Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 
 
 

Kdy a kam

  • Myslivecký ples

    sobota 18.1 20:00 - Radomyšl, KD

    K tanci a poslechu zahraje skupina Scéna.

  • Retro disco s Milošem Zemanem

    sobota 18.1 20:00 - Katovice, Sál KD

Zobrazit všechny události
 
 
 
 

Soutěže (1)

 

Blatná bude hospodařit se schodkem 19 milionů. Podle starostky je to dáno investicemi

Zrekonstruovaná bývalá ubytovna v Blatné , Autor: Miloš Vrátný - Jižní Čechy Teď

Zrekonstruovaná bývalá ubytovna v Blatné     Autor: Miloš Vrátný - Jižní Čechy Teď

BLATNÁ – Výdaje 222 milionů, příjmy 203 milionů korun. Rozpočet se schodkem 19 milionů schválili blatenští zastupitelé už loni v prosinci. Starostka města Kateřina Malečková upřesnila, že rozdíl bude financován z prostředků z minulých let, tak jako dosud. „Není nutné se bát, že bychom potřebovali úvěr, a to vzhledem k penězům, které máme na účtu a kolik je v rezervním fondu,“ prohlásila. Rozpočet je podle ní proinvestiční.

 

Čím především je dán rozpočtový schodek 19 milionů korun?
Schodek je vyvolán, tak jako v předchozích letech, investicemi. Vzhledem k tomu, že očekáváme v roce 2020 platby z dotačních titulů, neměl by dosahovat schválených 19 milionů korun. Samozřejmě bude také záležet na plnění rozpočtu v položce příjmů, tedy jak se bude dařit naplňovat daňové příjmy.

Poslední vyrovnaný rozpočet byl v roce 2017, od té doby vždy deficitní: 2018 -2,2 milionu, 2019 plánovaný -50 milionů a nyní 2020 plánovaný -19 milionů korun. Proč v posledních třech letech došlo k zápornému hospodaření, za rok 2019 dokonce tak výraznému?
Deficit byl a je vyvolán investicemi. Město je finančně zdravé a má „našetřeno". Výsledný schodek za rok 2019 nedosáhne dle předběžných propočtů schválené částky 50 milionů.

Jaké jsou tedy hlavní investice pro rok 2020 a s jakými finančními částkami se na jednotlivé projekty počítá?
Loni byla započata řada investičních akcí, které budeme letos dokončovat. Jedná se o dokončení výstavby sběrného dvora Ve Škalí (11 milionů), dokončení čtvrté etapy skládky komunálního odpadu v Němčicích (6,5 milionu), dokončení okružní křižovatky u Myslivny (1,5 milionu), dostavbu vybavení budovy pro ZŠ T. G. Masaryka (11 milionu). Novou investicí je vybudování parkoviště nad poliklinikou v ulici Paštická (3,6 milionu), pořízení nového protipovodňového opatření včetně výměny městského rozhlasu (8,7 milionu). Celková rozpočtovaná částka na investice činní kolem 52 milionů korun, což je přibližně 23 procent rozpočtovaných výdajů.

Je před vámi nějaký dlouhodobý úkol, který však děláte či budujete na etapy? Co bude prioritou?
V prvním pololetí roku 2020 bude předána zhotovitelem rekonstrukce bytového domu čp. 30, jde o bývalou ubytovnu. Následně bude přiděleno dle schváleného pořadníku města 30 bytů a budou postupně uzavírány nájemní smlouvy na nebytové prostory. Plánována je příprava projektové dokumentace a následné stavební povolení na vybudování dopravního terminálu na Palackého náměstí, jde o současné parkoviště u zmiňované ubytovny. A jak už jsem zmínila, budeme především dokončovat započaté stavby – skládku, sběrný dvůr a přístavbu ZŠ T.G. Masaryka.

O jaké dotace a na co se budete ucházet?
Máme podánu žádost na vybavení sběrného dvora, která bude vyhodnocena. Byli jsme úspěšní v žádosti na dostavbu budovy ZŠ T. G. Masaryka a na vybudování nového protipovodňového opatření. Sledujeme výzvu na dotaci na rekonstrukci prostoru na Palackého náměstí a vybudování venkovního zimního kluziště.

U jakých položek došlo k výraznějšímu navýšení oproti loňsku a kde naopak ke snížení? Například na zastupitelstvu zaznělo, že centrum kultury dostane pro rok 2020 o přibližně půl milionu korun méně...
Navýšení se v rozpočtu objevuje především u položek mzdových nákladů, a to v souvislosti se schválenou legislativou. Tuto položku nejsme schopni ovlivnit, protože zaměstnanci mají nárok být zařazeni podle platných předpisů. Zvyšují se náklady na provoz městské policie, neboť se konečně po třech letech podařilo obsadit všechna pracovní místa a je potřeba zakoupit nový radar na měření rychlosti. Zvýšené mzdové náklady se promítnou i do částky poukazované za služby, které poskytují Technické služby města Blatná, na rok 2020 jsou rozpočtované na přibližně 20 milionů korun (čištění města, péče o zeleň, svoz odpadu a podobně). Snižuje se položka investic o téměř 18 milionů korun.

Zbyl nějaký „rest", který nebyl realizován či se nestihl a dojde na něj letos?
Nejedná se o „resty", ale o dokončení plánovaných investic. Mezi akce, které se nepodařilo zcela dokončit, je okružní křižovatka u Myslivny, kde nás ještě čeká úprava ulice Jiráskova (směr Mačkov). Zde budou vybudovány nové chodníky, veřejné osvětlení a upravena zeleň. Zdržení zapříčinilo posunutí zahájení stavby v důsledku kolizní stavby na Strakonicku. Druhou akcí je zastavení prací na čtvrté etapě skládky komunálního odpadu z technických důvodů, kdy práce budou pokračovat, jakmile dovolí klimatické podmínky.

Nakolik jste byla spokojená s tím, co se vám podařilo v roce 2019 realizovat?
Vzhledem k četnosti akcí jsem spokojená. Největší radost mám z již zmíněné rekonstrukce bývalé ubytovny.

Diskuse k článku - napište váš názor
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace