Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 
 
 

Kdy a kam

 • Od Trosek na Hruboskalsko

  středa 26.2 16:30 - Městská knihovna Jindřichův Hradec

  Beseda.

 • Toulky za poznáním - Antarktida II.

  středa 26.2 18:00 - Dům kultury Milevsko

Zobrazit všechny události
 

Jihočeský kraj podal žalobu na Správu národního parku Šumava a ministerstvo životního prostředí

ČESKÉ BUDĚJOVICE – V pondělí 5. srpna rozhodla Rada Jihočeského kraje jednomyslně o podání správní žaloby na proces přípravy nové zonace národního parku, v jehož průběhu Správa národního parku Šumava (NPŠ) za součinnosti ministerstva životního prostředí (MŽP) prakticky vyloučila z jednání kraj i jednotlivé obce a neposkytla dostatek odborných materiálů k posouzení nových zón národního parku.

 

„Jihočeský kraj se nemůže smířit se způsobem projednání návrhu zonace, s protichůdnými informacemi, které ho provázely, ani s tím, že bez jakékoliv hlubší diskuse bude minimálně na dalších 15 let stanoven takový režim národního parku Šumava, který bude zásadním způsobem ovlivňovat život a rozvoj v obcích nejen na území parku, ale na území celého kraje, a to bez možnosti ho v průběhu této doby změnit," uvedla hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

K podání žaloby kraj vedl dlouhodobý vývoj, který započal v roce 2017 přijetím novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Tato novela přinesla mimo jiné úpravu zonací všech národních parků včetně NPŠ, přičemž změna zonace se měla začít projednávat do dvou let od nabytí účinnosti novely zákona. To znamená letos. „Postup, který k projednání nových zonací zvolila Správa národního parku Šumava, je z pohledu kraje zcela nepřípustný. Jedním z problémů je skutečnost, že Správa NPŠ dlouhodobě nijak nereflektuje připomínky ze strany kraje a některých obcí a nemá ani snahu je jakýmkoli přezkoumatelným způsobem vypořádat," říká Pavel Hroch, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje.

První návrh nové zonace NPŠ zveřejnila správa parku na svém webu 22. ledna 2019. „Návrh nové zonace představovala jen mapa, ze které bylo možné pouze vyčíst, do které zóny území spadá. Naprosto chybělo jakékoli zdůvodnění, proč tomu tak je, na základě kterých skutečností bylo území do dané zóny začleněno, chyběla analýza ekosystémů, vyhodnocení dosavadní péče a rizik a k nalezení nebyly ani jakékoli odborné poznatky ze současného stavu přírody jak na Šumavě, tak i na celém území České republiky. Vzhledem k současné kůrovcové apokalypse považujeme takový postup za ohrožující nejen chráněné území parku, ale i celé okolní území," doplňuje hejtmanka.

Správa NPŠ dala necelé dva měsíce na připomínkování. „Základní, nikoliv však dostatečný přehled opatření a navrhované způsoby péče o jednotlivé zóny se na stránkách Správy národního parku Šumava objevily až začátkem letošního dubna. K těmto materiálům však Správa NPŠ žádnou lhůtu na připomínky nestanovila. Přitom způsob péče o jednotlivé zóny ochrany přírody je zcela zásadní pro občany a obce, neboť tímto Správa NPŠ vstupuje do jejich práv," upozornila k tomuto postupu hejtmanka Stráská.

„Jihočeský kraj považuje takový postup projednávání zonace, která bude platná minimálně dalších 15 let, za zcela nepřijatelný. Z těchto důvodů máme za to, že bylo zasaženo nejen do práv Jihočeského kraje, který je podle zákona o krajích povinen pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, ale i do všech práv jeho občanů s ohledem na právo na příznivé životní prostředí, jak vyplývá z článku 35 Listiny základních práv a svobod," uvedla hejtmanka Stráská s tím, že Jihočeský kraj nikterak nezpochybňuje existenci NPŠ ani jeho cíle či poslání. Nicméně je přesvědčena, že i Správa NPŠ a s ní MŽP mají povinnost při výkonu své činnosti postupovat zákonným a přezkoumatelným způsobem jako každý jiný správní orgán.

„Když vyloučíte všechny odlišné názory a jakoukoli diskusi, obzvláště pak v případě, pokud zrovna nesouzníte se stanoviskem Správy NPŠ, Ministerstva životního prostředí a s nimi spřátelených vědců, nemůžete čekat, že jako kraj bez výhrad přijmeme stanovení nové zonace národního parku Šumava. My jsme přesvědčeni o tom, že se jedná o majetek a zájem obcí a všech občanů, nejen obou výše zmíněných správních orgánů. Proto by takto závažné kroky s dopadem fakticky na celé území ČR měly být široce diskutovány, včetně zohlednění oprávněných námitek či podnětů jak laické, tak odborné veřejnosti," uvedl náměstek hejtmanky Hroch.

Kraj nyní proto po jednomyslném schválení radou kraje přistupuje k podání správní žaloby proti Správě NPŠ. Hlavní důvody jsou:

1. Absence projednání zonace v zastupitelstvech obcí
2. Absence zásad péče
3. Absence uceleného návrhu zonace
4. Nesprávně provedená arondace mezi jednotlivými zónami
5. Cestní síť a její nedostatečné vymezení včetně absence zásad péče o ni
6. Vymezení zóny kulturní krajiny v rozporu se zákonem (území, kde se obce
mohou rozvíjet a může být vykonávána „běžná" činnost)
7. Péče o lesy na území NPŠ

„Je mi líto, že v diskusích, které jsme vedli, jsme nenašli pochopení pro naše požadavky na zpracování analýzy rizik, zásad péče a posunu termínu rozhodnutí o nové zonaci na podzim, kdy budeme znát dopady kůrovcové kalamity za letošní léto, a to ani u parku, ani
u ministerstva," uzavřela Stráská.

Diskuse k článku - 13 příspěvků
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
 • jan 

  Reagovat

   

  Na Šumavě žijí po mnoho let lidé, kteří rozumí svému kraji, přírodě i jejím zákonitostem. Teď ale budou o jejich osudu rozhodovat lidé v Praze na ministerstvu. Pamatuji si, jak se akivisti přivazovali k napadeným stromům, bránili jejich odvozu a vysazování nového lesa založeného nikoli pouze na smrku. Nebude to zřejmě trvat dlouho, a nebudou se mít k čemu přivázat.

  Vloženo 10.8.2019 10:39:48

  • mojmír 

   Reagovat

    

   Pane, Jane. Zvašte otázku, co mohou tito lidé- kteří "rozuměli" přírodě pouze lokálně, co mohou vědít o nynější bezprecedentní rychlé globální změně klimatu? Kterou předpověděli vědci již před 30ti roky? A už to pochopili i politici "v Praze" (Stráská s Hrochem to prostě nepochopí nikdy), a snaží se na to adekvátně reagovat?

   Vloženo 10.8.2019 11:58:31

   • jan 

    Reagovat

     

    Vědci možná něco před 30-ti lety předpověděli, ale pořádek v lesích musí udělat lidé, kteří tomu rozumí. Experimenty typu "les si pomůže sám" nebo "vše vyřeší neviditelná ruka trhu" evidentně nefungují. Drtivá většina lesů v ČR jsou hospodářské smrkové kultury, a to je třeba změnit.

    Vloženo 10.8.2019 13:41:28

    • anonymní čtenář 

     Reagovat

      

     Buursýk asi jako pražák jak cyp pojede na brigádu, na Šumavu, sázet kůrovce.

     Vloženo 10.8.2019 18:12:07

    • mojmír 

     Reagovat

      

     Jenomže zde se jedná o "národní park"! Zde se žádný "pořádek v lese" dělat nemůže. Naopak, je to kousek nejcenější divoké přírody, který se ponechává samovolnému vývoji. A běžte se tam podívat, jak se takový les po kůrovci sám obnovuje. Uvidíte, o kolik jsou takové přirozené plochy bohatší na život, než kdyby jste tam šel "dělat pořádek". Jako to chce rada JK. Místo toho, aby osvíceně lidem V JK vysvětlovali, co zde mají v Národním parku Šumava za vzácnost Hlavně do bodocna.
     Jenomže jim (a vám asi také), jednoduše vadí samotná existence a princip NP! Navíc většina lidí běžně ani neví, že bezzásahových zón je pouze část území NP. V okolí se proti kůrovci zasahuje, aby se nemohl šířit. A potom se z toho dělá hysterie.

     Vloženo 11.8.2019 07:11:02

     • jan 

      Reagovat

       

      Mojmíre, tedy se nejedná o malinkatou část bezzásahové zóny NP. Ta ať zůstane tak, jak je. To mě vůbec netrápí. Ale jde o novou zonaci parku, o lesy v okolí parku, a vůbec hospodaření v lesích celé ČR. A tam se za poslední roky díky všelijakým zeleným aktivistům nadělalo až moc "paseky".

      Vloženo 11.8.2019 07:54:33

 • anonymní čtenář 

  Reagovat

   

  Pražáci si můžou dovolit všechno a roztahovat kdekoli

  Vloženo 10.8.2019 07:56:24

  • anonymní čtenář 

   Reagovat

    

   Pražáci určitě neničí lesy, je to vizitka neschopných a všehoschopných vlád za posledních třicet let.V zápase o Šumavu prozatím vítězí ekologičtí aktivisté. Na většině území Šumavy je zaveden bezzásahový režim. Kde je odpovědnost vlád za ekologický experiment na Šumavě a spoluodpovědnost politiků? Dnes čelí Česká republika kůrovcové kalamitě, která nemá v naší historii obdoby.

   Vloženo 10.8.2019 20:58:22

   • mojmír 

    Reagovat

     

    Uvádíte zde nepravdy ! Bezzásahových území je v NP Šumava asi 27%. (Tedy asi JEDNA ČTVRTINA- pro tohoto autora příspěvku). A tato území jsou oblopena plochami, kde se proti kůrovci zasahuje- aby se nešířil. Kůrovec se dokáže sám šířit maximálně několik stovek metrů.
    Kam na ty "rozumy" chodíte? Diskuse zbytečná.

    Vloženo 12.8.2019 12:17:37

 • Jindra 

  Reagovat

   

  Konečně rázný krok proti demagogům.

  Vloženo 10.8.2019 06:27:28

  • jastě 

   Reagovat

    

   Ti kdo chtějí šmelit s pozemky Šumavy rázně zatočili s těmi, kdo švidlům brání a které vy zcela určitě z neznalosti věci, nazýváte "demagogy".

   Vloženo 10.8.2019 10:14:52

   • anonymní čtenář 

    Reagovat

     

    „Jihočeský kraj se nemůže smířit se způsobem projednání", ale sám se chová stejně. Pokrytecké jednání paní hejtmanky Stráské není určitě zákonné. Její úředníci neodpovídají na podané výzvy k nápravě a uvedení zničených soukromých pozemků do původního stavu. Ty ukradené také dosud nevrátili. Jistě, pečuje o potřeby některých svých občanů. Kdy začne ona napravovat chyby a přezkoumávat postupy úředníků?

    Vloženo 11.8.2019 07:07:28

    • mojmír 

     Reagovat

      

     Tak, starosta Kovářova P. Hroch je na tom, v tomto směru stejně. Dělá si pomocí rady v obci co chce, s občany o problémech zásadně nediskutuje, nekomunikuje! Proto jim to oběma asi v JK "tak jde".
     Já jsem zvědaví, kdo bude vlastně platit soudní výlohy?

     Vloženo 11.8.2019 07:22:53

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace