Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 
 
 

Kdy a kam

  • Hypnotizér Jakub Kroulík

    pondělí 17.2 18:00 - Spektrum Sezimovo Ústí

    Přednáška.

  • Mentalista

    pondělí 17.2 18:00 - Spektrum Sezimovo Ústí

    Přednáška.

Zobrazit všechny události
 
 
 
 

Soutěže (1)

 

Simulovaná nehoda na jaderné elektrárně prověří připravenost záchranářů, policistů, hygieniků i obcí

TEMELÍN - Od pondělka 10. do středy 12. června bude probíhat cvičení Zóna 2019. Prověří schopnost krizových štábů a složek Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje reagovat na nehodu v Jaderné elektrárně Temelín. Ta bude samozřejmě fiktivní.

 

Vedoucí oddělení krizového řízení Jihočeského kraje Marta Spálenková uvedla, že se tohoto cvičení zúčastní generální ředitelství Hasičského záchranného sboru v České republice v roli řídícího cvičení. Cvičícími budou Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Jihočeský kraj, Jaderná elektrárna Temelín, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Policie České republiky Jihočeského kraje, Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, Armáda České republiky, města České Budějovice, Písek a Strakonice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj a neziskové organizace. I přes vysoce nízkou pravděpodobnost podobné události, přistupují ke cvičení všechny složky velmi zodpovědně.

„Zejména půjde o řešení opatření spojených s ochranou obyvatelstva v okolí elektrárny, praktický nácvik opatření při vstupu a výstupu ze zóny havarijního plánování a činností při příjmu evakuovaných osob a jejich dočasném ubytování nebo monitorování radiační situace," nastínila Spálenková.

V Jihočeském kraji se cvičení Zóna koná již od roku 2002 a letos je to již popáté. „Bude se tentokrát lišit způsobem provedení. Necvičí se řešení radiační havárie podle časového vývoje události, ale úkoly pro krizový štáb Jihočeského kraje budou zadávány formou předem neznámých rozeher. Praktická cvičení, která se uskuteční den před cvičením krizového štábu kraje – tedy v úterý 11. června, jsou samostatná dílčí cvičení v kompetenci cvičících měst České Budějovice, Písek, Strakonice a složek integrovaného záchranného systému," upřesnila Spálenková.

Jak se zapojí Jaderná elektrárna Temelín

Hned na úvod cvičení budou v pondělí ráno v areálu elektrárny spuštěny sirény. „Půjde o kolísavý tón sirén, který mohou slyšet i lidé v okolí elektrárny. I proto jsme s předstihem informovali starosty a z okolí elektrárny a uživatele informačního SMS systému," poznamenal mluvčí elektrárny Marek Sviták. V Temelíně se do cvičení zapojí přibližně tisícovka lidí. „Cvičit bude celá elektrárna. Prověříme si fungování havarijní štábu, proběhne ukrytí zaměstnanců a druhý den do okolí elektrárny vyjede radiační monitorovací skupina, která bude odebírat vzorky životního prostředí," představil Sviták průběh cvičení přímo v elektrárně.

Co budou dělat hasiči

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, jako zpracovatel Vnějšího havarijního plánu JE Temelín, cvičením Zóna 2019 prověří několik zásadních činností. Jednou z nich je práce hasičů při vyhlášené evakuaci obyvatel, a to jak konkrétně v jednotlivých přijímacích střediscích, tak také v krizových štábech ORP, Krizovém štábu Jihočeského kraje nebo Štábu HZS Jihočeského kraje, které budou řešit nouzové ubytování evakuovaných. „Prakticky budou jihočeští hasiči také procvičovat ve spolupráci s Policií ČR činnosti při reálném vstupu do simulované nebezpečné oblasti. Další procvičovanou oblastí bude zajištění osobní dozimetrické kontroly pro příslušníky Policie ČR. V neposlední řadě nelze opomenout činnost Operačního a informačního střediska HZS Jihočeského kraje, přes které jsou uskutečňované veškeré komunikační a informační toky mezi elektrárnou, složkami IZS a krizovými štáby," upřesnila mluvčí hasičů Vendula Matějů.

Úkoly policie

„Ověřovat se bude tok informací mezi jednotlivými složkami a operačními středisky. Dále praktické obsazení a uzavření hranice 13 kilometrů zóny havarijního plánování, a to na dvou stanovištích hlídkami Policie ČR a také činnost ve smíšené hlídce Policie ČR a Armády ČR. Velmi zajímavou částí cvičení bude i dekontaminace výzbroje. Součástí letošních úkolů je také regulace dopravy v příjmových obcích," sdělil mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.

Zapojení města České Budějovice
„Cvičení se cyklicky opakuje pro každou jadernou elektrárnu vždy po čtyřech letech. V rámci cvičení bude v Českých Budějovicích prověřena aktivace a zpohotovení záložního přijímacího střediska pro evakuaci v Budvar aréně, zasedat bude i krizový štáb obce s rozšířenou působností České Budějovice," uvedl Miloslav Soukup z úseku krizového řízení kanceláře primátora.

Co čeká město Písek
V úterý 11. června od 8 hodin v rámci cvičení procvičí a prověří svou činnost krizový štáb obce s rozšířenou působností Písek, přijímací středisko a vybrané místo nouzového ubytování ve městě Písku. Cvičit se bude štábní i reálnou formou. „Funkčnost jednotlivých pracovišť jako figuranti prověří studenti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a příslušníci Policie České republiky. Na celé akci se budou podílet starostka a první místostarosta města Písek, úředníci městského úřadu, členové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Písek a Semice, členové oblastního spolku Českého červeného kříže Písek, pracovníci Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, příslušníci píseckého územního odboru Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Policie ČR, strážníci Městské policie Písek, zaměstnanci Sboru Církve bratrské v Písku – Elim a Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek, za což jim patří velké poděkování," sdělil Aleš Kudlák z pracoviště krizového řízení města Písek.

A co ve Strakonicích
„Město Strakonice jako obec s rozšířenou působností se zúčastní 2. linie cvičení 11. června. Činnosti na přijímacím středisku a v místě nouzového ubytování se zajištěním potřeb pro evakuované osoby. Zřízena budou tři pracoviště - přijímací středisko, místo nouzového ubytování a pracoviště krizového štábu obce s rozšířenou působností. Cvičení se zúčastní 65 osob, z nichž bude 25 figurantů - studentů Trivis - Střední Školy Veřejnoprávní Vodňany," řekl Peter Kurek, pracovník krizového řízení Městského úřadu Strakonice.

Diskuse k článku - napište váš názor
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace