Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 

S hejtmankou o zredukovaných odměnách v Jihočeských nemocnicích i vietnamských sestřičkách

Ivana Stráská

Ivana Stráská

JIŽNÍ ČECHY – Výše odměn, které se vyplácely v orgánech Jihočeských nemocnic, přispěly na jaře k pádu bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly (ČSSD). Opozice, ale i koaliční partneři z ANO dávali sedmimilonový roční příjem předsedy představenstva Martina Bláhy do souvislosti s tím, že na pozemku špičkově placeného manažera na Lipně si stavěl rekreační dům i hejtman Zimola. Vedení kraje tyto souvislosti odmítalo s tím, že této výšky Bláhovy odměny dosáhly až v posledních dvou letech jako cílová prémie za výrazné úspory zdravotnického holdingu a také za docílení náročného ukončení smluv s různými firmami, napojenými na nemocnice ještě z dob, kdy nemocnice řídili politici z ODS. Hejtman Zimola nakonec pod tlakem dal svou funkci k dispozici, Martin Bláha odešel z Jihočeských nemocnic. Nová krajská koalice vznikla na základech dohody, že odměny orgánů v Jihočeských nemocnicích klesnou a bude nad nimi větší kontrola.


Zuzana Roithová, kterou nová koalice ČSSD, Pro jižní Čechy, KDU-ČSL a Jihočeši 2012 navrhla do čela Jihočeských nemocnic, začala s pracovní skupinou pracovat na návrhu, jak pobírané odměny v Jihočeských nemocnicích napříště výrazně snížit. Poněkud překvapivě se na červnovém krajském zastupitelstvu i toto stalo terčem kritiky – někteří zastupitelé ODS osekání odměn označovali za demotivační. A Zuzana Roithová tehdy do čela nemocnic při volbě neprošla. Jmenována byla radou kraje až v červenci.
Nová koncepce obsahuje snížení počtu členů představenstev všech nemocnic a také zeštíhlení představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, čímž se ročně ušetří 6,9 milionu. Představenstvo holdingu je místo tříčlenného jen dvoučlenné ve složení Zuzana Roithová a Michal Čarvaš. U obou dojde k výraznému snížení roční odměny za výkon funkce v představenstvech nemocnic z 1,5 milionu na 400 tisíc korun a snížení měsíční odměny o 200 tisíc, tedy na úroveň roku 2009. Zuzana Roithová se rozhodla svou odměnu snížit o dalších 360 tisíc korun ročně tím, že část měsíčních odměn bude převádět do provozního fondu holdingu na projekt kvality péče v letech 2017 a 2018. Současně se vzdává poloviny měsíční odměny za výkon funkce v představenstvu Nemocnice České Budějovice ve prospěch nového fondu pro podporu projektů na zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb v Jihočeském kraji. Dojde i k 50 procentnímu snížení odměny předsedy představenstva prachatické nemocnice Michala Čarvaše kvůli souběhu s funkcí člena představenstva holdingu. Tím se uspoří 250 tisíc ročně. Bylo rovněž rozhodnuto o vyloučení souběhu odměn člena představenstva a odměny primáře nemocnice. Toto opatření přinese úsporu 2 miliony. Jiný systém motivačních odměn a zastropování celkové odměny má přinést úsporu 10,2 milionu. Celkem se ročně na odměnách v orgánech nemocničních společností ušetří 24 milionů. Je to jistě důvod k rozhovoru s hejtmankou Jihočeského kraje Ivanou Stráskou, která rezort zdravotnictví řídila i v minulých obdobích.

Čím si vysvětlujete, že najednou je možné ve vedení jihočeských nemocnicích ušetřit na odměnách 24 milionů ročně?
Velkou úsporu představuje redukce tříčlenného představenstva holdingu na dvoučlenné a snížení počtu členů představenstev jednotlivých nemocnic z pěti na čtyři. A zastropování odměn. V případě jednotlivých nemocnic jsme se možnostmi zabývali na poradě ředitelů nemocnic a řešení se nabízela dvě – dvou až tříčlenné představenstvo a prokurista nebo čtyřčlenné představenstvo. My jsme uvažovali o první variantě, ale ukázalo se, že varianta s prokuristou má příliš rizik.

Jaká například?
Prokurista byl mohl bez omezení podepisovat cokoliv a bylo by to platné, zatímco dosud vždy byl nastaven systém, že rozhodnutí museli podepsat dva členové představenstva. Ředitelé nemocnic zas upozorňovali, že v kolektivním rozhodování je vždy rovnováha, nelíbilo se jim, aby byl v představenstvu jen jeden zástupce nemocnice. Proto jsme akceptovali čtyřčlenná představenstva. Tím jsou v představenstvu každé nemocnice dva její zástupci a dva zvenčí. V případě neshody má paní doktorka Roithová rozhodující hlas.

Přesto bych zopakovala otázku - proč to najednou jde?
My ještě nevíme, jak to půjde. Paní doktorka Roithová byla jmenována teprve 20. července. Pro členy představenstva holdingu Jihočeských nemocnic Zuzanu Roithovou a Michala Čarvaše znamená nový systém obrovský nárůst práce a my teď řešíme, jak práci rozdělit i do výkonných jednotek nemocnic. Některé z nich teď budou zpracovávat projekty i pro všechny ostatní.

Co tomu říkají nemocnice, že na ně chcete přesunout část dosavadní práce představenstev?
Ano, nemocnicím přibyde práce. Ale jestliže máme nahradit práci jednoho místopředsedy představenstev, jinak to nejde.

Ředitelům nemocnic se to líbí?
Jedinou obavu, kterou ředitelé nemocnic vyslovili, bylo to, aby servis zastřešující společnosti Jihočeské nemocnice fungoval tak jako dosud. To znamená společná organizace zakázek, společné plány investic, společné vykazování zdravotním pojišťovnám. Na holdingu vypracovali metodiku jednotného vykazování a společného vyjednávání se zdravotními pojišťovnami za celý holding, a to v minulých letech přineslo výrazné úspory. Především za to se minulému vedení holdingu vyplatily mimořádné odměny, které se staly terčem kritiky.

Co konkrétně znamená zastropování odměn?
Téměř úplně zmizí mimořádná odměna, která byla předmětem diskusí. Ta předtím tvořila téměř polovinu příjmů. Bude tam motivační složka, která ale byla snížena a základní částky byly zastropovány. Celková maximální odměna při výplatě všeho včetně motivační pobídky nemůže u členů představenstva překročit 4 miliony ročně. Trvali jsme na zachování silné motivační složky, protože ta žene lidi dopředu, aby úkoly plnili.

Vy jste věděla, že bývalý šéf holdingu Martin Bláha bral sedm milionů ročně?
Věděla a považovala jsem to za mimořádnou odměnu za dosažené úspory v předchozích letech v celkové výši 1,5 miliardy korun. Nemyslela jsem si, že by to pokračovalo. Spíš mě překvapují reakce těch, kteří o tom údajně nevěděli, když ve všech dozorčích radách nemocnic se schvaluje rozpočet a v něm je položka nazvaná odměny managementu.

Kolik berou členové dozorčích rad, které nominují politické strany a až do jara si ničeho divného nevšimli?
Tam odměny zůstávají, jsou to 4000 až 10 000 měsíčně podle velikosti nemocnice.

Jak jste vnímala billboard Jana Zahradníka, že vyplácenými odměnami se okrádaly sestřičky?
V osmi jihočeských nemocnicích se hospodaří ročně s částkou 3,5 miliardy ročně. Snížení částky na odměny orgánů akciových společností o 24 milionů ročně představuje na jednoho zaměstnance holdingu 40 korun. Takže určitě nemohlo jít o okrádání zaměstnanců. Když si navíc uvědomím, že jen v českobudějovické nemocnici stoupl průměrný plat zdravotní sestry z 24 na 31 tisíc, nepřijde mi ten billboard seriozní.

Jak vypadají nové motivační pobídky orgánů nemocnic?
Je připraven návrh kritérií, na jejichž základě by se motivační složka vyplácela. Jedním z kritérií ke růst platů u zaměstnanců. Tím bude management vlastní odměnou na růstu platů zainteresován. Kritéria se připravila na krajském úřadu s odborem zdravotnictví a musí se ještě projednat s managementem Jihočeských nemocnic, tedy paní doktorkou Roithovou a doktorem Čarvašem a ekonomy. Nemůže to přitom být jen průměr mezd zdravotnických pracovníků, ale všech, i provozních, aby se zas nezačali provozní zaměstnanci propouštět a místo toho se služby nenakupovaly. To už tady bylo.

Jihočeské nemocnice si v rámci republiky stojí příkladně, jsou ziskové. Nemáte obavy, že nynější změny a snížení odměn tento trend přibrzdí?
Ne, strategie nemocnic je vytvořena, připravuje se na tři roky dopředu. Týká se hlavně významných investic, ale já chci, aby se týkala i dalších věcí, například personální politiky.

Jak budete řešit nedostatek lékařů a sester? Přijdou ze zahraničí?
Už teď máme v nemocnicích lékaře z různých koutů světa a další lékaře i sestřičky máme rozjednané z Ukrajiny. Navíc jsme začali pracovat na projektu, který do Čech přivede vietnamské vystudované zdravotní sestry, které by tu pracovaly jako pečovatelky a ošetřovatelky, tedy jako absolventky někdejší dvouleté zdravotnické školy. Je to celé ve stadiu zrodu. Za důležité považujeme, aby tito zahraniční zdravotníci uměli náš jazyk.

To vás snad musela inspirovat sestřička Tien z televizního seriálu Ordinace v růžové zahradě...
To zrovna ne, byla to aktivita zastoupení našeho velvyslance ve Vietnamu, zatím jsme absolvovali první jednání.

Jen jestli to stihnete realizovat. Taky se proslýchá, že tahle krajská vláda je tu „jen do švestek". Neslyšela jste to?
Neslyšela. Ale to přece není záležitost Stráské. Já to klidně přežiju. Věřím, že pokud tedy „po švestkách" mají přijít rozumní lidé, budou dělat rozumné věci ve prospěch kraje.

To už se dostáváme k politice. V červnu vaše nová koalice neměla dost hlasů k prosazení Zuzany Roithové do čela nemocnic a už se mluvilo o tom, že na zářijovém zastupitelstvu to dopadne stejně. V červenci ji ale jmenovala přímo rada kraje, jak je to možné?
Protože se k 1. červenci změnil zákon o krajích v paragrafu 35 písmeno n, který upravuje kompetence rady kraje. Dříve tento zákon zněl, že rada rozhoduje na návrh zastupitelstva kraje. My jsme to vždy respektovali, přestože byly i kraje, kde panovala jiná praxe. Teď se tento paragraf zákona pozměnil ve smyslu, že u společností stoprocentně vlastněných krajem jde o výlučnou kompetenci rady kraje. Nebudu zakrývat, že nám to vytrhlo trh z paty.

Čili je pravda, že byste opět v září nedali dohromady svých 28 koaličních hlasů?
Zřejmě ano, protože Jan Bartošek z KDU-ČSL ohlásil dlouhodobě plánovanou zahraniční cestu. Už jsme uvažovali o jiném termínu zasedání zastupitelstva, ale nakonec se to změnou zákona a přenesením kompetence do rady kraje vyřešilo.

Takže se může nové vedení Jihočeských nemocnic za nových podmínek v odměňování pustit do práce. Jaké největší akce se chystají?
Obrovská investice se chystá v budějovické nemocnici, skončí nejpozději do roku 2022 opuštěním dolního areálu a soustředěním veškerého provozu do horního areálu.

Co s dolním areálem bude?
O tom se teprve dohadujeme. Velkým snem je zřízení lékařské fakulty při Jihočeské univerzitě, to je ambiciózní vize. Pak by tam mohl být univerzitní kampus. Také by tam mohlo být centrum péče o staré lidi včetně hospicových lůžek, možností je spousta.

A v dalších okresních nemocnicích?
V Písku probíhá velká investice do vybudování pavilonu laboratorních oborů, v Táboře se plánuje investice do vybudování nové psychiatrie, v Jindřichově Hradci do dokončení pavilonu D, v Českém Krumlově se staví budova pro gynekologii a porodnici a dětské oddělení, stará budova se zbourá a nemocnice se tím zcelí.

Poslední otázka. Z jihočeské kandidátky jste spolu s dalšími odstoupila, budete vůbec volit ČSSD?
Upřímně řečeno, přemýšlím o tom. Jsem velmi zklamaná, jak s naší krajskou organizací v Praze při projednávání kandidátky jednali, ale asi se neodchýlím jinam, když jsem sociální demokracii vždycky od jejího znovuobrození volila.

Diskuse k článku - 4 příspěvky
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
 • Ach jo 

  Reagovat

   

  Motivační odměny pro představenstvo. A co nejaká motivace pro sestry? Čísla ohledně platů sester mne velice pobavily. Tak takový plat jsem ještě neviděla.

  Vloženo 23.8.2017 12:56:09

 • Ach jo 

  Reagovat

   

  Motivační odměny pro představenstvo. A co nejaká motivace pro sestry? Čísla ohledně platů sester mne velice pobavily. Tak takový plat jsem ještě neviděla.

  Vloženo 23.8.2017 12:55:58

 • Však vy si to vyberete jinde 

  Reagovat

   

  Třeba veřejná doprava jest dolem na prachy takřka bezedným.... Zrušíme spoje (beztak je v JČ nejhorší veřejná doprava v rámci ČR), "ušetřené" prachy přepereme přes JIKORD, či pokud by to nestačilo, tak přes dceru Jihotranzu. Za Zimoláče osekali téměř 40% spojů, aby pak na Šumavě mohlo ubýt několik dalších vlaků - ovšem již s "privátním, lepším" provozovatelem. Proč taková omezení? Musí přece nemálo zbýt do správných kapes. A obyvatelé "Albánského venkova" nikoho nezajímají, na rozdíl od hotovosti... Stále lépe, hoši, stále lépe!

  Vloženo 23.8.2017 08:46:23

  • anonymní čtenář 

   Reagovat

    

   Ten Váš slavný Zimola zrušil železniční dopravu do Týna do Netolic a další spoje.Za platy ředitelů nemocnic se musí stydět.Když má sestřička 25000 platu tak řediteli může stačit 50000.On utírat zadky pacientům nebude.Pak se nedivte že celá soc.dem .projela volby.

   Vloženo 9.11.2017 19:23:38

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace