Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 
 
 

Kdy a kam

  • Klavírní koncert

    Úterý 28.1 17:30 - Písek, Městská knihovna

  • Kytice – Divadlo Kašpar

    Úterý 28.1 20:00 - Divadlo Pod čarou, Písek

    Divadelní představení.

Zobrazit všechny události
 

O krajské dotace se mohou ucházet hasiči, včelaři, hospice i venkovské prodejny

JIŽNÍ ČECHY - Celkem 217 milionů korun si rozdělí žadatelé o krajské dotace ve 20 programech na rok 2020. Vyhlášení a pravidla schválili 28. listopadu radní Jihočeského kraje. Zaměřením se dotační programy proti letošku takřka nemění, rozděluje se však v nich o 38,5 milionu více. Posílena byla hlavně oblast sportu. Novinkou této první vlny dotačních programů je možnost příspěvku na výstavbu a intenzifikaci čistíren odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel.

 

Pravidla, formuláře žádostí a další náležitosti jsouzájemcům k dispozici od pátku 29. listopadu na webových stránkách kraje pod menu Dotace, fondy, EU, v sekci Programové dotace Jihočeského kraje - Aktuální výzvy. Od této doby je zároveň možné konzultovat dotazy s příslušnými garanty a administrátory. Vlastní podávání žádostí do těchto programů začne 2. ledna a skončí 17. ledna 2020 ve 12 hodin. Dalších 13 programů druhé vlny pak bude vyhlášeno 31. ledna 2020.

A čeho se dotační programy první vlny týkají?

- Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje (autobusové, lodní i železniční) – k rozdělení žadatelům 3 miliony korun

- Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací – 33 milionů korun

- Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury – 33 milionů korun

- Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 o sociálních službách (zdravotní aktivity, podpora sociálního začleňování, poradenských center pro seniory, dobrovolnictví a dalších aktivit) – 6,5 milionu korun

- Podpora prevence kriminality (realizace programů v obcích nebo ve školském prostředí) – 1,2 milionu korun

- Podpora a rozvoj protidrogové politiky – 8 milionů korun

- Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve včetně aktivit Českého červeného kříže – 700 tisíc korun

- Podpora rodinné politiky (mateřských center, rodin v evidenci SPOD, poradenské pomoci, osvětové kampaně pro pěstounskou péči a práce s ohroženými dětmi) – 2,5 milionu korun

- Podpora práce s dětmi a mládeží mimo oblast sportu (rekonstrukce, opravy, obnovování kluboven a základen, zájmová činnost a zájmové vzdělávání, aktivity talentované mládeže, podpora soutěží, aktivity zdravotně postižené mládeže, mezinárodní aktivity...) - 8 milionů korun

- Podpora sportu (rekonstrukce fotbalových a atletických stadionů, sportovišť, vybavení, veřejně přístupné aktivity s převahou zaměření na mládež, jihočeské přebory, mezinárodní aktivity a aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže) – 38 milionů

- Podpora kultury (včetně přehlídek a soutěží) – 12 milionů

- Podpora muzeí a galerií (dovybavení, propagační materiály tištěné, elektronické...) - 1,5 milionu

- Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji (mobilní specializovaná péče, program vzdělávání pracovníků v oboru) – 3,6 milionu

- Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu (pořadatelství významných aktivit celorepublikového nebo mezinárodního významu, reprezentace na úrovni ČR nebo v zahraničí...) - 5 milionů

- Dotace na reprezentaci v oblasti kultury – 2 miliony

- Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji (rekonstrukce, opravy, investiční i neinvestiční, provozní a mzdové náklady) – 4 miliony korun

- Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů (JPO II až JPO V, se státní spoluúčastí, bez státní spoluúčasti) – 32 milionů

- Rozvoj venkova a krajiny (ochrana druhů – okresní myslivecké spolky, záchranné stanice, chov ryb ve vodních tocích – zarybňování, chov včel – podpora včelařů i organizací Českého svazu včelařů) – 7 milionů

- EVVO – podpora enviromentálního vzdělávání a výchovy (osvětové a poradenské akce obcí, škol, neziskových organizací) – 3 miliony

- Kulturní dědictví (movité i nemovité, drobná sakrální architektura, zvýšené náklady na památkově chráněné stavby, obnova pietních míst, přeprojektová příprava obnovy kulturnních památek...) - 13 milionů korun.

 

Diskuse k článku - napište váš názor
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace