Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 
 
 

Kdy a kam

 • Výživa ve středověku a jeden z nejstarších nápojů

  Čtvrtek 23.1 16:00 - Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

  Beseda s Ing. Michaelou Hofmanovou. Host: Marcel Hofman, odborník v oboru.

 • Tomasz Jachimek - Kolega Mela Gibsona

  Čtvrtek 23.1 19:00 - Divadelní sál Střelnice, Masarykovo nám. I / 107, Jindřichův Hradec

  Divadelní představení.

Zobrazit všechny události
 

Blog Josefa Šlehobra: Rozumí si město Písek se svými občany?

Motto: Páni zastupitelé, udělejte pro nás to, co my potřebujeme - ne to, co vy jste si vymysleli. Ing. Pavel Šebelle, podnikatel


Jako motto jsem si vypůjčil nadpis článku, jehož autorem je Ing. Pavel Šebelle. Kritizuje v něm Osadní výbor Hradiště, který vydal dotazník, co by mělo být na návsi místo zbouraného statku. Zejména kritizuje, že osadní výbor nebere v úvahu, že Hradiště je součástí Písku a ne vesnice uprostřed lesů. Osada Hradiště si to vyřešila na veřejné besedě dne 9. října. Výsledky besedy mi nejsou zatím známy. Chci zdůraznit to, co uvedl Ing. Pavel Šebele jako název svého článku, neboť citát má obecnou platnost pro celý Písek, tj. vedení města, zastupitele i občany.

Podle zákona o obcích je obec povinna zřídit finanční a kontrolní výbor. Jinak by nemohla existovat. V minulém volebním období jsem byl členem kontrolního výboru. Vzpomínám si na jednu kontrolu, která měla za úkol zmapovat nerealizované projekty dost hluboko zpětně do minulosti. Nebudu zde nyní uvádět podrobnosti, ale musím říci, že přes všechnu snahu nás všech i předsedy komise nebyly od města k dispozici v podstatě žádné podklady. Jen díky finančním dokladům se kontrole podařilo projekty zpětně dohledat. Město Písek za ně zaplatilo 50 milionů korun. Zastupitelstvo tuto kontrolu vzalo na vědomí.

Situace U Vodáka mne upoutala právě kvůli této kontrole. Uvědomil jsem si, že ji vzalo spíše na podvědomí, neboť se historie opakuje. Místostarosta Veselý předložil zastupitelům letos 15. srpna Studii rekreačních úprav v lokalitě U Vodáka. Studii vypracovala firma Green engineering s.r.o. z Olešné. Údajně s touto studií souhlasilo pouze osm zastupitelů. Bylo tedy zřejmé, že bude nutné zorganizovat velké přesvědčovací akce, což se stalo.

První beseda o úpravách lokality U Vodáka k rekreačním účelům se konala v restauraci U Malířských tj. nedaleko zmíněné lokality. Besedu řídil místostarosta Veselý. Ta byla zřejmě hodně bouřlivá, neboť místostarosta Veselý odmítl uvést, kdo s takovou iniciativou a nápadem přišel. Dokonce se s nadsázkou vyjádřil, že to jméno neuvede, protože by jej přítomní „lynčovali". Teprve po několika dnech se veřejně přiznal, že nápad vznikl v dílně zastupitelů ČSSD. To je jako by řekl, byl můj nápad. Beseda dopadla jednoznačně proti záměru radnice.

Spolek Voda a zeleň v Písku svolal na den 28. srpna jednání ve Sladovně pod názvem Budoucnost Píseckých hor. Od jednání U Malířských do dne konání debaty ve Sladovně obdržel odbor životního prostředí více jak 300 negativních názorů ke studii úprav U Vodáka. Místostarosta Veselý přednesl vyhodnocení připomínek občanů, ale ani potom občané nesouhlasili, aby se takové úpravy prováděly, a to ani v omezené míře pěti bodů. Občané prosazovali své názory, jako například občan Martin Vokroj "nechte prosím Písecké hory jaké jsou. My Písečáci od vás nic nechceme, co se týče lokality U Vodáka. Kdyby to bylo potřeba tak již dávno bychom se ozvali." Vedení radnice prý trpí "bruselským syndromem" stále chce něco regulovat, nařizovat a měnit, a to k horšímu.

Paní Michaela Šťastná na jednání ve Sladovně uvedla, že panu Veselému nevěří, že by se tak snadno vzdal svého nápadu přebudovat lokalitu U Vodáka. Možná by bývalo stačilo, kdyby přítomní položili otázku "kdo z vedení radnice má blízko Vodáka svůj barák." To bychom hned věděli, odkud vítr fouká. Paní Šťastná má pravdu, studie úprav lokality U Vodáka neskončila v koši. V návrhu materiálu k projednání, které předkládal místostarosta Veselý na jednání zastupitelstva dne 3. října je uvedeno pět bodů jako lavičky, úprava vstupu do vody, sekání trávy a hlavně ohniště. Dále je zde uvedeno, že návrh byl dvakrát projednán s občany, ale to je matoucí. Není uvedeno, že občané návrh kategoricky odmítli, že se nejedná o návrh v souladu s připomínkami občanů. Podle mne to je ze strany radnice nehoráznost.

Místostarosta Veselý tuto studii úprav v lokalitě U Vodáka prosazuje bez ohledu na převládající názory občanů Písku, kteří chtějí, aby lokalita zůstala bez jakýchkoliv zásahů do přírody tak, jak to je. Jsou dva možné důvody, proč to radnice tak úporně prosazuje. To mohou být dotace anebo, že zaplacená studie musí být uskutečněna, i když třeba jen částečně. Může být však ještě další možný důvod a to soukromý, to je osobní zájem místostarosty Veselého, ale dál spekulovat nechci.

Nutnost budovat opatření vodohospodářského rázu na udržení vody v krajině je mimo jakoukoliv diskusi. Otázkou je, kde a jaké to vodohospodářské opatření bude. Je patrné, že nejen v případě U Vodáka dochází k nesouladu názorů občanů s tím, co chce prosadit radnice. Město Písek připravuje investiční akci výstavbu dvou retenčních nádrží v lokalitě Mlaka v katastrálním území Kluky na pozemku v majetku města Písku.

Dne 3. října na zasedání zastupitelstva města Písku mělo zastupitelstvo dát jasné stanovisko, zda se tyto nádrže budou realizovat či ne. Materiál pro jednání zastupitelstva předkládal opět místostarosta Veselý. Podkladem pro rozhodnutí byl projekt na výstavbu retenčních nádrží a vodohospodářské rozhodnutí. Podle projektu se jedná o dvě retenční nádrže o ploše 1,6 hektarů, dvě masivní přílivové hráze vysoké 4 metry. Bude nutné vykácet 4 600 m2 lesa. Proti vodohospodářskému rozhodnutí podalo 18 občanů běžnou občanskou námitku, takovou, jak se to dělá u stavebního řízení. O odvolání na základě těchto námitek rozhodne jako odvolací orgán Krajský úřad Jihočeského kraje. V době zasedání zastupitelstva města Písku však nebylo o odvolání ještě rozhodnuto. Předkladatel návrhu místostarosta Veselý to v materiálech pro zastupitelstvo uvedl. Neuvedl, však proč o této věci má rozhodovat nejdříve zastupitelstvo a dříve než rozhodne odvolací orgán. Zastupitelstvo Města Písku rozhodlo, že se přesto investiční záměr bude realizovat.

Obdobně jako v případu U Vodáka se mezi občany zvedla vlna nesouhlasu, většinou občanů z Mlak a obce Kluky, ale i z Písku. Dne 30. září se konala na Obecním úřadě Kluky beseda o tomto záměru města Písku. Tady se začínají dopouštět obě strany, odpůrci i obhájci projektu nekorektního jednání. Místostarosta Veselý prohlašuje, že většina obyvatel s projektem souhlasí a odpůrci prohlašují, že s projektem souhlasila pouze paní starostka obce Kluky. Odpůrci projektu argumentují, že je projekt megalomanský a do lokality Mlaka se nehodí, že v projektu byla použita měření pět let stará a nádrže nebudou mít vodu.

Místostarosta Veselý ve snaze vyvrátit námitky oponentů projektu, sám provedl měření na Jehnědském i Okrouhlickém potoce. O měření natočil video a předložil jej jako důkaz i s prohlášením, které nazval Komunikujme spolu konkrétně. Uvedl také, že s výstavbou nádrží souhlasí většina obyvatel obce Kluky. Mohu-li to komentovat, tak se naprosto zdiskreditoval. Odezva občanů byla negativní.

V obci Kluky nebylo žádné referendum, které by mohlo být použitelné jako pravdivý argument. Místostarosta vystudoval sice práva v Plzni, ale nevystudoval obor hydrolog, klimatolog a není ani vodohospodářským pracovníkem. Nelze proto akceptovat stav, kterým doložil vodnatelnost toků. Pro mne a pro tento článek je důležité, že potvrzují nesoulad mezi názory radnice a občanů.

Paní starostka Eva Vanžurová pokládá město Písek za chytré město - SMART CITY. Je v zájmu nás všech, aby město Písek bylo stále chytřejší a příjemnější pro všechny. Dalším počinem v tomto směru je zavedení participativního rozpočtu. Od roku 1989 již funguje v Brazílii a 1500 světových městech a také i u nás v městské části Prahy 3 a v Brně. Propagátorem v Písku je zastupitel Jiří Hořánek (ANO). Ten nás vyzývá k tomu, abychom se takového rozpočtu nebáli. Podle mne se participativního rozpočtu jako takového občané nebojí. Obávají se, že vedení města i úředníci městského úřadu pojedou ve starých vyjetých kolejích jako U Vodáka a na Mlakách. Potom takový rozpočet nemůže plnit to, k čemu je určen.

Princip tohoto rozpočtu je takový, že se z rozpočtu města vyčlení určitá částka, například 5 milionů Kč, o kterých si rozhodnou sami občané na základě podaných návrhů. Nakonec nelze jinak, než že v procesu přidělování financí o některém návrhu stejně musí rozhodnout město. Nelze vyloučit, že se některý občanský návrh bude radnici hodit více než ten druhý. Pak tedy bude záležet na tom, zda bude radnice rozhodovat objektivně, i když to bude proti jejímu názoru. Ještě je před vedením města, městským úřadem i před občany možná moc nepříjemné práce.

Diskuse k článku - 30 příspěvků
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
« Novější příspěvky 1 2 3 4  | Starší příspěvky »
 • anonymní čtenář 

  Reagovat

   

  S POTĚŠENÍM MUSÍM KONSTATOVAT, ŽE REDAKTORKA PÍSECKÉHO SVĚTA SE SVÝM ČLÁNKEM PŘIPOJILA K TOMUTO ČLÁNKU A MÁ STEJNÝ NÁZOR, ŽE PÍSECKÁ RADNICE SI NEROZUMÍ S OBČANY PÍSKU A OKOLÍ.

  Vloženo 18.10.2019 14:39:25

 • ŠLEHOBR 

  Reagovat

   

  Ve středu byl zveřejněn v Píseckých postřezích článek místostarosty Veselého, který zřejmě měl napravit skutečnosti uvedené v tomto článku. Podle mne je to z nouze a také pozdě. Článek je stylizován jak zlí občané ubližují svému místostarostovi, že je vše napraveno tím, že bude minimální úprava lokality U Vodáka. TAK TO, ALE NENÍ. Radnice musela zaplatit 100.000,- ( nebo 80.000) Kč za studii úprav U Vodáka. Zastupitel Marek Anděl se k tomu při zasedání vyjádři, že to mohly udělat Městské služby v rámci běžné údržby, že bylo vyhozeno 80.000,- Kč. To za prvé. Za druhé podle zákona o střetu zájmu byl místostarosta povinen upozornit zastupitele, že je ve střetu zájmu a podle jejich rozhodnutí mohl nebo nemohl v této věci hlasovat. ( Tak to učinil zastupitel Anděl když se jednalo o to když kupoval se společníkem od Města Písek nemovitost). Místostarosta se dopustil porušení zákona O střetu zájmu. Záleží na zastupitelích co, s tím udělají. Zda hlasování bude platit nebo bude zrušeno.

  Vloženo 17.10.2019 09:39:37

 • ŠLEHOBR 

  Reagovat

   

  Nová Martino jsem velice rád, že jste odpověděla. Teď již vím kdo jste a odkud jste. Nenávistnou odpověď, kterou jste mi tehdy napsala jste si teď zopakovala. Moje praprarodiče a prarodiče žili jako nádeníci na šlechtickém statky v Podlesí u Příbrami. Bydleli společně s dvaceti rodinami i s dětmi v RATEJNĚ. Chytli zde souchotiny a v Praze potom jeden po druhém na to zemřel. Můj otec zemřel v roce 1960. Jestli toto považujete za kecy tak mi je Vás líto. Ano já jsem tímto zdůvodnil, že jsem chtěl, aby to byla Pleskotova lávka, ale tohoto názoru nás bylo mnoho. Teď je SCHWARZENBERGOVI. Martin Zborník dne 28.1.2013 napsal článek, že je šťasten, že v Písku zvítězil Schwarzenberg, alespoň v 1. volebním okrsku kde obdržel 71,62% hlasů. Já jsem na oplátku, že Zeman zvítězil z vůle voličů a to je také pravda. Zvítězil dokonce dvakrát a zaplať Pan Bůh, že máme Zemana. TO POVAŽUJETE ZA KECY. Je mi Vás líto. K Vodákovi . Většina občanů nechce žádném úpravy U Vodáka i ty mírné by stály těch 100.000,- Kč ( zastup. Anděl uváděl, že bylo, vyhozheno 80.000,- tak uvádím obě č.)Veselý neuvedl před hlasováním, že v úpravě U Vodáka má osobní zájem, jako zastupitel SE dopustil poruš. z. O STŘETU ZÁJMU.

  Vloženo 13.10.2019 16:20:21

 • ŠLEHOBR 

  Reagovat

   

  VÁŽENÁ paní Šťastná vaší výtku jsem si vzal k srdci. Věřte, že se to již nikdy nestane. Ten můj článek nebyl žádná reportáž ze zasedání zastupitelstva, takže drobné nesrovnalosti( i když nevím jaké) by neměly nic ubírat na důležitosti článku. Ta je vyjádřena mottem v úvodu článku : " PÁNI ZASTUPITELÉ, UDĚLEJTE PRO NÁS TO, CO MY POTŘEBUJEME - NE TO, CO JSTE SI VYMYSLELI. To napsal Ing. Šebelle je to velká pravda. Každý z nás by se to měl naučit zpaměti a samozřejmě i zastupitelé i úředníci z radnice. Můj článek pomohl odhalit, že místostarosta Veselý má na úpravě U Vodáka také i osobní zájem. Protože to nikdy před hlasováním neuvedl porušil zákon O STŘETU ZÁJMŮ. Článek má tedy své odůvodnění i tak jak je napsán.

  Vloženo 13.10.2019 15:45:10

  • čtenářka 

   Reagovat

    

   Souhlasím s tím vysvětlením a rozumím tomu.

   Vloženo 13.10.2019 19:37:08

 • anonymní čtenář 

  Reagovat

   

  Už se jedná o tom, že bude zavedena přímá letecká linka z KRNOVA a bude se přistávat U Vodáka. Již se hledá přistávací dráha.

  Vloženo 13.10.2019 09:31:09

« Novější příspěvky 1 2 3 4  | Starší příspěvky »
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace