčnost a střídání priorit města jako ponožek. Jednou chtějí dělat knihovnu, pak sjezdovku, také vila domy, Malé náměstí. Každý půlrok něco jiného. A nakonec nás dohnal plavečák za čtvrt miliardy.

Kam město směřuje?
To je hlavně otázka pro vedení města. Oni nestojí ani nevyhledávají spolupráci na správě Prachatic. "Teď vládneme my, máme většinu, tak neotravujte", tak to na mě působí. Že město stagnuje, stárne, ubývá počet obyvatel, mladí odcházejí pryč, to vedení řešit nechce. Ale těmto tématům se stejně nevyhneme. Dříve nebo později.

Jsou rozpočty koalice tak špatné, že by bylo lepší mít někdy provizorium?
Provizorium je to poslední, co by mě trápilo. Schválit rozpočet místo v prosinci z nějakého důvodu až v lednu nebo únoru následujícího roku je nepodstatné. Podstatné je, zda si vedení Prachatic uvědomuje, že bezstarostné proplouvání volebním obdobím a užívání si mimořádného ekonomického růstu naší země nebude trvat věčně. Až mohutné peníze z daní jednou v rozpočtu nebudou, lidé se právem budou ptát, kam se tyto poděly a co pro rozvoj města se v době blahobytu udělalo. 

 

MIROSLAV LORENC – ANO
Jaké jsou klady rozpočtu – co je v něm dobrého?
Dobré je, že již minulé zastupitelstvo města schválilo největší investici rekonstrukci bazénu, který to nezbytně potřeboval. Kdyby k tomu nedošlo, bazén by musel být vzhledem k havarijnímu stavu uzavřen. Nedovedu odhadnout, v jakém časovém horizontu by došlo ke znovuotevření. Rozpočet obsahuje investice do bytového a nebytového fondu (výměna bytových jader, zateplování budov, nové výtahy). Obsahuje projektové dokumentace, které se v minulé době neřešily (Letní kino, Střelnice, Štěpánčin park a další). Provozní výdaje jsou udržitelné, i když ceny energií jdou neustále nahoru a změnily se tabulkové hodnoty mezd u zaměstnanců. Příjmová stránka v rozpočtu se zlepšuje díky daňovým příjmům, které mají návaznost na dobře prosperující ekonomiku.

Jaké jsou zápory rozpočtu – co je v něm špatně?
Může se zdát, že největší investice (rekonstrukce plaveckého bazénu – úvěr 85 mil.
korun) je investicí neúměrně velkou, ale vzhledem k tomu, že bazén byl v dezolátním stavu (mění se veškeré technologie, včetně kanalizace), byla tato investice nezbytná. Spekulace, že by stačilo opravit bazén za 50 mil. korun, nejsou při současných cenách na místě.

Co v rozpočtu chybí?
Pochopitelně bychom přivítali větší finanční rezervu a lepší finanční participaci státu.

Kam město směřuje?
S ohledem na rozpočet 2019 město směřuje k rozumnému hospodaření, tak aby nedošlo k zadlužování, a racionálními investicemi se snaží udržet kvalitní rozvoj města.

 

Diskuse k článku - napište váš názor
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace