Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 
 
 

Kdy a kam

  • Postavme se na své nohy

    pondělí 18.11 17:30 - Katolický dům, Dačice

    Přednáška s fyzioterapeutkou Jitkou Jakubcovou. Uvědomme si společně, jak krásné může být, stát na vlastních nohách.

  • Burza škol

    pondělí 18.11 9:30 - Písek, KD

    Prezentace středních škol, odborných učilišť a firem.

Zobrazit všechny události
 

Do roka by měl v Blatné být hotový nový sběrný dvůr

Pavel Ounický

Pavel Ounický

BLATNÁ – V Blatné vyroste nový sběrný dvůr. Konkrétně za městem, v lokalitě Ve Škalí, která se nachází ve směru na Hajany. A mělo by se tak stát přesně do roka. S jeho výstavbou se začne v listopadu, kdy bude staveniště předáno zhotoviteli, s dokončením se počítá 30. září 2020. Akce celkem vyjde na 14 milionů korun. Více chystaný projekt přiblížil místostarosta města Pavel Ounický.

 

Kdy se rozhodlo o výstavbě nového sběrného dvora? Jak dlouho už kapacitně nebo i technicky nevyhovoval ten současný?
Stávající sběrný dvůr je čím dál tím více využíván a již několik let je svým prostorem nevyhovující, nezaručuje patřičný komfort. O výstavbě nového sběrného dvora se uvažovalo již několik let a v roce 2016 bylo zadáno vyhotovení projektové dokumentace.

Proč byla vybrána lokalita Ve Škalí, má nějaké hlavní výhody a přednosti?
V této lokalitě se podařilo městu nakoupit vhodné pozemky jak pro výstavu sběrného dvora, kompostárny a dalších ploch pro uskladnění stavebního a jiného materiálu. Sběrný dvůr a kompostárna jsou navrženy na západním okraji města v průmyslové zástavbě, kde je zajištěná dobrá dostupnost pro občany a firmy. Využití pozemků bylo i v souladu s územním plánem města.

Jaká bude kapacita nového sběrného dvora a jeho rozloha?
Sběrný dvůr tvoří zpevněné manipulační plochy, na kterých budou umístěny kontejnery pro jednotlivé druhy odpadů. Plocha sběrného dvora je dostatečná pro manipulaci s kontejnery, pro přemisťování odpadů v rámci dvora a pohyb obsluhy a občanů odevzdávajících odpad. Velikost manipulační plochy je navržena 4385 metrů čtverečních.

Co všechno sběrný dvůr pojme, co je naplánováno?
Lidé zde najdou dva lisovací kontejnery na papír a papírový karton, velkoobjemový kontejner vysoký na dřevěný nábytek, velkoobjemový kontejner střední na ostatní plasty, tři velkoobjemové kontejnery střední, na pneu, větve, dřevo, dva velkoobjemové kontejnery střední na objemný odpad, plasty (PET), velkoobjemový kontejner střední na polystyren, velkoobjemový kontejner nízký na stavební suť, velkoobjemový kontejner nízký na trávu a listí, čtyři velkoobjemové kontejnery nízké na kabely, bílé sklo, barevné sklo, železo, dva kontejnery (zvony) na nápojový karton, hliník, sběrnu nebezpečných odpadů a dva stavební boxy na sklo. Vybavení vychází z analýzy potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti.

Jak je naplánován harmonogram výstavby dvora?
Zahájení plnění předmětu díla proběhne dle smlouvy letos 1. listopadu – jedná se o dobu předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Zahájení stavebních prací proběhne nejpozději do tří pracovních dní po předání staveniště. Dokončení je plánované na 30. září 2020. Naplno začne sběrný dvůr fungovat po kolaudaci a po osazení zmíněnými kontejnery a boxy.

V částce 11,7 milionu, na kterou výstavba vyjde, jsou čistě jen stavební úpravy, nebo i nějaká část bude na vybavení dvora?
V této částce jsou čistě jen stavební úpravy. Součástí stavebních prací jsou zemní práce, komunikace z asfaltového betonu včetně obrubníků, sjezd na silnici, manipulační plocha, chodníky, opěrná železobetonová zeď pro překonání výškového rozdílu mezi zvýšeným vjezdem a plochou pro kontejnery včetně zastřešení ocelovou konstrukcí s krytinou, trubní vedení včetně šachet, odlučovače ropných látek a uličních vpustí pro odvod dešťové vody, váha, váhovna, mobilní sklad odpadu, sanitární kontejner, ocelový žárově zinkovaný přístřešek o rozměrech 36,9x6,45 metru včetně trapézové krytiny, elektrorozvody, oplocení včetně vrat a zeleň. Cena vybavení – kontejnery, boxy – je dle rozpočtu v předpokládané celkové výši 2,35 milionu korun. Na vybavení se připravuje žádost o dotaci.

Dotaci na vybavení jste napoprvé nedostali a žádáte nyní znovu. Pokud byste opět neuspěli, šla by celá částka na vybavení z rozpočtu města, nebo byste ho dovybavovali na etapy průběžně?
Pokud město ve své druhé žádosti neuspěje, je na zastupitelstvu, zdali rozhodne o připravení další žádosti, či postupném nebo úplném vybavení z prostředků města.

Nakolik bude sběrný dvůr fungovat přímo pro občany a nakolik pro Technické služby?
Sběrný dvůr bude sloužit především pro občany Blatné. Po dohodě s Technickými službami, které budou provozovatelem, mohou dvůr využívat i firmy a okolní obce.

Diskuse k článku - napište váš názor
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace