Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 
 
 

Kdy a kam

  • Deskohraní s Michalem

    Úterý 18.2 16:00 až 18:00 - Knihovna pro děti a mládež, 1. patro, Tábor

  • Diskuzně vzdělávací večer - Setkání s chiropraktikem

    Úterý 18.2 18:00 - Milevsko, KD

Zobrazit všechny události
 

Rekonstrukce terminálu hromadné veřejné dopravy v ulici Pravdova

JINDŘICHŮV HRADEC - Během července a srpna byla realizovaná akce Rekonstrukce ulice Pravdova – terminál městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy (VLD), Jindřichův Hradec. Předmětem díla byla kompletní rekonstrukce stávajícího přestupního uzlu MHD a VLD v ulici Pravdova o délce 142,56 metru včetně rekonstrukce stávajících autobusových zastávek, chodníků a nástupišť.

 

Dále se jednalo o nové odvodnění vozovky, úpravu stávajícího veřejného osvětlení, úpravu stávajících podzemních vedení, dodávku nových zastávkových označníků a informačních tabulí. Součástí díla bylo rovněž vybudování ostrůvku pro chodce včetně jeho osvětlení na křižovatce ulic Pravdova a Nádražní. Výše uvedený rozsah díla odpovídá podané projektové žádosti, na kterou město získalo dotaci.

Již v průběhu zpracování projektové dokumentace byla řešena možnost umístění veřejných toalet v prostoru terminálu MHD a VLD v ulici Pravdova. Jednou z variant byl i pronájem toalet v objektu č. p. 1113/II (bývalý odborový dům) v ulici Pravdova, kde však nedošlo k dohodě s vlastníkem objektu. V letošním roce, to je již po podání projektové žádosti, se prověřovala další z variant, a to umístění WC modulu v areálu 3. ZŠ Jindřichův Hradec v místě přímo sousedícím s ulicí Pravdova.

Následně byl tento návrh předložený radě města ke schválení a bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele WC modulu. Dodávku a vlastní montáž modulu provede vybraný dodavatel - firma Glasiert za cenu 1 298 tisíc korun bez DPH. Zastupitelstvo města 26. června schválilo zařazení položky Dodávka WC modulu pro terminál Pravdova VLD a MHD do rozpočtu města částkou 1 600 tisíc korun. Celkové náklady WC modulu činí 1 965 575 korun včetně DPH, z toho dodávka vlastního modulu je 1 570 580 korun.

Základová konstrukce, terénní úpravy a přípojka NN elektrické energie od firmy Swietelsky stavební činí 356 840 korun. Položení potrubí vodovodní a kanalizační přípojky provedla na objednávku firma Čevak za 20 005 korun. Projektová dokumentace stála 18 150 korun.

V rozpočtu města je na akci Dodávka WC modulu pro terminál Pravdova VLD a MHD vyhrazena částka 1 600 000 Kč, chybějící financování ve výši cca 400 tisíc korun je kompenzované úsporami na obnově nátěrů rozhledny na Rýdlově kopci.

Rada řešila návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce ulice Pravdova - terminál MHD a VLD. Cena díla Rekonstrukce ulice Pravdova - terminál MHD a VLD se navyšuje o celkovou částku 248 283,31 korun bez DPH z titulu dodatečných prací.

Ty spočívaly v dodávce nových kamenných obrubníků přímých a obloukových, větším rozsahu opěrné zídky z betonových palisád a výměně odlučovače tuků z přilehlé jídelny základní školy. Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo mezi městem Jindřichův Hradec a zhotovitelem Swietelsky stavební.

Diskuse k článku - napište váš názor
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace