Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 
 
 

Kdy a kam

 • Jarní keramická dílna

  Čtvrtek 27.2 17:00 - Dům dětí a mládeže - Domeček, Dačice

  S sebou starší oblečení, které si můžete ušpinit a přezůvky.

 • Malta - opomíjený klenot Středomoří

  Čtvrtek 27.2 19:00 - Divadlo Oskara Nedbala Tábor

  Beseda s promítáním.

Zobrazit všechny události
 

Blog Josefa Šlehobra: Morálnost novely zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Současná generace obecně nemá povědomí o tom, že církve musely předat podstatnou část majetku státu daleko dříve než dekretem o znárodnění a rozhodnutím vlády Národní fronty v čele s KSČ (1947 - 48). Byl tu již dřívější pokus o odluku církve od státu (Masaryk, vznik ČSR), a to zejména v důsledku útoků papežské kurie na Československo jako na stát s husitskými tradicemi. President Masaryk prosadil pozemkovou reformu zák. č. 215/1919 Sb. a církve, především katolická, přišla o 16 procent půdy v Čechách a na Moravě. K řešení problému církevních restitucí přistoupila Česká republika s více jak 20 letým zpožděním, a to schválením zákona č. 428/2012 Sb., který nabyl účinnosti k 1. lednu 2013. Někteří zainteresovaní politici zjednodušují restituci do jedné věty: "Co bylo ukradeno musí být vráceno." To není přesné. Obecně se pod pojmem restituce rozumí uvedení ve stav, jaký byl před tím, než došlo k porušení práva nebo dosavadního stavu. Tento zákon to nezabezpečuje, ani zabezpečit nemůže a stává se problematickým.


Na problematičnost zákona upozornil prezident České republiky Václav Klaus dopisem předsedkyni Poslanecké sněmovny a vysvětluje, proč zákon nepodepsal, ale ani nevetoval. Otazníky nad zákonem vznikly již při samotném hlasování. Zákon způsobil rozpory i v koalici Nečasovy vlády, která zákon připravila a přijala. Levicový Senát ho vrátil do sněmovny. Tady byl schválen opakovaně, když Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu 102 hlasy. Tj. i díky hlasu poslance ODS - již pravomocně odsouzeného Romana Pekárka. Pro přijetí zákona hlasovali poslanci ODS, TOP 09, Starostů a dvanáct nezařazených bývalých poslanců stran Věcí veřejných (VV) a ODS. Poslanci ČSSD a KSČM odmítli hlasovat.

Vyřešit majetkové vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi se pokusila již koaliční vláda Mirka Topolánka ( ODS ) v roce 2007 s ministrem kultury Václavem Jedličkou (KDU-ČSL ). Byla uzavřena s církvemi dohoda, že jedna třetina bude vrácený majetek a dvě třetiny budou finanční náhrady ve výši 83 miliard korun splatné do 60 let. Dohoda ztroskotala. Celá opozice zřejmě usoudila, že problém se odkládá na dalších 20 let a ztratila obezřetnost. To byl ovšem velký omyl.

Proto přijetí zákona č. 428/2012 Sb. bylo pro opozici velice nepříjemné překvapení. Ze strany opozice se objevily palcové titulky - Krádež za bílého dne. Jde o diskriminaci bývalých restituentů, ceny v zákoně jsou několikrát vyšší, než odškodnění bývalých restituentů. Provedeme revizi zákona, tvrdila Sobotkova ČSSD. Byla jmenována komise v čele se senátorkou Gajdůškovou, ale kde nic, tu nic. Zákon zůstal v platnosti i se všemi otazníky a nabyl účinnosti 1. ledna 2013.

Nově uzavřená dohoda s církvemi se vydává za oboustranně výhodný kompromis. Dohoda stanoví, že 56 procent církevního majetku bude vráceno a po dobu 30 let bude spláceno 59 miliard Kč za nevrácený majetek. Nejdříve církve požadovaly 83 miliard a nyní 59, to samo o sobě vzbuzuje pochybnosti o tom, jak oprávněné byly požadavky církví. Zda vládou uzavřený kompromis je také skutečně výhodný pro Českou republiku, když dohodu odmítá 70 procent občanů.

"Co bylo ukradeno, to musí být vráceno," uvedl poslanec Kalousek. Ale je to vůbec v tomto případě pravda? Abychom to mohli posoudit, musíme učinit historický exkurz, jak vznikl majetek církví. Posledním legislativním řešením byl zákon č. 50/1874 říšského zákoníku, který stanovil, že katolická církev je pouze správcem majetku, nikoliv vlastníkem. Majetku, který se nachází na teritoriu rakousko - uherské monarchie. Tento zákon a zákony, které souvisejí, vycházejí z tisícileté historické zvyklosti a fakta, která z toho plynou, jsou současným církevním hodnostářům nepochybně známá.

Majetek vznikal na základě lenního vztahu. Panovník nebo šlechtic předal pozemky a statky církvi pouze do správy, tedy do léna. Zákonem č. 103/1862 říšského zákona započala právní likvidace lenních vztahů, ale skutečnost, že církev je pouze správcem svého majetku zůstala. Skutečný církevní majetek byl pouze ten, který církev obdržela jako dar od věřících, jako odúmrť, jako dědictví, nebo který si se souhlasem vrchnostenských úřadů zakoupila ze svých prostředků.

První republika převzala rakousko - uherské církevní zákonodárství včetně zákona č. 50/1874 ř. z. Vzápětí provedla pozemkovou reformu podle zák. 215/1919 Sb. Revize této pozemkové reformy proběhla podle zák. č. 142/1947 Sb. a započala soupisem pozemkového majetku církví. Ten byl ukončen v únoru 1948 zákonem č. 46/1948 Sb. To byl majetek církví znárodněn jako celek, tedy i to, co měly církve pouze ve správě. To je nejzávažnější okolnost, která budí pochybnosti o tom, že církve požadují i to, co bylo státní již od doby rozpadu rakousko - uherské monarchie.

Seznam církevního majetku z roku 1948 je základem evidence majetku církví u Pozemkového fondu České republiky, státního podniku Lesy České republiky a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Evidence majetku církví vedená u těchto státních orgánů byla použita jako celek při tvorbě dohody Nečasovy vlády s pověřenými zástupci církví. Zákonem č. 428/2012 Sb. byla dohoda schválena a přijetím zákona se stala pro Českou republiku závaznou.
Byly to registrované církve nebo registrované orgány církví, kdo výše uvedený zákon porušil. Obce i kraje si v mnoha případech stěžovaly, že církve podávají tzv. určovací žalobu na majetek, který je podle smlouvy zahrnut do finanční náhrady. Tak vznikla iniciativa s výraznou podporou občanů vypracovat novelu zákona č. 428/2012 Sb. o zdanění církevních restitučních náhrad. V září roku 2018 již byla novela schválena v druhém čtení. Ve středu dne 25. ledna 2019 byla novela zdanění církevních restitucí v poslanecké sněmovně schválena hlasy poslanců ANO, ČSSD, KSČM a SPD. Prezident Zeman novelu již podepsal.

Proti přijetí zdanění církevní restituce byli poslanci ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Vyjádření většiny z nich bylo demagogické a urážlivé, vyjadřující nespokojenost s prohrou. Nade všemi vyčníval poslanec Kalousek. Všechno, co bylo komunisty ukradeno, musí být vráceno! Lež na lež. Tentokrát k tomu ještě přidal mučení a vraždy. Jen odpor senátorů za KDU-ČSL měl racionální jádro. Nasbírali podpisy 38 senátorů pro podání ústavní stížnosti. Vyjádření kardinála Duky a biskupa Malého musíme brát tak, že oni jsou ty informované osoby, které znají fakta o vzniku církevního majetku.

Úvodní otázka zněla, zda můžeme pokládat novelu k zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi za morální v celkové představě správného společenského jednání. Podle toho, co je na faktech uvedeno a prokázáno, je novela zákona nejen morální z hlediska všeobecné představy o správném jednání ve společnosti, ale také z právního hlediska správná, neboť zmírňuje nevyváženost nastolených vztahů mezi státem a církvemi. Z hlediska minimální nápravy věcí veřejných je dokonce nezbytná.

Diskuse k článku - 31 příspěvků
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
« Novější příspěvky 1 2 3  | Starší příspěvky »
 • ŠLEHOBR 

  Reagovat

   

  JE POTŘEBA ZRUŠIT SENÁT.
  Morálka církevních prelátů, představitelů církví, ale i představitelů KDU-ČSL je morálka jezuitů nebo křižáků. Vyrvali na občanech peníze, ale pravdu nemají. Jména TOPOLÁNEK a NEČAS je ČERNÁ TEČNA, která bude svítit hluboko do budoucnosti.

  Vloženo 16.10.2019 10:09:30

 • JUDr. Šlehobr 

  Reagovat

   

  Žádné guglování, jak uvádí anonym, ale inspiraci jsem měl od Ing. Václava Makrlíka, ze dne 20.4.2018, který ještě uvel: " Zásadní věc k církevním restitucím, která potěší SPD, komunisty a možná i ateisty. Jak je zřejmé skutečně se tak stalo.

  Vloženo 6.9.2019 17:05:05

 • JUDr.Josef Šlehobr - Soběslavskému 

  Reagovat

   

  Vážený pane Soběslavský označil jste mne za antikřesťana. Co by musel být předseda KDÚ ČSL pan Bartošek, kterého musel, při projednávání tohoto zákona, napomenout poslanec Faltýnek slovy : " Kolegové z KDÚ ČSL prosím vás nekrmte poslance Bartošku syrovým masem, aby nebyl tak krvelačný" ( musí to být ve stenozáznamu). U ostatních poslanců KDÚ ČSL to bylo obdobné. Co potom Biskup Malý a kardinál Duka, ti přeci mají v archivech doklady, který majetek měli pouze ve správě ( původně z lenního vztahu ) a který majetek byl majetek církve. Jak se vyjadřovali po přijetí novely se v nazývá biblicky FARIZESTVÍ.

  Vloženo 6.9.2019 16:50:46

 • Ondřej Soběslavský 

  Reagovat

   

  zdá se mi, že když je " nuda " vytáhnou se církevní restituce, někteří si tak zjednávají lacinou popularitu / a věří, že jim stoupou volební preference /. Věci se mají tak, že v roce 1949 byl vydán zákon o hospodářském zabezpečení církví, který znamenal, že kromě " kostelní " činnosti nesměly dělat nic. A co této činnosti nesloužilo, bylo jim odebráno. Hospodářské " zabezpečení " vypadalo tak, že platy dostávali faráři od státu, zpočátku odpovídaly platům učitelů na základní škole, leč " ustrnuly ", když jsem do církevních služeb nastupoval v roce 1972 výše mého platu se rovnala výši minimálního důchodu - či jinak, protože jsem musel před tím několik měsíců pracovat v továrně jako politicky nezpůsobilý, můj tovární plat byl třikrát vyšší než farářský. V Táboře to vypadalo tak, že tzv. Masarykův domov, který sbor postavil, aby zde mohli pobývat chudí studenti, byl obsazen nejrůznějšími státními institucemi, které se chovaly podle hesla z cizího krev neteče. Paní Hana Šádová sboru darovala svou vilu v Příběnické ulici, kam se vedrala Vojenská správa a jednala také tak. Když sbor dosáhl jejího uvolnění, místo lukrativních nájmů zde zřídil " velice výnosnou " mateřskou školu.

  Vloženo 2.9.2019 21:09:28

  • Jan 

   Reagovat

    

   Nestěžuj si na plat, dal jsi se na to dobrovolně, je to přeci řehole, tak jsi měl řeholnickou mzdu a to je až dost. Vrátit majetek cirkvim ano, kompenzace za zničenej, nebo poškozenej také ano a následuje restituční tečka. Tzn. z peněz daňového poplatníka ani koruna na provoz, činnost, nebo platy. Na to si vybírejte od svejch oveček do pokladniček. Jsem antikřesťan a všichni flanďaci se budou smažit v plamenech pekelnejch. To bude zábavy a radosti.

   Vloženo 3.9.2019 13:36:09

   • Ondřej Soběslavský 

    Reagovat

     

    Pane antikřesťane,
    očekával bych, že když jste proti něčemu, nabídnete něco lepšího. A místo toho politováníhodná nenávist. Obávám se, že nevíte, do čeho mluvíte. Je mě Vás líto. Ondřej Soběslavský

    Vloženo 3.9.2019 22:36:56

   • Soudruhu netykej-chovej se slušně 

    Reagovat

     

    všichni demagogičtí komouši na konci svého života prosí Pána Boha o milost, (Husák a apod. si nakonec nechali vypravit církevní pohřeb) , takže soudruhu antikřesťane, začněte se učit Otče náš ať si v posledních dnech neutrhnete ostudu, ti "flanďáci" vás přijdou vyzpovídat z vašich hříchů a málo jich asi nemáte- jako ostatně všichni pekelní komouši-vrazi M.H. a další elity našeho národa

    Vloženo 3.9.2019 23:33:40

    • Jan 

     Reagovat

      

     Hezká palba, ale vedle jak ta jedle. Se soudruhy jsem mel spolecnej jen tenhle stat. Nastudujte si terminus technikus antikresťan, nebo ješte lépe Satanskou bibli od Laveye. Mne žádní černoprdelníci zpovídat nebudou a tykat budu komu já uznám za vhodné. Tak Welcome to Hell fráterníci :-) .

     Vloženo 6.9.2019 10:19:59

 • historik 

  Reagovat

   

  "2000 let papežství -historie plná zločinů proti lidskosti" na int.

  Vloženo 2.9.2019 20:10:25

« Novější příspěvky 1 2 3  | Starší příspěvky »
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace