Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 
 
 

Kdy a kam

 • Tři sestry

  pátek 18.10 19:00 - Prachatice, Hotel Park

  Koncert.

 • Drátkování bedrníků s Petrou Dudákovou

  pátek 18.10 17:00 - Vodňany, U Lípy

Zobrazit všechny události
 

Politici zmizeli z placených funkcí v Teplárně Tábor. Co bude s cenou tepla?

Ondřej Semerák , Autor: L. Kolářová

Ondřej Semerák     Autor: L. Kolářová

TÁBOR – Loni se táborští zastupitelé rozhodli, že převedou 48 procentní podíl města v Teplárně Tábor na městskou společnost Bytes. Slibují si od toho větší akceschopnost, než když každé důležité rozhodnutí muselo procházet zastupitelstvem. To komplikovalo situaci zejména při řešení napjatých vztahů s majitelem většinového podílu, německou firmou Uniper Trend. Spor se rozpoutal o zdražování tepla v Táboře.

 

Převedení majetkového podílu města umožnilo pružnější jednání samotného jednatele Bytesu, který posvěcení pro své kroky od zastupitelů nepotřebuje. To se některým zastupitelům silně nelíbilo a namítali, že jednatelé městských společností jsou teď „utržení ze řetězu." Zazněla dokonce myšlenka, že by městské firmy měly mít vedle jednatele – manažera i druhého jednatele z řad politiků, který by na dění ve společnosti dohlížel. Pro politiky tak v městských firmách mohlo vzniknout několik dobře placených míst. Na realizaci nápadu ale nedošlo. Celospolečenský trend nabral zcela opačný vítr a snahou je teď naopak politické nominanty bez odborné kvalifikace ze státních a městských firem vytěsňovat. Velmi často měli funkce od své strany jen jako placené trafiky.

Konec těchto pašalíků dorazil i do Tábora. Jak zaznívá v rozhovoru s jednatelem Bytesu Ondřejem Semerákem, v představenstvu a dozorčí radě teplárny už žádní političtí nominanti nejsou. Rozhodli se tak současní radní coby valná hromada Bytesu, majitele podílu v teplárně. Je tedy konec lítých bojů v zastupitelstvu o místa v dozorčí radě a představenstvu teplárny, obstrukcím, zákulisním vyjednáváním a opakovaným hlasováním. Například zastupitel a bývalý starosta František Dědič (ODS) může už jen vzpomínat na roky 1995 až 2011, kdy byl v představenstvu Teplárny Tábor a pobíral tam roční odměnu kolem 200 tisíc korun. V minulém volebním období ho pak na čas nahradil Petr Novák z ANO. V dozorčí radě byly odměny o něco nižší a i tam vítězné politické strany dosazovaly své lidi. S jednatelem Bytesu Ondřejem Semerákem je následující rozhovor kromě tohoto tématu i o dalších o novinkách v teplárně a o situaci kolem tepla v Táboře.

V posledních měsících byly kvůli zdražování tepla vztahy mezi městem a německou firmou Uniper Trend jako majoritním vlastníkem teplárny na bodu mrazu. Změnilo se něco tím, že město vložilo svůj podíl do Bytesu?

Musím říct, že zcela zásadně. Společnost Uniper Trend se svými 51 procenty akcií táborské teplárny se k 31. prosinci 2018 sloučila se společností Uniper Kraftwerke a tím zanikla. Od té doby s námi představitelé německé nástupnické společnosti intenzivně začali jednat o budoucím fungování teplárny i o jejím vedení. Zatímco předchozí společnost na různé návrhy řešení ze strany Tábora nereagovala, nový majitel s námi velmi vstřícně, konstruktivně a seriozně jedná. Výsledkem je, že valná hromada Teplárny Tábor 26. dubna zvolila nové představenstvo, jelikož tomu předchozímu – ve složení předseda Petr Kristek a členové Petr Novák a Petr Zmátlík, který v listopadu nahradil odstoupivšího Miloslava Holbu, končil mandát. Předsedou představenstva byl na valné hromadě zvolen Petr Zmátlík, který byl naším kandidátem, a tříčlenné představenstvo doplnili dva přední manažeři nominovaní společností Uniper Kraftwerke. Jeden z nich je zaměřen na krizové řízení a druhý je odborníkem na oblast biopaliv a páry. Na tom jsme se předem dohodli a na valné hromadě změna prošla hladce. V představenstu jsou tedy už jen odborníci z praxe. Mimoto jsme se dohodli na zkrácení funkčního období ze čtyř let na jeden a půl roku, abychom viděli, jak naše spolupráce i přes jazykovou bariéru a vzdálenost většinového vlastníka od táborského podniku funguje.

Nebyly tedy žádné tlaky, aby v orgánech teplárny měly politické subjekty své lidi?

Já jsem se v radě města na rovinu zeptal, jestli radní preferují politické nominanty. Řekli mi, že si přejí, aby Bytes nominoval odborníky, ale jejich jména chtějí předem schvalovat. Musím říct, že o budoucnosti teplárny se s radními bavíme každých čtrnáct dní. Radní si uvědomují, že situace není jednoduchá a věnují teplárně a teplu velkou pozornost.

Změnila se i dozorčí rada teplárny?

Ano, v ní končil mandát Ivu Ludvíkovi. S radou města jsme se shodli, že i v dozorčí radě mají být lidé z oboru a jako člen dozorčí rady jsem byl za minoritního vlastníka navržen já. Členové dozorčí rady si mne pak mezi sebou zvolili za předsedu. Z dozorčí rady byl kromě Iva Ludvíka odvolán také zástupce bývalého majitele, společnosti Uniper Trend, a schválen byl zástupce nového většinového vlastníka, tedy firmy Uniper Kraftwerke. Třetím členem dozorčí rady je zástupce odborů v teplárně.

Média před pár dny plnila kauza z Pražské plynárenské, kde byla snaha zástupce zaměstnanců z orgánů firmy vytěsnit. V Teplárně Tábor takové signály nebyly?

Ne, tady je oboustranné přání obou hlavních vlastníků, aby zaměstnanci v dozorčí radě svého zástupce měli. V teplárně teď probíhá mezi odboráři jeho volba.

Už se nové představenstvo pustilo do práce?

Nové představenstvo dostalo od valné hromady úkol, aby do 30. září předložilo střednědobý podnikatelský záměr Teplárny Tábor, zohledňující trendy energetického odvětví, kde dochází k nahrazování uhelných zdrojů. Je to ekologický a nikoliv ekonomický problém. Tlak na růst cen emisních povolenek, které dnes stojí 27 eur za tunu a ještě před rokem stály 9 eur, vede k tomu, že všude kolem se staví jiné tepelné zdroje než uhelné. V energetice jsou dnes úplně jiné výzvy a je třeba na ně reagovat. Požadavek na zpracování nové strategie vzneslo město už loni, ale tehdejší většinový vlastník tento úkol hlasováním na valné hromadě zablokoval. Teď se konečně začne na strategii intenzivně pracovat. Nejbližším úkolem dozorčí rady pak je diskuse nad vznikajícím podnikatelským záměrem i nad způsobem tvorby ceny tepla.

Máte signály, že si chce Uniper Kraftwerke nechat táborskou teplárnu dlouhodobě nebo ji jen potřebuje dostat do lepší kondice, aby měla vyšší prodejní cenu?

Dotaz, zda si chce společnost Uniper Kraftwerke podíl nechat, jsme vznesli. Je evidentní, že je to její jediný majetek v České republice a vzhledem k velikosti společnosti i okrajový. V odpovědi zaznělo, že v současné době si chtějí táborskou teplárnu nechat a budovat ji s tím, že stanovisko se může později změnit. My jsme připraveni jednat jak o odkupu většinového podílu do majetku městské společnosti Bytes, tak o spojení s jinou společností.

Kde by Bytes na nákup polovičního podílu v teplárně vzal peníze?

To by samozřejmě muselo řešit zastupitelstvo města.

V táborské teplárně se v minulosti investovalo do kotlů na uhlí a na mazut, kudy se může ubírat nový podnikatelský záměr?

Na energetickém trhu vidíme, že odběratelé nemají moc možností přejít k jinému zdroji. Tepelná čerpadla podle mne zůstanou řešením pro menší objekty, ale u velkých objektů jejich ekonomiku ovlivní rostoucí cena elektřiny. A nejen to. Slovy nového předsedy Energetického regulačního úřadu se znovu otevřela diskuse o změně poplatků za distribuční sazby, které by také tepelná čerpadla prodražily. V otázce výstavby malých objektových plynových kotelen je již připravena změna – zrušení daňové výjimky pro nákup plynu a do budoucna podle některých zdrojů může dojít i k zavedení uhlíkové daně. Tyto kroky by zlepšily pozici tepláren, protože není tajemstvím, že teplárenský svaz uvažoval i o stávce, pokud zůstane centrální teplo stále legislativně znevýhodněno proti malým zdrojům. Na jednání svazu padaly radikální návrhy, aby se lidem na den vypnulo teplo nebo dodávky elektřiny, když můžou za své požadavky stávkovat třeba doktoři nebo učitelé, ale tyto krajní postoje nepřevážily. Místo toho teplárenský svaz poslal otevřený dopis vládě, že si přeje mít rovné podmínky s malými zdroji. Centrální zdroj je stále nejekologičtějším způsobem vytápění, ale potřebujeme mít možnost nabízet i slušnou cenu. Pokud se naplní prognózy z našich jednání s novým spoluvlastníkem teplárny, tak se cena pro odběratele tepla bude snižovat.

Loňským rozhodnutím ale začne sídliště Nad Lužnicí a Kopeček zásobovat plánská teplárny C-Energy. Nepodráží se tím nohy Teplárně Tábor, kterou město spoluvlastní?

Musíme si uvědomit, že nevlastníme většinu akcií teplárny, vztahy s bývalým majitelem, firmou Uniper Trend, byly na bodě nula a bývalé představenstvo teplárny se k Bytesu jako svému hlavnímu odběrateli nechovalo vstřícně. Pokud jsme chtěli pro své odběratele zachovat příznivou cenu tepla, nezbylo nám než zareagovat na předběžnou nabídku firmy C-Energy a vypsat otevřenou soutěž na část dodávek tepla pro sídliště Nad Lužnicí a Kopeček. V té C-Energy uspěla. Představuje to dodávku polovinu námi nakupované tepelné energie.

Kdy začne teplo na tato dvě sídliště proudit z Plané?

Firma C-Energy má začít na sídliště Nad Lužnicí dodávat do 18 měsíců od podpisu smlouvy, k němuž došlo v říjnu 2018, a na Kopeček o šest měsíců později. Ovšem současný postup dává naději, že by z Plané mohlo přijít první teplo do systému Bytesu už k 1. lednu příštího roku. Celková úspora pro společnost Bytes oproti současným cenám z Teplárny Tábor se odhaduje na 11 milionů korun ročně. To vytváří tlak na Teplárnu Tábor, aby už nezdražovala, pokud nechce přijít o další odběratele, a aby reagovala na změny trhu a provedla příslušné investice, které jí umožní snížit cenu.

V pátek se objevil v časopisu E15 článek, že společnost C-Energy, kterou ovládají někdejší manažeři PPF, chystá v plánské teplárně investici do nových kotlů a motorgenerátorů za 370 milionů a cílem je dodávat pro celou táborskou aglomeraci. Co tomu jako předseda dozorčí rady Teplárny Tábor říkáte?

Je to konkurenční boj, který nás jako menšinového majitele Teplárny Tábor netěší, ale jako odběratelé tepla absolutně vítáme vznik moderního zdroje, který podle vyjádření v tisku v dohledné době opustí palivovou základnu uhlí a sníží si tím tlak na cenu tepla, spočívající v nákupu emisních povolenek. Na tom můžeme jako odběratelé tepla vydělat v ceně tepla a jako město z hlediska zlepšení životního prostředí.

A kde vidíte prostor pro Teplárnu Tábor, která pořád městu téměř z poloviny patří?

Teplárna Tábor má pořád 300 tisíc gigajoulů odběru. Letos ještě dodává 420 tisíc, my se 100 tisíci odcházíme k C-Energy a Teplárně Tábor zůstává 300 tisíc, z nichž 100 tisíc giga nadále odebírá Bytes. Tady je prostor pro ekologickou i ekonomickou změnu pro těchto 300 tisíc gigajoulů. Nemusíme si nalhávat, že C-Energy netlačí konkurenčním bojem na Teplárnu Tábor a nemá popřípadě zájem majetkový podíl Uniper Kraftwerku v táborské teplárně odkoupit.

To by ale bylo po konkurenčním boji a odběratelé centrálního tepla v táborské aglomeraci by znovu byli pod kuratelou jednoho dodavatele, nebo ne?

Vše je věcí dlouhodobých smluv. Na Kopeček máme dvacetiletou smlouvu, kde je cena ošetřena, je pevně stanoveno její maximální navýšení a přitom negarantujeme společnosti C-Energy, že se v případě nepříznivého cenového vývoje někdo v této lokalitě nezačne odpojovat od centrální soustavy.

Takže orgány města a městského úřadu nebudou klást překážky jednotlivým společenstvím vlastníků nebo družstevním domům pro případné odpojení?

Město klást překážky nechce, ale je třeba si na rovinu říct, že odbor životního prostředí nepovolí mít na každém domě komín z plynové kotelny. Náhradě za tepelná čerpadla ale zamezit nelze. Smlouva se společností C-Energy zní tak, že my garantujeme na deset let odběr 30 tisíc gigajoulů, to je třetina skutečného nynějšího odběru a odebírají ji městské objekty. Neručíme tedy za to, že se privátní vlastníci neodpojí. Ve smlouvě jsou i další ochranné mechanismy kolem ceny tepla.

Co říká Tábor jako spoluvlastník teplárny na ohlášené odpojení nemocnice, která si vybuduje vlastní zdroj tepla?

To se projednávalo dlouhodobě a teplárna si nedokázala nemocnici udržet. Přijde tak o odebíraných 15 tisíc gigajoulů ročně. Chápu to jako vytváření ostrovního systému v nemocnici, která chce fungovat sama pro sebe. Minulé představenstvo teplárny mělo lépe pracovat s variantami nabídek pro nemocnici, mělo být flexibilnější. Teď se dá říct jen to, že je to mrzuté. Za nás jako Bytes jsme naopak pozastavili záměr vybudovat plynovou kotelnu pro domy v ulici Dukelských bojovníků a čekáme, co se změní s centrálně dodávaným teplem. Pokud bude vývoj příznivý, zůstane tato oblast na teplárnu připojená, pokud by se tak nedělo, stavební povolení na plynovou kotelnu budeme mít připravené. Já věřím v pozitivní vývoj, protože situace ze strany majoritního vlastníka se úplně změnila a našli jsme společnou řeč.

 

Diskuse k článku - 2 příspěvky
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
 • anonymní čtenář 

  Reagovat

   

  Je úžasné kolik lidí zajímá co bude s teplárnou a cenou tepla. Poté co p.Bastlová zahájila sametovou revoluci s teplárnou a po volbách obsadila jiné korýtko,se tu objevil spasitel, nový Viktor z Harwardu-Ondřej.Když vytlačil politiky a sám obsadil jejich místa,mu moudří radní dali všechny pravomoce aby mohl jednat rychle.Zřejmě proto se spojil s konkurencí,manažery PPF, kteří investují v Plané 370 milionů jen proto aby mohli do Tábora dodávat levnější teplo,a navíc obviní teplárnu ve které ovládá 48.procentní podíl a které neprodloužili pronájem potrubí, že si neudržela zakazníky. Připadá mi to jako tunelování ale podle zákona.Až znehodnotí všechny akcie teplárny tak nastoupí tvrdý monopol PPF. Pravděpodobně si tuto péči řádného hospodáře zasloužíme.

  Vloženo 26.5.2019 21:00:36

 • anonymní čtenář 

  Reagovat

   

  Pane Semeráku, nezapomínejte na lokální zdroje energie pro panelové domy atp. Mohl byste s Bytesem dopadnout ekonomicky blbě. Pokud to půjde, udělejte z Táborského podílu postupně technologickou divizi a omezte výrobu. Bytes je servisní firma , docel aby jí to v budoucnosti slušelo. Prodejte ty kotel většinovému majiteli, nebo je zlikvidujte.

  Vloženo 23.5.2019 23:40:30

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace