Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 

Kauza zrušených voleb vyvolává ve Strakonicích těžkou frustraci a apatii

Ilustrační foto. , Autor: Tomáš Přibyl - Jižní Čechy Teď

Ilustrační foto.     Autor: Tomáš Přibyl - Jižní Čechy Teď

STRAKONICE – Strakonice se dočkaly nového rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým volby znovu zrušil. Strakonická Veřejnost ale využívá svého práva a podává znovu stížnost k Ústavnímu soudu. Proč to dělá? I to řešíme v dnešní rozsáhlé zprávě. Také zjistíte, že si krajský soud vyžádal kompletní volební dokumentaci, ale nedostal ji, a jak tuto skutečnost okomentoval.

 

Prostor k vyjádření od nás dostal autor podnětu k přezkumu regulérnosti voleb Karel Janský a také šéfové politických stran a hnutí, které kandidovaly v řádných říjnových komunálních volbách. Půjdou do boje znovu? Bude jejich kampaň střídmá, aby si nenaběhly? Do zastupitelstva se v říjnu dostali i nováčci, kteří s politikou předtím neměli nic společného. Práci v zastupitelstvu neměli možnost zatím okusit. Jak oni vidí dění ve městě? Čtěte s námi.

Soud si vyžádal kompletní volební dokumentaci. Nedostal ji

Stav bezvládí pokračuje. V pátek 17. května Krajský soud v Českých Budějovicích, kam se spis vrátil od Ústavního soudu, rozhodl, že se komunální volby budou ve Strakonicích opakovat. Respektoval doporučení Ústavního soudu doladit a specifikovat speciálními výpočty své odůvodnění, to udělal a ve 204 bodech na 55 stránkách detailně popsal důvody, proč považuje předvolební kampaň ve Strakonicích za neférovou ze strany Strakonické Veřejnosti, která volby vyhrála.

Krajský soud dostal v průběhu nového prošetřování na stůl další informace a jiné si vyžádal. Například kompletní volební dokumentaci. Dokumentace ovšem kompletní nebyla a předsedkyně senátu Tereza Kučerová k tomu konstatovala: „Hlasovací lístky mají být zničeny po uplynutí 30 dnů od uveřejnění výsledků voleb Státní volební komisí. Výsledky komunálních voleb uskutečněných ve dnech 5. a 6. října 2018 byly Státní volební komisí vyhlášeny dne 8. října 2018. Ke zničení volebních lístků ve Strakonicích došlo dle předloženého protokolu až dne 16. ledna 2019, aniž by bylo jakýmkoliv způsobem zdůvodněno, proč byly hlasovací lístky pověřenými pracovníky Městského úřadu ve Strakonicích zničeny právě v době, kdy výsledek komunálních voleb byl volební stížností napaden u soudu, a řízení se v uvedené době nacházelo ve fázi přezkumu před Ústavním soudem ČR. Uvedený postup, kdy volební orgán bezprecedentně a zřejmě i záměrně zničil hlasovací lístky v době, kdy dosud nebylo rozhodnuto Ústavním soudem, považuje soud za účelový, vedený snahou zmařit případný následný přezkum ať již soudu ústavního či soudu krajského. Uvedenému závěru pak svědčí i fakt, že Městský úřad ve Strakonicích zničil i pomocné sčítací archy, které jsou dle Pokynů pro postup okrskových volebních komisí při zjišťování výsledků hlasování ve volebním okrsku vydaných Českým statistickým úřadem povinnou součástí volební dokumentace, která zničení nepodléhá. Je zřejmé, že s takovým postupem městského úřadu nepočítal ani Ústavní soud ČR, i ten bude patrně horlivostí městského úřadu překvapen."

Ve zprávě je také uvedeno, že podle propočtů chybělo k dosažení pětiprocentní hranice hnutí ANO celkem 177 hlasů, hnutí Změna pro Strakonice chybělo 1380 hlasů, straně KDU-ČSL 829 hlasů a KSČM 2430 hlasů. Pokud by kampaň byla rovná pro všechny, je více než pravděpodobné, že některé z vyjmenovaných hnutí a stran by se do zastupitelstva dostaly. „Na základě uvedeného dospěl krajský soud k jednoznačnému závěru o existenci vad volebního procesu v komunálních volbách ve Strakonicích, zapříčiněných účelovým postupem Strakonické Veřejnosti vůči politické konkurenci v období volební kampaně a době jí bezprostředně předcházející, jímž byly uplatněním vlastních pravomocí a vlivu tohoto politického subjektu omezovány podmínky pro vedení volební kampaně politické konkurence způsobem pro politickou konkurenci nepředvídatelným. Zároveň bylo Strakonickou Veřejností této své mocenské a informační převahy využíváno ve vlastní kampani. Tímto došlo k podstatnému narušení rovnosti a férovosti volební soutěže, v jehož důsledku byly výsledky komunálních voleb do Zastupitelstva města Strakonice konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 hrubě ovlivněny," zní verdikt soudu.

Strakonická Veřejnost se znovu odvolává k Ústavnímu soudu

Verdiktem krajského soudu žily v pátek celé Strakonice. Mnozí obyvatelé kvitovali, že je konečně jasno, co bude dál – že se budou konat nové volby. Prozatímně vládnoucí Strakonická Veřejnost, která si přes víkend nechala čas na rozhodnutí o dalším postupu, konstatovala, že nesouhlasí s rozhodnutím krajského soudu a opět podává stížnost k Ústavnímu soudu.

„Nové volby jen roztočí nový proces všemožného odvolávání některých neúspěšných kandidátů, kterým tato situace nevlády ve Strakonicích náramně vyhovuje. Je to ve stylu – když nemůžou oni, tak nebude nikdo. Ústavní stížnost se jeví být tou nejkratší cestou k ustanovení zastupitelstva," vyjádřil se místostarosta Rudolf Oberfalcer.

V prohlášení Strakonické Veřejnosti se mimo jiné uvádí: „Ačkoliv Ústavní soud rozhodl o tom, že krajský soud svým listopadovým rozhodnutím porušil ústavní práva Strakonické Veřejnosti, ten si stojí stále na svém rozhodnutí. Z jeho nového rozsudku vyplývá, že jen opakuje staré argumenty, které již jednou Ústavní soud neakceptoval jako dostačující pro zrušení voleb. Nepřináší žádný nový důkaz. Dlouhé výpočty, které krajský soud v novém usnesení uvádí, jsou čistě jen jeho spekulací, co by snad mohlo být, kdyby... Dle našeho názoru soud vaří z vody, i když se halí do odbornosti - citace literatury, statistiky a podobně. Můžete si oprávněně myslet, že lepší by bylo volby zopakovat a dosáhnout společně ještě lepšího výsledku než vloni na podzim. Jenže i kdyby tomu tak opravdu bylo, a my věříme, že ano, tak je skoro jisté, že Pavel Vondrys by opět společně s Karlem Janským blokoval vládnutí Strakonické Veřejnosti u soudu a situace by se takto znovu opakovala a prodlužovala do nekonečna. Zároveň se také nehodláme smířit s nestandardním odůvodněním usnesení krajského soudu, který dle našeho názoru rozhodoval zcela jednostranně v náš neprospěch. Námi předložené důkazy vůbec neakceptoval, což dokazuje například jeho výrok, že krajský soud nevěřil výpovědím členů rady města. Prapodivně pak vyznívá jeho závěrečné konstatování, že „nové komunální volby ve Strakonicích by tak měly být svátkem demokracie, nikoliv pletich.", neboť svým usnesením o neplatnosti strakonických voleb k těmto pletichám pánů Vondryse a Janského Krajský soud významně přispěl."

Podání nové ústavní stížnosti rozdělilo město zase na dva tábory. Někteří kroku Strakonické Veřejnosti fandí, jiní nabyli dojmu, že jí tato patová situace nadmíru vyhovuje.

Vyjádření autora podnětu k přezkumu voleb Karla Janského

„Krajský soud ve věci voleb rozhodl a potvrdil, že Změna pro Strakonice měla pravdu. Starosta Břetislav Hrdlička a jeho Strakonická Veřejnost u voleb podváděli. To je skutečnost. Znám důkazy a fakta, proto jsem zrušení voleb očekával. Už dnes se o kauze Strakonic mluví i v odborných kruzích jako o judikátu, který do budoucna přepíše volební kampaně v ČR a pomůže zajistit jejich férovější a kulturnější průběh. Soud řekl jasně a důrazně - politici, dejte si pozor, podvody ve volbách nebudou tolerovány! Usnesení soudu je kvalitně zpracováno a volební okolnosti jsou v něm důkladně popsány. Nemám proto obavy, že by někdo znovu podal ústavní stížnost. Strakonická Veřejnost nyní často straší občany. Prý je město paralyzováno či se snad zmítá v apatii. Není to pravda. Pravdou ale je, že Strakonická Veřejnost svým vládnutím za pouhé čtyři roky dohnala město do těžkých ekonomických a rozvojových problémů. Změna pro Strakonice jde proto do voleb znovu. Naše kampaň bude energická, při respektování zákonů a slušnosti. Nepovedeme negativní kampaň. To ovšem neznamená, že nebudeme důrazně upozorňovat na podvody a špatnosti, které se ve Strakonicích staly v posledních letech."

Rozladění na politické půdě. Vyjadřují se šéfové stran a hnutí

Týdeník Strakonicko a portál Jižní Čechy Teď v souvislosti s aktuálním rozhodnutím krajského soudu a zároveň s aktuální zprávou o podání stížnosti k Ústavnímu soudu oslovil všechny subjekty kandidující v řádných komunálních volbách. V této věci je už více než patrné, že i na okresní politické úrovni panuje apatie a rozladění. Většina se nevyjádřila. Ptali jsme se mimo jiné, jestli v případě nových voleb povedou kandidáti střídmou kampaň či vůbec žádnou, aby si nenaběhli, a jak vnímají náladu ve městě.

Martin Gregora TOP 09
Soud ví, proč se tak rozhodl, já soudcem nejsem a mým jediným očekáváním byla víra, že se vše vyřeší rychle, aby to neškodilo městu a nám, kteří tu žijeme, a to se nestalo. Na druhou stranu nedokážu objektivně posoudit, do jaké míry toto bezprecedentní odložení voleb skutečně přineslo újmu nebo naopak pomohlo průchodu spravedlnosti. Ale rok je velmi dlouhá doba a následky nečinnosti se mohou projevit až v budoucnu. Čili ten, kdo říká, že se vlastně nic nestalo, nemusí mít tak docela pravdu. Do voleb půjdeme, ale bez kampaně. Kdo věří ve zdravý rozum, nepotřebuje být bombardován tisíci nesplnitelných slibů.

Josef Štrébl, Volba pro město, prozatímní místostarosta
Takovéto rozhodnutí krajského soudu jsem očekával, pokud jednou nějak rozhodli, tak se přece neshodí. Nejistota zůstává. Už nyní přišlo město o možnost žádat o finanční prostředky z vyhlášených dotačních titulů, není možné provádět žádné investiční akce, je to pouhé udržování při životě. V tuto chvíli nevím, zda budeme kandidovat, pokud ano, myslím, že kampaň nebude žádná nebo jen opravdu minimální a nikoliv na plakátovacích plochách ve vlastnictví města, na které bych osobně nepustil žádný kandidující subjekt, aby se nemohla opakovat tato absurdní situace.

Robert Flachs, Strakonice přímo
Po prvním rozsudku krajského soudu i druhém rozsudku u Ústavního soudu se obdobný verdikt dal očekávat a možná budou další. Pokud má někdo zkušenosti se soudními spory musí uznat, že devět měsíců na tři rozsudky ve stejné věci není zas až tak dlouhá doba. Stejně jako měl zákonné právo pan Janský podat žalobu i druhá strana má právo se odvolávat a využívat svých práv. Každopádně se pak nemůžeme divit, že jsou soudy přehlceny a oběti kriminálních činů čekají na spravedlnost roky. Obavy z dalšího vývoje nemáme. Možná je to tím, že nejsme do sporu aktivně zapojeni. Zvážíme situaci a rozhodneme se až před volbami. Na náš postoj rozsudek nebude mít velký vliv. Spíše předpokládám, že po tlachání politiků při eurovolbách budou lidé politikou ještě víc znechucení. Lidé mají i jiné starosti než řešit, kdo je či není v zastupitelstvu. Vliv politických soudních sporů na normální život není asi až tak velký, jak by si někteří politici přáli. Na všech politických úrovních to začíná být stejné. Víc než o běžný život lidí jde o formální spory politiků a pro obyčejného člověka počet formulářů, nařízení, omezení roste v klidu dál. Například stavební zákon po několika „zjednodušení" je dnes více než třikrát delší než původní zákon, který platil do roku 2007. Politická prohlášení jsou v příkrém rozporu se skutečností. Není se co divit, že občané začínají být politicky apatičtí. V roce 2018 většina právoplatných voličů ke komunálním volbám ve Strakonicích nešla (přes 50 procent). U příštích voleb to bude pravděpodobně ještě horší. Politici se snaží voliče burcovat, ale opak je pravdou. Většinu obyvatel už k volbám nedostanou. Tyto skutečnosti snižují chuť k angažovanosti asi každému normálnímu člověku.

Radek Chvosta, ODS
ODS Strakonice respektuje rozhodnutí krajského soudu, stejně jako respektuje rozhodnutí Ústavního soudu. I v nových komunálních volbách se ODS bude ucházet o přízeň Strakoňáků. Jsme přesvědčeni, že politika je především veřejná služba a jako ke službě je potřeba se k ní chovat. Proto apelujeme na Strakonickou Veřejnost, aby se vzdala jim přiznaného práva opakovaného dovolání k Ústavnímu soudu a nechala nové volby proběhnout. Další prodlužování sporu poškozuje všechny obyvatele Strakonic a brání městu v jeho rozvoji.

Vladimír Hanáček, KDU-ČSL
Strakoničtí lidovci považují situaci, kdy nemáme fungující zastupitelstvo města, za nadále neúnosnou. Od prvního rozhodnutí krajského soudu o zrušení voleb uplynulo již více než půl roku. Ustavení nového zastupitelstva je přitom v nedohlednu. Daný stav město poškozuje. V rozpočtovém provizoriu a s povolenými výdaji do 200 tisíc korun lze hospodařit několik měsíců, nikoliv však rok a více. Město nemůže realizovat větší potřebné investiční akce, například rekonstrukce plaveckého či zimního stadionu, kulturního domu nebo přádelny. Nemůže vyslat svého zástupce na valnou hromadu teplárny, jejíž rozhodnutí je ovšem podmínkou pro čerpání úvěrů, které jsou nezbytné pro ekonomické ozdravení teplárny. Uplynulý půlrok považujeme za ztracený čas a promarněnou příležitost. Pokládáme též za nedůstojné nadále pokračovat v žabomyších dohadech, kdo daný stav zavinil. Pochybení Strakonické Veřejnosti v rámci kampaně pojmenoval krajský i ústavní soud. Spor se tak vede jen o to, do jaké míry měly nekorektnosti v předvolební kampani přímý vliv na výsledek voleb. Aby v této věci již nebyly pochybnosti, bylo by nejčistší a zároveň neefektivnější uskutečnit nové volby, ze kterých by konečně mělo vzejít funkční zastupitelstvo. Vyzýváme proto všechny zúčastněné strany, aby jejich brzké uskutečnění již nadále neblokovaly.

Poprvé se dostali do zastupitelstva, práci ještě neokusili

Po řádných komunálních volbách se do zastupitelstva dostala řada nováčků, kteří s komunální politikou neměli předtím zkušenost. Práci v zastupitelstvu ještě neokusili. Jak na dění ve Strakonicích nazírají Pavel Drdel a Josef Hradský, kteří kandidovali za Strakonickou Veřejnost?

Pavel Drdel
Přiznám se, že jsem zamítavé rozhodnutí krajského soudu čekal. Na mých osobních pocitech nezáleží, důležitější jsou pocity lidí, kteří nás volili. A pro ně je to veliké zklamání, ani ne ta prohra, ale některé výroky krajského soudu. A současná situace? Hořkost, smutek, zklamání... žijeme sice v demokratické zemi, v zemi svobody slova, ale společnost se ubírá zvláštním směrem. Směrem k neúctě k tradicím, k lidem, kteří za svobodu bojovali, k neúctě k druhým. A tak slovo v současné době ve Strakonicích rozděluje. Rozděluje kamarády, dlouholeté přátelé, rozděluje město. Věřím, že Ústavní soud rozhodne tentokrát správně a na to zlé se brzy zapomene.

Josef Hradský
Celá situace kolem uznání voleb je pro všechny zúčastněné nepříjemná. Do voleb jsme šli týmově a přemýšleli jsme, co bychom mohli nabídnout a udělat pro Strakonice a Strakoňáky. Na naší volební kampani skutečně pracovala velká většina našich kandidátů a myslím si, že i proto byl výsledek tak dobrý. Z pohledu nováčka vidím, že v politice je všechno možné i nemožné. Ale už právě proto se nemůžeme vzdávat hned v prvním klání. Jsem přesvědčen, že jsme jednali férově a podmínky v kampani byly nastaveny pro všechny stejně. Jihočeši s Karlem Janským sehráli na krajském soudu habaďůru a ten jim bohužel uvěřil. Proto i po konzultaci s naším právníkem a hlavně s čistým svědomím se znovu obracíme na Ústavní soud, aby nám dal za pravdu, jak to ostatně již jednou udělal. Případných nových voleb se nebojím a šel bych do toho s kolegy a kolegyněmi znovu, protože jsem přesvědčen, že se Strakonická Veřejnost za svoji práci pro město ani já osobně nemáme za co stydět.

Diskuse k článku - 15 příspěvků
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
 • strakoňák 

  Reagovat

   

  Nevím zda lidé ze SV umí číst rozsudky, ale když si zcela přečtou co napsal Ústavní soud, tak nemůžou tady vykládat bludy, že jim dal za pravdu, ale právě naopak. AŤ raději nechají udělat rychle nové volby a může se jet v klidu dál, povídačky o uniklých dotací jsou taky pěkný blud, když sám starosta po volbách přiznal, že se budou muset naučit ty dotace, co dělali předchozí čtyři roky?

  Vloženo 23.5.2019 10:01:22

  • Mr. MÚMK 

   Reagovat

    

   Odůvodnění nálezu ÚS sice je návodné pro další dění, ale jediné, co je opravdu rozhodnuté Ústavním soudem a závazné, to je výrok, který zní:

   I. Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 52 A 16/2018-195 ze dne 20. listopadu 2018 bylo porušeno základní právo stěžovatele Strakonické Veřejnosti na soudní ochranu zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
   II. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 52 A 16/2018-195 ze dne 20. listopadu 2018 se ruší.
   III. Rozhodnutí ministra vnitra ze dne 11. prosince 2018, o vyhlášení opakovaných voleb do Zastupitelstva města Strakonice, oznámené sdělením č. 302/2018 Sb., se ruší.
   IV. Ústavní stížnost Mgr. Břetislava Hrdličky, města Strakonice a Rady města Strakonice se odmítá.

   Plně na místě tedy je tvrdit, že Strakonické veřejnosti dal ÚS za pravdu. Bludem by naopak bylo tvrdit, že ÚS snad rozhodl o něčem jiném, než o čtyřech výrocích výše...

   Vloženo 23.5.2019 11:48:41

   • překvapen... 

    Reagovat

     

    ... tak když už se tu dávají jen části z rozsudků soudu, tak tady je taky jedna taková část...

    Námitkám vad řízení před krajským soudem nemohl Ústavní soud přisvědčit. Z ústavněprávního hlediska obstojí konstatování zásadních vad volebního procesu, které učinil krajský soud: skutková zjištění odůvodňují závěr o účelovém postupu představitelů Strakonické Veřejnosti vůči politické konkurenci v období volební kampaně a době jí bezprostředně předcházející, tím, že uplatněním vlastních pravomocí a jiného vlivu omezovali podmínky pro vedení volební kampaně politické konkurence způsobem pro politickou konkurenci nepředvídatelným a zároveň této své mocenské a informační převahy využívali ve vlastní kampani. Tím došlo k podstatnému narušení rovnosti a férovosti volební soutěže.

    Vloženo 23.5.2019 12:51:28

    • Mr. MÚMK 

     Reagovat

      

     To je trochu o jabkách a hruškách, protože:
     - výrok (enunciát) – vyjadřuje samotné rozhodnutí Ústavního soudu
     - odůvodnění – obsahuje rekapitulaci řízení a úvahy soudu, které jej vedly k rozhodnutí (ratio decidendi), případně i úvahy nad rámec věci (obiter dictum)
     O čem podle vás rozhodl ústavní soud? Uvedl jsem KOMPLETNĚ o čem rozhodl.
     Je samozřejmě hezké, že jste něco napsal o "úvahách soudu", ale o těch ústavní soud nerozhodl ani nerozhodoval (což samozřejmě nic nemění na tom, že i tyto úvahy jsou "návodné pro další dění", jak píšu).

     Vloženo 23.5.2019 13:10:47

     • strakoňák 

      Reagovat

       

      Bohužel to je právě ono, že neumíte číst co skutečně ÚS konstatoval, výrok je jen závěr, skutečně věc vrátil ke zpřesnění výroku KS, ÚS neříká, že se neztotožňuje se závěry KS, ale jen chce perfektnější zdůvodnění, anebo zrušení kdyby to KS náhodou neuměl, ten svůj nový rozsudek vydal plně v souladu s pokyny ÚS a tudíž je další ústavní stížnost o ničem. Bohužel někomu se tento stav, kdy nemusí nic dělat a brát peníze hodí, a jestliže se SV nebojí nových demokratických voleb, tak ať je nechá proběhnout a vše se vrátí do normálních kolejí.

      Vloženo 23.5.2019 14:42:22

      • anonymní čtenář 

       Reagovat

        

       No to jsi strejdo na hodně velkém omylu. Výrok není JEN závěr. To je ta nejpodstatnější věc v celém rozsudku. On ti to Mr. Múmk napsal docela přesně. Ale pravděpodobně použil pro tebe zcela nesrozumitelná slova. Nebo spíše řeč. Tím myslím tu latinu. Ale ten problém bude asi spíše v tom, že každý hledá to co chce vidět.

       Vloženo 23.5.2019 15:03:11

       • strakoňák 

        Reagovat

         

        Přesně každý hledá co se mu hodí, ona realita bolí! No nic časem se také poučíte.... latinských slov mohu používat také, ale nic to nezmění na faktech.

        Vloženo 23.5.2019 16:13:57

       • Cilka 

        Reagovat

         

        Strakonak je Vas strejda, anonyme?

        Vloženo 23.5.2019 19:52:59

     • Jan 

      Reagovat

       

      Vy jste čistokrevnej pomatenec, nebo naivka co sedla na lep čecháčkovským vychytralcům. Soud rozhodl a hotovo. Soudnej člověk musí uznat, že volby byly slušně řečeno zajímavé a po městě na majetku města plakáty jen jedné strany. No a skartovat volební lístky v době, kdy byly volby soudně napadeny je více než čistá náhoda.

      Vloženo 23.5.2019 16:17:14

      • karel 

       Reagovat

        

       Nevím, kde vzal soud v Ceských Budějovicích poznatek k tvrzeni, že na plakátovacích plochách ve Strakonicích byly před komunálními volbami plakáty jen jedné strany. Strakonické veřejnosti . Tvrzení není pravdivé. Důkaz? https://vylepovkymeksu.rajce.idnes.cz/?
       Na výlepových plochách Městského kulturního střediska ve Strakonicích nebyly vylepeny plakáty žádné strany kandidující v místních volbách. Tedy ani strany Strakonická veřejnost. Všechny strany, které cítily potřebu se zviditelňovat, měly vylepené plakáty na výlepových plochách v majetku firmy Raengl. Ostatní veřejná místa k předvolební sebereprezentaci, sloupy veřejného osvětlení, na příklad, byly k dispozici všem kandidátům. Ze toho soudní stěžovatel, Janský, nevyužil? Zajímavé. Jenom tak na okraj: ten člověk pláče, že neměl přístup k možnosti prezentace svojí strany, Změny pro Strakonice. Mnoho stran ve městě má vlastní veřejné vývěsní skříňky. Jeho skříňku, skříňky ve Strakonicích, jsem ještě neviděl. Víme, pane Jane?

       Vloženo 23.5.2019 17:57:56

       • Jan 

        Reagovat

         

        Mně je celkem nějaká Změna šumák, ale např. sloupy veřejného osvětlení patří městu a nemůže si na ně věšet kdo chce a co chce. Nehledě k tomu, že by k nějakému plakátování sloužit vůbec neměly. Zpravodaj města byl také k dispozici jen někomu. A jak říkám, podezřelost je skartace volebních lístků, že by podvod? Víme Kájo?

        Vloženo 23.5.2019 19:18:44

        • karel 

         Reagovat

          

         Takže: Ještě jednou: Souhlasím s Vámi, že sloupy, zábradlí by k propagaci, jejímu fyzickému upevňování formou nevzhledných,většinou, ano, cedulí na ně, sloužit neměly. O opaku rozhodla městská Rada v roce 2003. Jak jsem četl někdy před nedávnem, dovolují propůjčení jmenovaných k tomuto účelu Technické služby. Když se tam propagují manéže cirkusů, podlahové krytiny, černé pátky na audio, video, bílé, černé elektrospotřebiče, tak před volbami i strany. Doufám, že pan Janský už si v předstihu zajistil patřičné množství sloupů a povede positivní volební kampaň před případnými novými volbami.
         Skartování volebních lístků nařizuje zákon. Ten v tomto případě porušen nebyl. Volební lístky eviduje Město Strakonice.Takže SV nic neporušila. A ani Město Strakonice, potažmo Městský úřad. Sčítací protokoly z jednotlivých volebních okrsků jsou zachovány, a o ty jde v tomto případě. Jak jednoduché to je...

         Vloženo 23.5.2019 20:17:34

         • Cilka 

          Reagovat

           

          Právě je to tak jednoduché, tak proč to pletete. Podle vyjádření právě ty sčítaci archy projely skartovackou též.

          Vloženo 23.5.2019 20:29:34

      • Mr. MÚMK 

       Reagovat

        

       Necítím se být pomatencem ani naivkou. Jen vím, co je výrok a co je odůvodnění. Pokud ale chce někdo stavět své závěry i na "střevech" nálezu ÚS, tak by bylo hezké ještě zmínit, že v senátu jsou osoby tři a jedna z nich ve svém odlišném stanovisku uvádí: "Nálezem se de facto potvrzuje správnost skutkových zjištění krajského soudu a tím se ještě více relativizuje dosud i tak neostrá hranice, která tvoří předěl mezi právním a protiprávním jednáním v rámci volební kampaně a pro volební subjekty se prohlubuje do
       budoucna nejistota v tom, co je a není dovoleno v rámci fair volební kampaně."
       Opravdu si myslíte, že je při takové situaci definitivně hotovo, když přijde nová ústavní stížnost od SV? :)

       Vloženo 23.5.2019 23:10:39

       • Jan 

        Reagovat

         

        Stoprocentně není nic hotovo. Na koho ale budeme svádět paralizování činnosti města to fakt už nevím, když poběží neustálé odvolávání se. Ideál jsou nové volby a ať vyhraje kdokoliv, třeba SV.

        Vloženo 24.5.2019 23:09:16

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace