Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 
 
 

Kdy a kam

 • Písecká čtyřka

  pondělí 19.8 19:30 - Lázně Vráž u Písku

  Hudební kapela Josefa Nováka.

 • Enkaustika aneb Krácení dlouhé chvíle pana Josefa Novotného

  pondělí 1.7 až Úterý 31.12 - Strakonice - Šmidingerova knihovna

  Obrázky tvoření žehličkou a voskem

Zobrazit všechny události
 

Proč nové vedení Třeboně nechce zimní stadion a chce koupaliště

Jan Váňa , Autor: L. Kolářová

Jan Váňa     Autor: L. Kolářová

AKTUALIZOVÁNO - 18.1.2019 07:36

TŘEBOŇ – Po volbách došlo v Třeboni v čele města ke střídání. Voliči dali silně najevo, že si přejí změnu, když KDU-ČSL dosavadní starostky Terezie Jenisové dostala jen dva mandáty a volby vyhrála ODS. Ta získala deset křesel v pětadvacetičlenném zastupitelstvu. Do čela města se tak vrátil Jan Váňa (ODS), který už starostou v letech 2006 až 2010 byl. ODS po volbách uzavřela koalici s uskupením PRO Zdraví a Sport a TOP 09. Má tak ale jen těsnou většinu 13 hlasů. Funkce dvou uvolněných místostarostů obsadili Jana Grammetbauerová z ODS a Petr Werner z volební strany PRO Zdraví a Sport. Starosta Jan Váňa, podnikatel a také krajský zastupitel za ODS, se rozhodl pracovat v neuvolněné funkci.

Osmitisícová Třeboň zas není tak malá. Proč má neuvolněného starostu?
Já už jsem v letech 2006 až 2010 v uvolněné funkci starosty byl a občas se ozvalo, jestli se tomu stoprocentně věnuji, když současně podnikám. Takže jsem teď šel do neuvolněné funkce, ale stejně tu působím naplno a každý mě tu najde. Máme rodinnou firmu a naši tiskárnu teď vede manželka. Pravomoci a povinnosti starosty jsou jasně dány, na výkon funkce to nemá vliv. Na Hluboké mají neuvolněného starostu i místostarostu a město bez problémů funguje. U nás to má pouze ten dopad, že jako neuvolněný pobírám jen část odměny.

Po změně v čele města byly bleskově odstraněny sloupky, které bránily vjezdu do historického centra na Masarykovo náměstí. Z jakého důvodu?
Předchozí vedení města nechalo instalovat sloupky, které se zasunuly po úhradě lístkem nebo čipem, umožnily průjezd a stejným způsobem se vyjíždělo. Cílem bylo, aby se omezil neoprávněný vjezd na náměstí. Ale to už je ošetřeno dopravními značkami a máme tu městskou policii. Kdo si dovolí vjíždět do pěší zóny třeba v Českých Budějovicích? Proti sloupkům se zvedla vlna odporu, 1300 lidí protestovalo peticí, obyvatelé, dopravci, ale radnice na to nedbala. Sloupky byly navíc nevkusné. Do historického centra se nehodilo, aby tam stál semafor a automat. Byly tam i problémy při vjíždění hasičů, kteří museli shánět, aby jim někdo otevřel, jindy sloupek dokonce poškodil auto, prostě bylo toho víc. My jsme měli odstranění sloupků ve volebním programu a lidé to uvítali. Povedlo se také v centru rozšířit počet parkovacích míst o deset a nyní je do centra možný s parkovacími hodinami vjezd na hodinu bezplatně, třeba na oběd. Proč ne?

Taky jste hned škrtli plány na stavbu zimního stadionu...
ODS měla ve volebním programu, že pokud povedeme město, tak v tomto volebním období se zimní stadion stavět nezačne. Kluziště s chlazenou plochou tu máme a lidé se v referendu vyslovili jasně. Referendum, které jsme v minulém volebním období prosadili, sice není platné a tím pro město závazné, protože účast nedosáhla 35 procent, ale ze zúčastněných lidí 1739 řeklo zimnímu stadionu ne a pouze 199 lidí řeklo ano. My se tím budeme řídit. Z mého pohledu je i částka 120 milionů za zimní stadion na město velikosti Třeboně příliš. Dotace mohla být maximálně 20 milionů, město o ni dvakrát žádalo a ani jednou ji nedostalo. A i kdyby se stadion postavil, jeho provoz by byla další díra do rozpočtu. Lidé to prostě nevnímají jako nezbytně nutné a i my si myslíme, že je tu třeba udělat spíš koupání, protože rybník Svět slouží k hospodářské činnosti a dnešní požadavky na koupání jsou už jinde. Proto chceme, aby vyrostl venkovní wellness u Lázní Aurora.

Proč právě tam?
Lázně zpracovávají plyn z bioplynové stanice, při procesu vzniká jako druhotný produkt teplo. V zimě teplo lázně využijí, ale v létě ho vypouští pánubohu do oken, přitom by mohlo sloužit pro ohřev vody. Kdybychom toto teplo využili, mohli bychom nabídnout venkovní koupání od půlky května do konce září ve venkovním wellnessu ve vyhřívané vodě.

Taky projekt třístupňového bydlení pro seniory jste stopli. I tady se nabízí otázka – proč?
My jsme vyndali z návrhu rozpočtu plánovaný výdaj, jímž se mělo zadat projekční kanceláři vypracování projektu v odhadované ceně 9 milionů korun. Důvod zní, že město není subjekt, který by měl zajišťovat tyto služby. To je úkol státu prostřednictvím kraje. A my v souladu s politikou kraje říkáme, že je třeba podporovat terénní služby a usilovat o to, aby senioři zůstávali co nejdéle ve svém domácím prostředí. Ano, když už nemůže být člověk sám doma, je třeba najít útočiště. Chceme tomu napomáhat. Máme tři domy s pečovatelskou službou, je tu seniorský dům, který provozuje kraj a chybí třetí stupeň – odlehčovací služby, stacionář, domov se zvláštním režimem pro lidi se stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou. My chceme spolupracovat se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity i krajem, ale v tom smyslu, že my budeme provozovat domy s pečovatelskou službou, ale ty druhé dva stupně musí zajišťovat kraj. Stávající seniorský dům se dá rozšířit o část, kde by mohla být ta třetí nadstavba – domov se zvláštním režimem. Zdá se nám to logické, protože v seniorském domě už je technické zázemí, zdravotnický personál, kuchyně. Rozšíření by neměl být problém, ale musí tu být spolupráce s krajem. My nemáme být investory a provozovatelé těchto dvou stupňů. Pro kraj by to mohl být pilotní projekt, jak tyto sociální služby řešit i v jiných městech. Stejně tak se hlásíme k podpoře domácího hospice, protože tam nemocní zůstávají doma a je to pro ně méně stresující. Tento náš názor je v souladu se státní i krajskou politikou, kdežto vybudovat z peněz města za 250 až 300 milionů na zelené louce jakési ghetto pro staré lidi, to nechceme. Chceme totéž zajistit bez nároků na městský rozpočet.

A máte tento postup vyjednaný s krajem?
Ne, to zatím ne. Jednání bude začátkem února.

Město zatím hospodaří v provizoriu, proč jste koncem roku neschválili rozpočet?
Rozhodli jsme se vrátit ke způsobu projednávání rozpočtu, který tu už kdysi byl. Budeme rozpočet opět schvalovat ve dvou krocích. Napřed zastupitele na jednom zasedání seznámíme s návrhem, kde pak mohou ještě zaznívat návrhy na změny, a pak se na základě připomínek dopracuje konečná verze. Poprvé se tedy návrh rozpočtu vezme pouze na vědomí, definitivní podoba se schválí až na dalším zasedání, to bude teď 28. ledna. Rozpočet se tedy dvakrát projednává veřejně, kdy i občané mohou online jednání sledovat. Nelíbí se mi, aby se rozpočet napoprvé projednával na neveřejném zasedání.

Jestliže jste tedy definitivní hlasování odsunuli až na leden, zazněly při prvním projednávání nějaké připomínky?
Ano, ze strany nynější opozice, protože jsme některé věci v návrhu rozpočtu, který připravovalo minulé vedení města, upravili podle našeho volebního programu. Hlavním problémem připraveného návrhu byly velmi vysoké běžné výdaje – skoro 240 milionů z příjmů, které se předpokládají kolem 343 milionů. To je na osmitisícové město příliš. Výdaje sice navrhujeme 377 milionů, čili se navrhuje 34 milionový schodek, ale běžné výdaje se podařilo zredukovat na 214 milionů.

A kde jste v běžných výdajích škrtali? Od úředníků a městských organizací všude zaznívá, že víc už škrtat nejde...
Úspory se hledaly i po tisícovkách. Nejdřív udělalo úpravy vedení města, škrtli jsme například milion korun na projekty a studie pro vodohospodářství, ale pak měli sami vedoucí odboru navrhnout úspory deset procent. Ne, že by se to všem povedlo, ale 25 milionů úspor jsme našli. Třeba v detailech. Například papír do parkovacích automatů stál loni 40 tisíc, tak se pro letošek automaticky navrhlo 60 tisíc. Vrátili jsme to na 40 tisíc. Takhle jsme našli úspor za 25 milionů.

Jestliže jste našli úspory, proč má návrh rozpočtu stále deficit?
Teď už se navrhuje saldo 31 milionů a v tom je 30 milionová částka, kterou dáváme do rezervy na výstavbu venkovního wellness u lázní Aurora. To je zhruba stomilionová investice, na kterou si musíme připravit prostředky. Zatím nemá ani projekt, takže naopak posilujeme 6 milionů na projekty pro oblast sportu a rekreace. Kdybychom tedy 30 milionů nedávali do rezervy na wellness, byl by rozpočet de facto vyrovnaný.

Proč jste tak rychle vyměnili i jednatele městských společností?
Město Třeboň má pět stoprocentně vlastněných společností. Ty mají jednoho výkonného jednatele, který samozřejmě ve funkci zůstává, a pak jsou tam druzí jednatelé za politickou reprezentaci. Ti zodpovídají za to, aby rozvoj těchto společností probíhal v souladu se strategií valné hromady, kterou je rada města. Pro valnou hromadu je tento jednatel jakýsi styčný důstojník, takže je logické, že politická reprezentace tam chce mít své zástupce. V Třeboňských lesích a rybnících byl do této funkce jmenován místostarosta Petr Werner, v Městské vodohospodářské společnosti radní Anna Kahounová, v Autokempu Třeboňský ráj je to místostarostka Jana Grammetbauerová, v Lázních jsem to já a v Technických službách není tento jednatel ještě jmenován.

Když jste zmínil místostarostu Wernera, už předložil lustrační osvědčení?
Narážíte na ustavující jednání zastupitelstva, kde bývalá starostka nečekaně předložila anonym, který upozorňoval, že má mít místostarosta tento problém. To bylo nevkusné. Jestli něco takového měla paní Jenisová v ruce, měla s tím přijít předem a kdyby to byla pravda, muselo by uskupení PRO Sport a Zdraví tohoto člověka nahradit. I když já jsem tomu ani na vteřinu nevěřil. Ano, Petr Werner si lustrační osvědčení vyžádal, už mu přišlo a je negativní.

Proč jste vyměnili redakci městského zpravodaje Třeboňský svět?
Předchozí koalice tam ustavila redakci, kterou si navolili. Samozřejmě kromě redaktorky, která je zaměstnanec městského úřadu a ta zůstává. Takže se nestalo nic jiného, než že teď redakci zase tvoří koalice. Jako jeden z prvních kroků jsme navýšili rozsah pro Fórum zastupitelů, kde mohou publikovat své názory.

Názorové Fórum je v posledním čísle, v předchozích číslech před volbami nebylo. To jste tedy zavedli jako novinku?
Ne, Fórum zastupitelů tam mohlo být i dříve, ale dřív tam nikdo nepsal. Když jsme něco poslali, pořád chtěli, abychom to zkracovali, až jsme toho nechali. Minulá koalice se taky najednou ve volebním roce 2018 od ledna rozhodla, že zpravodaj budou lidi dostávat do schránek zadarmo. Stálo to obrovské prostředky. My jsme snížili rozsah a náklad jen na tolik výtisků, kolik se přibližně prodá. Zpravodaj se tedy znovu prodává za 15 korun a tiskne se v nákladu 1700 kusů. Tisknout náklad pro celé město je zbytečné, stejně to většina lidí ani nečte a rovnou to vyhodí.

Jestliže máte v patrnosti šetření a úspory, proč jste zrušili poplatek za odpad a svoz odpadů je pro občany zadarmo? Opozice namítá, že město tím přichází o čtyři miliony ročně a lidé mohou přestat odpad třídit...
Vždyť se to jinde osvědčuje. V Teplicích u primátora Kubery je odpad zadarmo, na Hluboké u starosty Jirsy – zadarmo. A třídění neklesá, to je nesmysl. Třeboň je bohaté město, zdejší lázně přispívají do rozpočtu města ročně 80 miliony, tak jsme hledali způsob, jak to udělat, aby z toho každý občan něco měl. Kulturní nebo sportovní spolky dostávají od města příspěvky, ale ostatní občané z toho nemají nic. Tím, že se neplatí poplatek za odpad, je to jako bychom každému občanovi dali 500 korun, u čtyřčlenné rodiny jsou to ročně 2000 korun. Je to taková symbolika – jsou občany bohatého města. Nemyslím si, že by zaplacení poplatku za odpad bylo pro někoho motivací, aby víc třídil odpad. Spíš spoléháme na to, že když dáme najevo, že občany takto odměňujeme, budou mít větší motivaci třídit. My proto rozšíříme další kontejnerová hnízda, hlavně v centru, a do někerých hnízd ve městě se chystáme přidat nádoby na bioodpad. Ve třech domech s pečovatelskou službou chceme do vchodů dát vhodné nádoby, aby senioři mohli tříděný odpad nosit jen v budově a nemuseli chodit třeba s petlahvemi až ke kontejnerům. Tam to vynesou údržbáři.

Město v minulém volebním období rekonstruovalo budovu pro základní uměleckou školu. Kdy se bude do tohoto objektu škola stěhovat?
Tak to je třeba víc vysvětlit. Minulá koalice schválila odkoupení tohoto objektu zpět od soukromé osoby, která předtím dům koupila a nemohla se ho pak zbavit. Zástupci města neměli s objektem původně žádný záměr, vyjadřovali se ve smyslu – snad nás něco napadne. Pak přišli na to, že by bylo dobré tam udělat něco na oživení centra, prý aby tam všichni museli. Město za tuto rekonstrukci zaplatilo 72 milionů, přitom základní umělecká škola je instituce kraje a ve Velešíně novou zušku postavil kraj. Tady budovu pro krajskou školu postavilo město za své a nezískalo na to ani žádnou dotaci. Mělo to být hotové 25. srpna, pak se dodatkem smlouvy přistoupilo na 12. listopadu. Město pak 21. listopadu objekt od zhotovitelské firmy Porr převzalo se seznamem stovek závad. Ty měly být do měsíce odstraněny, ale vady jsou tam pořád, navíc se reklamuje podlaha v tanečním sále. Závady užívání nebrání, ale dořešené to není. Kdy se tam základní umělecká škola přestěhuje, to nevíme. Mimoto se touto akcí zvýší školné pro rodiče, protože kraj hradí pouze mzdy, čili vyšší provozní náklady v této budově se musí promítnout ve školném. To všechno minulá koalice ignorovala.

Co bude v dosavadní budově zušky?
Ano, stará zuš, která je hned nedaleko, se vyprázdní. A když jsme se bývalého místostarosty v zastupitelstvu ptali, jaké s ní mají plány, zaznělo už známé – snad nás něco napadne. Myslím, že tenhle přístup minulé koalice nám vynesl unikátní volební výsledek 35 procent a 10 mandátů. Třeboňáci získali pocit, že se ocitli na druhé koleji. My jsme tu pro ně a budeme dělat takové věci, které vedou k tomu, aby se tu Třeboňákům dobře žilo a teprve pak jsou důležité cyklostezky pro turisty. Musí být v pořádku chodníky, světla, školky, školy. Jak řekl americký prezident Trump – America first, pro nás je první Třeboň.

Ano, nastal návrat ODS na výsluní. Proč jste podle vašeho názoru v roce 2010 volby prohráli?
Udělali jsme tenkrát spoustu věcí – rekonstruovali kasárna, vylepšili sídliště, asi jsme to tenkrát podcenili a mysleli jsme si, že to lidi sami zhodnotí. V roce 2014 už jsme volby vyhráli, ale po volbách se všichni spojili proti nám a poslali nás do opozice. A teď jim to voliči spočítali.

 

Diskuse k článku - 6 příspěvků
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
 • Miroslav 

  Reagovat

   

  Za mě dobrý. Konečně se Třeboň zas někam pohne.

  Vloženo 18.1.2019 07:22:33

  • All 

   Reagovat

    

   A kdo to zaplatí?

   Vloženo 19.1.2019 00:40:58

 • Jirsa, Kubera, to jsou panečku vzory 

  Reagovat

   

  Okamžitě zasmrdět centrum auty, okamžitě přestat pracovat na věcech s přesahem jednoho volebního období. Typické.

  Vloženo 18.1.2019 07:02:13

 • anonymní čtenář 

  Reagovat

   

  Fanatický klausovec.

  Vloženo 17.1.2019 21:02:53

  • Anna 

   Reagovat

    

   To je úroveň, že by potrefené husy?! Vaše starosti bych fakt chtěla mít a že Jirsa s Kuberou jsou dobré vzory, o tom nemusíte vůbec pochybovat. Konec konců Hluboká není tak daleko od Třeboně, tak si tam zajeďte, frajeři!

   Vloženo 21.1.2019 18:32:09

   • Dana 

    Reagovat

     

    no třeba se umístit nějaké araby jako v Teplicích, taky lázně, dobrý vzor.

    Vloženo 22.1.2019 07:56:51

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace