Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 

Nejčastějí odpověď radnice na přání Táboráků: Nejde to. To je Fórum Zdravého města

Přeměna náměstí TGM na betonovou plochu Táboráky nenadchla.

Přeměna náměstí TGM na betonovou plochu Táboráky nenadchla.

TÁBOR – Debata o smyslu Fóra Zdravého města se opět rozproudila na posledním zasedání zastupitelů. Poslední veřejné fórum, které má pro radnici stanovit priority, se uskutečnilo v červnu v Univerzitě. Sešlo se 69 občanů a hlasováním určili pořadí deseti aktuálních problémů města pro rok 2017. Ve stejný den proběhlo i mládežnické fórum, kde 48 žáků a studentů z pěti základních a tří středních škol vybralo své priority roku 2017.

 

Má to smysl?
František Dědič (ODS) řekl, že nevidí přínos této akce, protože odpovědi radnice o splnění vytyčených úkolů pro rok 2016 je nakonec stejně formální. „Takže přínos je nula," prohlásil. U nových úkolů na rok 2017 vyjádřil pochybnosti, zda je město schopné vymístit z Husova parku bezdomovce a zajistit tam větší čistotu a chtěl vědět, jak konkrétně město umožní bezplatný přístup mladým lidem do sportovních zařízení města nebo na kulturní akce. „A co trhy na náměstí TGM? Opravdu je zřídíme? Dalším úkolem jsou psí výběhy a my tady v dalším programu přitom už jeden schválený výběr rušíme," upozornil na pozdější bod programu, ve kterém zastupitelé zrušili před létem schválený plán vybudovat u Jordánu psí výběh.
Starosta Jiří Fišer (Tábor 2020) tuto metodu debaty s veřejností obhajoval, byť se ne vše z vyjádřených přání podaří realizovat. „V Husově parku bude větší frekvence údržby a vůči bezdomovcům mírná, legitimní represe," řekl. „Ne všechny návrhy z Fóra musí být politiky akceptovány, protože strany mají svoje volební programy a ty se zavázaly plnit. Například požadované benefity pro mladé by narušily financování městských zařízení a musí být odvaha to mladým lidem sdělit. Trhy na náměstí TGM by podle nás nemělo dělat město," řekl starosta.
Místostarostka Kateřina Bláhová (Tábor 2020) připomněla, že Fórum je pro radnici zdroj informací o tom, co si přejí občané. A některé věci se daří řešit. Například lidé dlouho volali po zajištění WC na seniorské hřiště na sídlišti Nad Lužnicí a od konce srpna tam mobilní záchod je. Jeho údržbu zajišťují Tělovýchovná zařízení a WC na místě zůstane do konce října. Na zimu se pak uklidí.
Zastupitel Ladislav Novotný (TOP 09) se ptal, proč je z deseti priorit nakonec jen osm. Místostarostka Bláhová vysvětlila, že občané na Fóru vybírali ze 14 námětů, mezi nimi byla například i průmyslová zóna, příchod vysoké školy do Tábora, zajištění jiné cesty k zoo na Větrovech nebo podpora technických a řemeslných oborů vzdělávání i prezentačními akcemi těchto řemesel s podporou města. Tyto náměty se ale při hlasování v sále do TOP desítky nedostaly. Největší podporu – 16 hlasů – dostalo urychlení výstavby domova pro seniory s novými prostory pro neziskové organizace. Druhou příčku obsadil návrh umožnit mladým zdarma přístup na sportoviště a kulturní akce aspoň jednou měsíčně. Na třetím místě bylo zřízení výběhů pro psy.
Deset vytipovaných priorit pak město ještě nechává prověřit pouličním šetřením, do kterého se zapojilo 500 respondentů, a anketou na webu města, kde hlasovalo 94 lidí. Šetření prováděla profesionální agentura a stálo 43 560 korun. Výsledkem je osm priorit, na nichž se shodlo nejvíc lidí. V srpnu pak rada města pro každou z nich určila garanta z řad vedoucích odborů radnice, ti budou průběžně informovat o plnění.

TOP osmičkou pro rok 2017 se tedy staly tyto úkoly:
1. Urychlit výstavbu domova pro seniory (u nemocnice) s novými prostory pro neziskové organizace
2. Zlepšit čistotu Husova parku
3. Zvýšit kapacitu odlehčovacích služeb s rozšířením i pro mentálně postižené
4. Umožnit mladým jednou měsíčně bezplatný vstup do sportovních zařízení města a na kulturní akce
5. Podpořit trhy na náměstí TGM
6. Zřídit oplocené výběhy pro psy
7. Zajistit lepší spolupráci odborů městského úřadu
8. Řešit rizikové místo pro chodce u východu z nádražního podchodu na Blanické předměstí

V ověřovací anketě se lidé přikláněli k větší podpoře malých sportů, budování tělocvičen a podpoře řemesel a technického vzdělávání akcemi města, ale tyto priority veřejné fórum nezvolilo.

Mládežnické fórum se shodlo na těchto záměrech pro rok 2017:
1. Rozšíření areálu Komora
2. Oživení botanické zahrady úpravou parteru
3. Zřízení veřejného altánu na Komoře
4. Zřízení psích parků na Pražském sídlišti, na Novém městě a na sídlišti Nad Lužnicí
5. Úprava Školního náměstí před ZŠ Bernarda Bolzana

Vyřešení priorit roku 2016? Nic moc
Zastupitelé zároveň dostali na stůl zprávu, jak se podařilo splnit TOP priority Zdravého města z roku 2016. A to moc veselé čtení nebylo.
Občané si přáli víc linek MHD k Tescu, Kauflandu a do obchodní zóny Stop shop. V bilanční zprávě se popisuje, proč to nejde – zvýšily by se náklady na dopravu, určitá možnost se rýsuje u Kauflandu, pokud se městu podaří vyjednat odprodej soukromých pozemků. Čili zatím nic.
Dalším úkolem bylo využití bývalých kasáren na stavbu bytů pro mladé. Zatím město počítá jen se sanací území. U úkolu zajistit dopravní přeložku Tesco – Slapy se popisuje, že postup závisí na Jihočeském kraji, město bude nápomocno v jednání s vlastníky pozemků, které je třeba vykoupit. Letos má být vydáno územní rozhodnutí.
Podle priorit 2016 mělo také dojít k většímu zapojení občanů do rozhodování města. Radnice zde prezentuje záměry na akce s hodnotou nad 3 miliony na webu, akce od 30 do 50 milionů jsou na web umístěny už jako investiční záměr, aby se k nim mohly podávat připomínky, a u akcí nad 50 milionů se plánují veřejné prezentace.
Prioritou pro rok 2016 byl i lepší festival Táborská setkání jen jednou za dva roky. K tomu se sděluje: „Odbor kultury nesouhlasí, v anketě občanů i v diskusi se sponzory vyšla výsledná podpora pro každoroční slavnost, návštěvnost trvale neklesá pod 15 tisíc." Což ovšem není pravda už po letošním festivalu, kdy přišlo jen necelých 13 500 návštěvníků. Své ale určitě sehrálo i špatné sobotní počasí.
Zákaz vjezdu aut na Staré město se po roce ve zprávě hodnotí jako nerealizovatelný, minimálně do doby, než se postaví parkovací dům u pivovaru. Zpráva navíc přináší nemilý signál: „Nasnadě je zvýšení cen parkovného." Dále se ve zprávě zdůvodňuje, proč nelze zavést trhy na náměstí TGM - neosvědčily se farmářské trhy u zemědělské školy, město bude na TGM nadále pořádat jen trhy adventní.
Naopak se podařilo získat 20 obchodníků, kteří poskytují slevy majitelům Senior pasu, k získání této průkazky proběhla osvěta a senioři se dočkali i záchodu u svého hřiště na sídlišti Nad Lužnicí. Poslední bodem TOP desítky bylo zajištění volnočasových aktivit pro zdravotně postižené. Odbor sociálních věcí sděluje, že cílem je umožnit této skupině lidí přístup na všechny akce, v kalendáři akcí města na webu se dá vyhledávačem zjistit, zda je konkrétní akce bezbariérová.

Co si přála mládež loni?
Výstupy z mládežnického fóra pro rok 2016 formulovaly například víc květin a stromů na náměstí TGM. Radnice odpovídá, že záměr květinové louky byl změněn na trávník, další stromy sázet nelze kvůli sítím, ale v roce 2018 se na náměstí počítá se stánkem pro občerstvení. Zaznělo také přání zvýraznit na náměstí osobnost prezidenta T. G. Masaryka. Odpověď – to se má dít světelnými písmeny T,G a M, kde je ale problém s funkčností a probíhá reklamace. Mládež si také přála řešit problém bezdomovců v Husově parku. Ze zprávy vyplývá, že ve městě jich bývalo kolem 90, nyní se stav snížil na počet kolem 40. Pro lidi bez domova se rozšířila kapacita noclehárny, možnosti ošacení a město do budoucna plánuje i sociální bydlení. K požadavku na zlepšení dostupnosti pohotovostních služeb v nemocnici se vyjádřilo její vedení. Podle Nemocnice Tábor pohotovost funguje sedm dní v týdnu 24 hodin denně a v plánu je zřízení urgentního příjmu interních oborů.
Mládež si také přála vyčistit parky od havranů. V odpovědi odboru životního prostředí zaznívá, že česká legislativa neumožňuje ničit hnízda a změna legislativy se nechystá. V Husově parku bylo proto během hnízdění havranů dočasně odstraněno deset laviček, které byly z hnízd znečišťovány. Na čištění parku bylo vynaloženo 80 tisíc korun. Před zahnízděním bylo odstraněno 38 hnízd v lokalitě Pražského sídliště, hygienici toto povolili v okolí nemocnice. Výsledkem ale je, že loni bylo hnízd v Táboře 180 a letos jich je 211.
Nepodařilo se splnit prioritu mládeže, aby město zakázalo průjezd aut přes školní statek v Měšicích. Do vybudování přeložky Chýnovská – Vožická s tím odbor dopravy nesouhlasí, protože průjezd slouží jako propojovací komunikace místních částí města. Mladí lidé si také přáli 3D kresby na náměstí TGM, s tím město nepočítá. S požadavkem na klubovnu pro mladé byli prozatím odkázáni do škol a domu dětí a mládeže, řešení se možná naskytne pro rekonstrukci městské knihovny. Mladí lidé si také přáli víc přednášek o zdravém životním stylu, takže možnost podpory těchto aktivit město zařadí do dotačního programu na rok 2018 a na podzim se do škol plánují přednášky o nebezpečí pohlavních chorob.

Závěr?
Zastupitel Dědič diskusi na zastupitelstvu uzavřel s tím, že mu vadí, jak se město staví k prioritám, které samo považuje za třikrát ověřené – na Fóru, ve webové anketě i v pouličním šetření. Dvacet zastupitelů zvednutím ruky vzalo bilanční zprávu na vědomí, sedm se hlasování zdrželo. Svůj význam ale celá akce bezpochyby má. Bez Fóra zdravého města by se na radnici nedozvěděli, že přání občanů se s aktuálními plány města dost často míjejí.

 

Diskuse k článku - 6 příspěvků
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
 • široko 

  Reagovat

   

  Veškeré debaty jsou jen kamufláž,jen zdání demokracie , podívejte se jak dopadla křižovatka na Křižíkově náměstí.Nakonec si Fišer prosadil svojí ekologickou zelenou verzi za účelem vytěsnit dopravu z centra města . Jak to dopadlo víme všichni , kolony se tvoří ze všech směrů, doprava stojí , řidiči i chodci nervozní.Hlavně že si starosta uspokojil své cyklistické ego. Ta stará křižovatka byla výrazně lepší.Co peněz to stálo a výsledek je MRZÁK.

  Vloženo 9.10.2017 12:43:03

 • Daniela 

  Reagovat

   

  Na fórum jsem chodila s vidinou, že lidé dokáží svými podněty něco změnit. Jako člověk, který se nikdy nesmíří s nynější hnusnou betonovou podobou zpackaného náměstí TGM jsem s většinou zúčastněných volila toto téma jako stěžejní a povedlo se nám ho prosadit na první místo, což ukazuje, že to lidi, kterým záleží na vzledu našeho města doooost trápí. A čeho jsme se dočkali? Nezměnilo se nic a co je nejhorší - další rok bylo zakázáno toto téma volit. To aby se náhodou opět nepřetřásalo, jak je radnice neschopná přiznat chybu, které se betonovou "rekonstrukcí" dopustila a nějakým způsobem ji není ochotna řešit. Za mě je celé jejich fórum OBROVSKÉ ZKLAMÁNÍ a tak nějak to zavání tím: Pojďme pozvat lidi, ať mají pocit, že nás jejich názor zajímá. Pak to smetem ze stolu, vlk se nažere a koza zůstane celá.

  Vloženo 29.9.2017 23:47:03

 • široko 

  Reagovat

   

  Za Fišera se nevyřešilo nic a navíc se spousta věcí ještě víc zkomplikovala .

  Vloženo 29.9.2017 14:54:17

 • K.M. 

  Reagovat

   

  Politici mají také své priority které prioritně řeší, bohužel zcela jiné než občané.

  Vloženo 28.9.2017 10:29:34

 • Táborák 

  Reagovat

   

  Škoda, že pan Dědič nesdělil, jak on sám zjišťoval a řešil priority občanů v letech, kdy seděl na radnici. Nebo se domnívá, že si obyvatelé města přáli kšeftování s pozemky jako v případě prodeje pozemku pro Lidl, na kterém město tratilo 9 milionů?

  Vloženo 28.9.2017 10:24:58

  • anonymní čtenář 

   Reagovat

    

   No právě.Rád by se na radnici znovu nacpal, aby mohl řešit svoje priority.

   Vloženo 29.9.2017 08:22:47

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace