Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 

Názor: Nekonečný příběh píseckého bazénu

V právnickém oboru se používá sousloví: dva právníci, tři názory. V Písku bychom mohli toto sousloví upravit a napasovat jej na stavbu plaveckého stadionu: dva Písečáci, tři názory. Bazén je tématem, kterým Písek žije již mnoho let. V lednu tohoto roku byla představena zcela nová studie, která řeší lokalitu Žižkových kasáren a přilehlé území. Debata se rozvířila zcela nanovo. Dovolím si uvést svůj osobní názor na danou problematiku. Jedná se o můj soukromý názor, nikoliv oficiální postoj hnutí ANO 2011.

 

O problematice bazénu jsem se dozvěděl až díky kampani organizátorů referenda konaného v roce 2013, přestože se bazén jako takový řešil již o mnoho let dříve. Bazén na současném místě pod hradbami mi vyhovoval a vyhovuje, a tak jsem v referendu hlasoval proti jeho přemístění. V tomto hlasování jsem prohrál, a to dost masivním způsobem, kdy cca 90 procent hlasujících se vyjádřilo pro přemístění a jen 10 procent bylo proti. Příznivci přemístění bazénu se radovali a slavili, například občanka v diskusi po oznámení výsledků referenda dne 12. ledna uvedla: „Úžasné! Dnešní den se zapíše do novodobé historie Písku, protože Písečáci dokázali zmobilizovat své síly a projevit svou vůli pro lepší Písek a proti politické zvůli. Zvítězil zdravý rozum a láska k Písku." Jak úžasné to je, se můžeme přesvědčit po sedmi letech od referenda, kdy se o bazénu stále jen mluví a mluví. Kde jsou sliby iniciátorů referenda, že bazén bude stát maximálně do tří, neřku-li do dvou let?

Otázka v referendu zněla: „Jste pro přemístění plaveckého stadionu (akvaparku) v Písku ze stávající lokality pod historickými městskými hradbami na jiné místo a po dobu výstavby nového zachování provozu v plaveckém stadionu stávajícím?" Přestože se již několik let věnuji právu, a tedy výkladů mnohdy složitých právnických textů, musím přiznat, že stále si nejsem jist, zda jsem pochopil otázku správně. Velice mě zmátla spojka „a" mezi jednotlivými větami. Hlasovalo se o přemístění bazénu nebo o zachování provozu starého? Pokud se hlasuje o přemístění bazénu, je nanejvýš logické, že bude zachován provoz starého bazénu do doby dokončení výstavby nového. Proč tedy byla v otázce pasáž o zachování provozu starého bazénu? Ta tam dle mého názoru vůbec být neměla. Velká část občanů hlasovala pro zachování provozu, neboť jedním z argumentů bylo to, že v případě rekonstrukce starého bazénu, si nebudou moci občané města kde zaplavat.

Já považuji otázku v referendum za manipulativní, stejně tak jako kampaň, která předcházela. Ale stalo se a výsledky je třeba respektovat. Bohužel tato akce s referendem stála městskou pokladnu miliony korun, připravená dokumentace pozbyla smyslu. Pokud si správně pamatuji, tak projektová dokumentace počítala s parkovacími místy u bazénu, respektive podzemními parkovací místy, výška nového bazénu měla být nižší než současná, takže k zhoršení výhledu na historické hradby by nedocházelo. Ale na by a kdyby nelze hrát. Projekt se pohřbil a autoři referenda mohou mít snad hřejivý pocit, že zdravý rozum a láska v Písku zvítězily. Občané Písku však prohráli.

Jaké jsou názory dnes? Relevantní průzkum dělán nebyl, každý může vycházet pouze ze své sociální bubliny. Nemálo občanů však dnes říká, ať bazén zůstane tam, kde se v současné době nachází, protože místo je ideální. Někteří občané uvádějí, že si (dle tvrzení autorů referenda) mysleli, že nový bazén bude stát do dvou let, a kdyby mohli předpokládat budoucí anabázi, určitě by hlasovali jinak. Ale kdyby jsou chyby. První referendum v Písku bylo nepochybně významnou událostí a rozhodně je nutné jej respektovat. Občané si musí uvědomit svou odpovědnost a své rozhodnutí pečlivě zvažovat.

Po referendu bylo nutné zvolit pro bazén onu novou lokalitu. Každý stavebník jistě ví, že před započetím stavby samotné je nutno oběhat mnoho povolení. Přestože stavebník koupí stavební pozemek, čeká jej mnoho měsíců papírování. Ne jinak je tomu u stavby bazénu. Je nutné mít na paměti územní plán, dopravní napojení, infrastrukturu, stavební povolení atd. Stavba bazénu je logicky složitější a administrativně náročnější než stavba rodinného domu na stavebním pozemku. To bohužel autoři referenda občanům jaksi zapomněli říct. Vedení města však muselo konat. Jelikož v té době areál Žižkových kasáren nebyl ve vlastnictví města, respektive vedly se soudní spory ohledně vlastnického práva k těmto pozemkům, nebylo možné uvažovat o této lokalitě. Často můžeme být svědky nekonečného soudního kolečka ve stylu: soud prvního stupně, odvolací soud, dovolací soud a znovu a znovu. Byla tak vybrána vlastnicky a infrastrukturně bezproblémová lokalita pod Lesnickou školou. Téma umístění bazénu bylo opětovně otevíráno. Čas plynul a cena stavby rostla. Na místo původních odhadovaných cca 200 milionů korun za bazén na původním místě se cena vyšplhala na konečných 350 milionů za bazén v lokalitě pod Lesnickou školou. Jenže pak přišlo nové zastupitelstvo a v dubnu 2019 byla dosavadní dokumentace smetena ze stolu. To znamená vyhození cca 15 milionů korun.

Některé argumenty proti stavbě pod lesnickou školou byly logické, jiné značně demagogické. Velká část zastupitelů se rozhodla na základě upřímného přesvědčení, že dojde k možné úspoře finančních prostředků spojením projektu plaveckého bazénu a sportovní haly, například úspora za společné parkoviště, možné společné prostory, technické zázemí atd. Někteří bazén pod lesnickou školou zkrátka odmítli z důvodu, že jim přijde drahý. Těžko říct, kolik bazénů tito zastupitelé postavili, ale obdivuji jejich znalosti, protože já bohužel nevím, jak se pohybuje cena výstavby nových bazénů. Je na místě zmínit doslovnou citaci zastupitele Josefa Soumara: „Město má na účtech cca 480 milionů korun. Z toho 200 milionů je ale úvěr od ČSOB. Peníze měly být využity na stavbu bazénu, jehož cena se vyšplhala na rámec 350 milionů korun v lokalitě pod Lesnickou školou při jarním projednávání. Jak je známo, cena se kvůli dodatečným pracím a pracím de minimis může vyšplhat v klidu o 100 milionů a více. Argumentem pak bude, že bazén dokončit musíme, přece ho nenecháme rozestavěný. Město se může zadlužit maximálně do výše 60 procent jeho průměrných příjmu za 4 poslední rozpočtové roky. V případě překročení této částky (u Písku cca 500 milionů korun) může Ministerstvo financí pozastavit převod podílu na daňových výnosech." (Písecké postřehy č. 51/2019)

Pokud je tedy částka 350 milionů korun příliš vysoká a je líčena pro město jako finančně nebezpečná, zřejmě mají někteří zastupitelé tajné eso v rukávu, kdy občanům předvedou jak postavit bazén levněji než za oněch 350 milionů a jistě dokáží zaručit, že v případě stavby bazénu v nové lokalitě, nedojde v žádném případě k dodatečným pracím a pracím de minimis. Pokud toto zaručit nedokáží, tak nevím, proč tímto způsobem straší občany v případě bazénu pod lesnickou školou.

Jsem toho názoru, že dalším odkládáním řešení bazénu dochází jen k neúměrnému zdražování celkové ceny. Starý bazén je nutno nákladně udržovat, rostou ceny stavebních prací, materiálu, musí být vypracovány nové studie, projekty atd. Dle nově představené studie zřejmě nelze použít projekt bazénu pod lesnickou školou v nové lokalitě. Jaká bude konečná cena za bazén v kasárnách? Nikdo neví. Pokud je ale cena 350 milionů příliš vysoká, nechť ti kdo toto tvrdí, zaručí, že nová lokalita bude skutečně levnější.

Ač s rozhodnutím většiny zastupitelů (nutno přiznat, že jasné většiny) nesouhlasím, je nutno hlasování plně respektovat. Dle přijatého usnesení zastupitelstva z dubna 2019 se začalo pracovat na zcela nové studii (již třetí umístění bazénu) v lokalitě kasáren, která byla představena nyní 22. ledna. Jedná se prvotní zpracování, které je určeno k připomínkám, úpravám a podnětům. Nelze totiž přijít na veřejné projednání bez jakéhokoliv nápadu či návrhu a ptát se: „Tak co občané, jak to vidíte?" To bylo vyzkoušeno v létě minulého roku při urbanistické procházce po kasárnách, kdy občané měli zasílat podněty, avšak výsledkem této akce byly pouhé dvě reakce. Byla zpracována studie, dle mého názoru kvalitním způsobem, a občané mají více než měsíc na to, aby posílali nápady a připomínky. Mně se studie jako počáteční impuls k diskusi líbí, grafické zpracování je zdařilé a představitelné, ale z mého pohledu zůstává tato studie pouze malůvkou, pokud k této urbanistické studii není vypracována studie proveditelnosti.

Je nutno počítat minimálně s následujícími problémy. Výkupy nemovitostí. Pro přístup do lokality je nutno koupit nemovitosti u kruhového objezdu. Pokud se s majitelem město nedohodne na ceně, majitel nebude chtít prodat, je na vážný problém zaděláno. A co majitelé okolních nemovitostí? Budou souhlasit s navrhovaným projektem, tedy že za jejich okny vyroste nová čtvrť? Je známo, jak lze obstruovat řízení, např. rekonstrukce Velkého náměstí, parkovací dům u pošty, horní část Žižkovy ulice – možnosti zdržování jsou téměř nekonečné. To jsou uvedeny pouze možné problémy s výkupem nemovitostí a možnými stížnostmi sousedních vlastníků. Nutno je myslet na faktickou realizaci díla. Víme, co je pod zemí na místě bývalých kasáren? Někteří se obávají možné ekologické zátěže. Jak složité bude napojení na infrastrukturu? Jakým způsobem bude nová čtvrť financována? V lokalitě pod Lesnickou školou je vše vyřešeno, stačil pouze souhlas zastupitelů. Nyní se začíná na zelené louce.

Nedokážu si žádným způsobem představit, že by současná lokalita mohla být levnější variantou než lokalita pod lesnickou školou, ale mohu se nechat příjemně překvapit. Stejně tak si nedokážu představit stavbu plaveckého bazén v nové lokalitě dříve než za šest let (nejoptimističtější odhad), ale opět se mohu nechat překvapit. Je nutno brát v potaz náročnost celého projektu. I za situace, kdy by nově představený projekt měl být budován po etapách, jedná se o největší investiční projekt za dlouhá desetiletí. S ohledem na výše uvedené skutečnosti, veškeré možné problémy s tímto související, nelze počítat s realizací za dříve než šest až osm let. Za tu dobu se několikrát změní zastupitelstvo, a co když budou mít jeho noví členové jiný názor než členové současní? Bazén však město potřebuje. Oddalování přináší jen další náklady. Ceny vstupních nákladů neklesají, naopak. Vybráním nové lokality bylo spláchnuto více než patnáct milionů korun a další miliony bude stát čekání a přešlapování na místě.

Dovolím si svůj uvést svůj osobní názor na věc. Jelikož je připravena projektová dokumentace k bazénu na původním místě a jak se postupem času ukazuje, občané by toto řešení akceptovali, postavme jej tam. Poloha blízko řeky, možnost vnitřního i venkovního bazénu je ideálním řešením. Sportovní hala byla plánovaná a projektovaná pod lesnickou školou. Proč toto připravené nerealizovat? Žižkova kasárna jsou obřím projektem na mnoho let, a i kdybychom tento projekt chtěli uspíšit (což by nebylo vhodné), tak to z objektivních důvodů nelze. Toto je však jen můj názor, nelze ale provést. Referendum o bazénu na jiném místě než tom současném je závazné a lze zrušit jen novým referendem. Bazén se tedy musí přemístit. Vše je připraveno (vyjma souhlasu zastupitelů) v lokalitě pod lesnickou školou. Nebylo by vhodnější připravenou stavbu bazénu realizovat a obří projekt Pražská brána důsledně projednat s občany, připravit, rozdělit na etapy a bez časového tlaku jej dle finančních možností města realizovat? Při rozhodování o stovkách milionů veřejných prostředků je nutné být realistou, nikoliv idealistou.

Michal Čapek, zastupitel Písku za ANO

Diskuse k článku - 29 příspěvků
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
« Novější příspěvky 1 2 3  | Starší příspěvky »
 • Z Písku 

  Reagovat

   

  Bazén na tak špatném místě a ještě bez venkovního bazénu. Myslím, že budeme na místě číslo jedna v kocourkovském žebříčku.

  Vloženo 25.2.2020 13:06:19

 • Jan Lid Říšský 

  Reagovat

   

  Podle mě dobrý nápad celou situaci shrnout. K celému obrazu vřele doporučuji ještě komentář od paní Šťastné. Vysvětluje a doplňuje některé důležité informace. Já mám snad jedinou výhradu - původní projekt vybudování nového bazénu na stávajícím místě určitě nebyl nižší než bazén současný. Střecha možná byla níže, ale nad ní se tyčily jakési klouzacky či co, proto se tomu říkalo akvapark.

  Můj osobní názor je, že ten bazén mělo začít stavět už minule zastupitelstvo pod lesarnou. Jenže oni se zalekli masivní (a to skutecne masivni) kritiky. A jelikož bylo před volbami, netroufli si vsichni takto mediálně rozvirenou otázku rozhodnou a vzít odpovědnost za celou věc na svoje triko. Ja jsem si kvuli tomu dokonce udelal volno a sel jsem to rict tenkrat predevsim jeste panu Knotovi na zastupitelstvo. Takze ono ten bazen postavit slo uz davno, to zas si nemysleme, ze ne.

  Vloženo 22.2.2020 18:34:23

  •  

   Reagovat

    

   Jaké kritiky se zalekli proboha?

   Vloženo 22.2.2020 20:28:39

   • lenka 

    Reagovat

     

    Žádné kritiky se nikdo nezalekl. Ani nebylo třeba. Projekt pod Lesárnou měl nadpoloviční většinu v zastupitelstvu (mám pocit, že docela výraznou), proto šla tak dobře architektonická soutěž i projekt. Pak to ale potopil Josef Knot, který začal prosazovat proti vlastní koalici úplně nesmyslně umístění v kasárnách. Čí tam hájil zájmy si asi každý domyslí. A od té doby se 14 zastupitelů nedokáže shodnout na tom, co bude dál. A mimochodem - dívala jsem se na původní návrhy pod Lesárnou, v projektu je tam počítáno s krytým bazénem i venkovní částí. Nová varianta pod kasárnami už s venkovní částí nepočítá.

    Vloženo 24.2.2020 18:58:24

    • anonymní čtenář 

     Reagovat

      

     Nová varianta taky vůbec není v kasárnách, kde by bylo i na venkovní část místa dost. Když se musel projekt v nové studii nacpat tam, kde teď je proti senior domu, tak tam venkovní část není. Bazén a hala v kasárnách dávají smysl. Teď se ale plodí takový paskvily, že by opravdu byl nejlepší návrat k rekonstrukci starého bazénu.

     Vloženo 24.2.2020 22:01:25

    • Milada 

     Reagovat

      

     Promiňte paní Lenko, ale aby o takové věci rozhodlo 14 zastupitelů, to byl bylo do nebe volající. Neměli by se zastupitelé spíš zajímat o nějakou aktuální občanskou shodu a minimálně takovou věc hlasovat silnou výraznou většinou?

     Vloženo 24.2.2020 22:03:07

     • lenka 

      Reagovat

       

      Jestli si dobře pamatuji, tak o umístění stavby plaveckého bazénu pod Lesárnu se hlasovalo na zastupitelstvu v lednu roku 2015 a pro tuto variantu tehdy bylo 20 zastupitelů. Takové množství se už nikdy na jednom názoru ohledně bazénu neshodlo. A hledat aktuální občanskou shodu? Ta mi přijde stejně přelétavá jako názory některých našich zastupitelů. Jediné, na čem se shodneme, je fakt, že všichni chceme hezký bazén. A už je nám asi jedno, kde bude.

      Vloženo 25.2.2020 14:38:02

 • Jan H. 

  Reagovat

   

  Podle nových kalkulací bazén vyjde na více než 500 milionů.

  Vloženo 22.2.2020 08:39:30

 • Čapek - to je odborník 

  Reagovat

   

  Pan zastupitel Čapek se snaží honit politické body, ale měl si nejprve zjistit co je to de minimis, dle jeho nesmyslu: nedojde k pracím de minimis a poté by měl uvádět věci tak jak byly a jsou a to včetně konkrétních jmen, kdo, co, kdy navrhl a pro co hlasoval. Z toho by mu snadno vyšlo, že vůbec nejde o bazén, ale jde jen o to aby si určitá skupinka politických zlodějů slušně nakradla. Když si to zmapujete a pospojujete, tak dojdete ke strůjcům stávajícího stavu. Ano jsou to oni - stávající místostarostové, šišlík z ČSSD a šejdíř z KDU-ČSL. Jde o politické parazity a trafikanty, všeho schopné, pracující jen pro osobní prospěch.

  Vloženo 21.2.2020 19:21:40

 • Ladislav 

  Reagovat

   

  Jak sleduji příspěvky občanů, tak si nejsem jistý co vůbec občané chtějí. Samotný krytý bazén pod lesnickou školou postavit lze, ale venkovní bazén se zde umístit nedá. Pokud občané chtějí oba dva bazény krytý i venkovní, zbývá jediné místo umístit oba dva bazény v prostoru bývalých kasáren. Kolem domu hrůzy je dostatečně široká příjezdová komunikace i chodník. V celém tomto prostoru lze umístit dostatečně velké parkoviště, budovu krytého bazénu , venkovní padesáti metrový bazén a dva menší bazény pro děti případně brouzdaliště pro batolata. Zbytek volné plochy zatravnit osázet zelení a ponechat jako plochu pro odpočinek a dětské hry.
  Celý prostor před technologickým centrem až k zahradě zemědělské školy bude zaplněn. Někdo zřejmě navrhne , že je to plýtvání místem. Myslím si, že v budoucnu to občané ocení mít ve středu města uprostřed zeleně takovýto plavecký areál, který mohou využívat všichni od maminek s batolaty až po důchodce. Dále si myslím, že bude i zájem z blízkých okolních obcí. Nemá smysl řešit nové referendum , ptát se znovu občanů, ale je potřeba již jednat, domluvit se, nic si nevytýkat a pro občany něco udělat.

  Vloženo 21.2.2020 12:36:54

« Novější příspěvky 1 2 3  | Starší příspěvky »
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace