Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 

Pavel Vondrys o své rezignaci a roli oslabené opozice ve Strakonicích

Pavel Vondrys , Autor: Archiv JčTEĎ

Pavel Vondrys     Autor: Archiv JčTEĎ

STRAKONICE – Někdejší starosta Strakonic Pavel Vondrys rezignoval na mandát zastupitele, který získal v opakovaných komunálních volbách v prosinci. Kandidoval až na osmém místě a i tak jej jeho voliči poslali jako jediného zástupce Jihočechů 2012 do zastupitelstva. Rozhodl se však mandát nepřijmout. Rezignoval on i první náhradník Robert Malota, takže se do zastupitelstva nakonec dostala jednička kandidátky Miroslava Zralá. Pavel Vondrys byl v komunální politice od 90. let. V zastupitelstvu působil od roku 1994, od roku 1998 do roku 2014 pracoval čtyři volební období jako starosta. Do roku 2018 byl řadovým zastupitelem. V rozhovoru komentuje aktuální politickou situaci a ohlíží se za svou prací starosty města.


Proč jste se rozhodl před ustavující schůzí odstoupit z postu zastupitele?

V první řadě musím poděkovat voličům za jejich podporu, kdy mne z osmého místa na kandidátce opět vyslali preferenčními hlasy do zastupitelstva. Děkuji jim i za jejich dřívější přízeň, neboť to byla vždy vůle lidí, která mi umožnila v komunální politice obecně, ale i na pozici starosty města, dlouhodobě působit. Ale k vaší otázce. Vždy jsem se snažil ve všech pozicích, které jsem v orgánech města zastával, pracovat k jeho prospěchu. Po výměně vedení na radnici, nástupu Strakonické Veřejnosti a změnách v zastupitelstvu v minulém volebním období byla situace taková, že i když jsme dávali za opozici pozitivní konstruktivní návrhy, tak vedení města k nim přistupovalo negativně. Například u kruhové křižovatky v Ellerově ulici se nabízela možnost získat na její realizaci dotaci. Vedení města žádost nepodalo a stavělo podle jiného projektu za své pouze z rozpočtu. Křižovatka podle mě dnes nemá parametry, jaké by měla mít, navíc vyšla pro město o mnoho dráž. Druhý příklad: Na Jezárkách vlastnilo město pozemky připravené zasíťované pro výstavbu bytových domů. Nechtěli jsme tyto pozemky prodávat, i město by mohlo domy postavit, navíc by na ně mohlo získat nemalou dotaci. Přesto zastupitelstvo v čele se starostou Hrdličkou rozhodlo o jejich prodeji a dnes město potřebnými pozemky pro výstavbu bytů nedisponuje, a ve městě mezitím nastal nedostatek volných bytů. Za posledních pět let se do města vnesla podivná atmosféra. Pan starosta neustále mluví o lásce mezi lidmi, ale ta špatná atmosféra vznikla v uplynulých pěti letech a byla vytvořena právě na radnici. Teď současné vedení města uspělo v opakovaných volbách velmi výrazně a já jsem si vyhodnotil, že by bylo kontraproduktivní, abych v zastupitelstvu byl. Když kolem sebe máte lidi, se kterými se nedá spolupracovat, a sebemenší návrh naschvál zadupou, postrádá to smysl. Proto jsem se rozhodl mandát nepřijmout.

Vy jste v řádných volbách na podzim 2018 kandidoval jako lídr Jihočechů 2012. Nebyla tedy chyba udělat změny v pořadí kandidátky opakovaných voleb, když jste teď získal největší podporu?

Je otázka, jestli bychom měli více hlasů, kdybychom změnu neudělali. Nedá se to posoudit. Přirozená obměna postupně musí nastat, a pokud máme schopné a šikovné nástupce, je potřeba jim dát příležitost.

Jak hodnotíte výsledek Jihočechů 2012 v opakovaných volbách?

Oproti výsledku, který jsme měli před rokem, jsme ztratili dva mandáty. Získali jsme o mnoho hlasů méně a klesli jsme z deseti procent na šest. Příčin je určitě víc. Současné vedení města dokázalo lhát a manipulovat lidmi a využilo k tomu všechny prostředky, které má. Krajský i Ústavní soud vyhodnotily situaci z předložených důkazů jako velmi závažné porušování pravidel daných platnými zákony a rozhodly o opakování voleb. Jediným viníkem vzniklé situace bylo vedení města. Přesto se mu ale podařilo to prezentovat tak, že se kvůli stěžovateli panu Janskému opakují volby. Tehdy jsme byli jako viníci jmenováni i my, a to se mnohokrát opakovalo v průběhu celého roku. Věci, které se odehrály u soudu, nebyly lidem sděleny jednoznačně a srozumitelně. Třeba ani Týdeníkem Strakonicko. Bohužel pro nás, voliči vnímali situaci úplně obráceně.

Voliči pak ale v opakovaných volbách řekli jasný názor a Strakonickou Veřejnost po ročním odkladu ještě posílili...

Když jste zmínil roční odklad, tak během měsíce po volbách bylo soudní rozhodnutí o opakování voleb, které mohly být hned na přelomu roku. Dokonce i ministerstvo vnitra již stanovilo jejich termín. A kdo podával stížnost k Ústavnímu soudu? Strakonická Veřejnost a vedení města. Tím se to celé velmi protahovalo. Z dvanácti měsíců průtahů jde jednoznačně na vrub Strakonické Veřejnosti nejméně deset měsíců. Ta byla jediným viníkem. A přesto to bylo lidem prezentováno, že Janský a Vondrys vše zdržovali.

Máte pocit, že teď dojde k zakopání válečné sekery? Už na ustavující schůzi dokázala opozice, byť má velmi malé zastoupení, hlasovat společně s vítězem voleb.

Opozice, při počtu hlasů, které má, nemůže ovlivnit nic. Strakoňáci si asi neuvědomili, že dali úzké skupině lidí ve vedení města bianko šek k nakládání s celým městem, zejména s jeho majetkem a financemi. Kontrolní role opozice byla úplně potlačena. Jsem zvědavý, jak se to v čase projeví. Vedení města zachází s majetkem města jako s vlastním, ale kdyby to byl jeho vlastní majetek, nikdy by s ním tak nenakládalo. A jen pro doplnění, i v uplynulém období opozice hlasovala při jednání zastupitelstva pro většinu předkládaných návrhů, pokud byly pro město smysluplné.

Vaše rezignace se týká jen postu zastupitele, nebo se budete ucházet o práci v komisích a výborech?

Za Jihočechy 2012 jsme včas podali k rukám vedení města návrh na naše zástupce jak do výborů, tak do komisí. Na ustavující schůzi zastupitelstva nebyl žádný z navržených kandidátů do kontrolního ani finančního výboru akceptován. Podali jsme také návrhy do komisí – můžu prozradit, že za Jihočechy 2012 jsem byl navržen do majetkové komise. Počkáme si, kdo z našich zástupců bude nakonec zvolen. Skoro bych se ale vsadil, že nikdo. Ze strany současného vedení je tu evidentní snaha minimalizovat jakoukoliv kontrolu. Práce pro město se ale nezříkám.

Jak na vaši rezignaci reagují voliči Jihočechů 2012? Nezklamal jste jejich důvěru?

Samozřejmě nemohu vědět, kdo nás volil či nevolil. Několik osobních reakcí jsem již dostal a musím říci, že lidé k mému rozhodnutí vyjadřovali pochopení. Ale například na Facebooku jsem zaznamenal i méně přátelské reakce od lidí, od kterých jsem podle mého názoru preference určitě nezískal.

Váš budoucí návrat ke komunální politice to tedy nevylučuje?

Nechci dopředu říkat, co bude v budoucnu. Pokud dojde ke změně na radnici a objeví se tam noví lidé bez zkušeností, rád jim pomůžu. Za současné konstelace si to nedovedu představit.

Co byste popřál Miroslavě Zralé, která bude jako jediná hájit barvy Jihočechů 2012 v zastupitelstvu?

Pevné nervy. Protože není zatížena předchozím obdobím, přál bych jí, aby se tam k ní chovali vždycky slušně a galantně.

Jak se zpětně ohlížíte za svým působením na radnici?

Byly to roky, kdy se odehrálo mnoho věcí. V prosinci 1998, kdy jsem nastoupil na radnici, bylo ve městě potřeba řešit plno problémů. Mí předchůdci byli spíš operativci, kteří řešili hlavně akutní záležitosti. Například že někde praskla voda. Nebyli to vizionáři, kteří by připravovali projekty dopředu. V prvním roce (1999) jsme sestavili rozpočet města, a i když jsme měli zhruba třetinu peněz oproti dnešku, nebyli jsme je schopni utratit. Zkrátka nebylo za co, nebylo nic připraveno. Pak jsme začali ročně dávat 15 až 20 milionů do přípravy projektů, což se v následujících letech vyplatilo. Když jsme trochu město nastartovali, přišly v roce 2002 povodně, které nejen na majetku města zanechaly velké škody. Ale současně přinesly i rozvojový impuls – zrekonstruoval se například most v Ellerově ulici, kino Oko a řada dalších věcí. Když jsme se vyhrabali z odstraňování povodňových škod, přišla světová ekonomická krize a příjmy města začaly vysychat. Neměli jsme tolik vlastních zdrojů, ale naštěstí se objevily evropské fondy. Díky přípravě řady projektů jsme v tu dobu o dotace žádali a dařilo se nám je získávat. Jenže k dotacím se musí přidávat i vlastní peníze, které jsme neměli. Takže se muselo jít cestou úvěrů, což je mi současným vedením města vyčítáno. Byly to ale úvěry na investice, peníze jsme neprojedli. Museli jsme řešit i boom narozených dětí, nebyly kapacity ve školkách a základních školách. Začali jsme nejdříve řešit zvětšení kapacit mateřských školek a následně školu Povážskou, jejíž výstavba je nám také vyčítána. Dneska je ale plná dětí. Sice tady byly objekty, které se využívaly jako školské, ale neměly patřičné zázemí. Podařilo se nám také získat pivovar, protože hrozilo, že by tu v budoucnu vůbec nemusel být. Město šlo do jeho privatizace a byla to investice, která se neztratila. Když to shrnu, pracovali jsme v rámci možností a dělali jsme především investice do základní infrastruktury. Pan starosta nám sice v rozhovoru v Týdeníku Strakonicko vytýkal, že za našeho působení na radnici nebylo do majetku investováno, ale nevím, co by říkal, kdyby nebyly zrekonstruovány vodárny v Hajské a v Pracejovicích, čistírna odpadních vod nebo postavené dva nové kotle v teplárně. Každý den hrozilo, že všechna tato zařízení vypoví službu a bude problém vůbec zásobovat pitnou obyvatele města vodou nebo teplem. A jestli dnes někdo říká, že za promarněný uplynulý rok se mohla získat řada dotací, tak já se ptám, co se dělalo ty čtyři roky před tím, kdy aktivita k jejich získání téměř skončila.

Když jste zmiňoval úspěchy, tak co vnímáte jako svůj neúspěch?

Bylo by toho víc. Měli jsme některé věci rozpracované a mrzí, mě, že jsme už nedostali šanci je dokončit. Vedení města se chlubí například obchvatem města, ale v době, kdy došlo ke střídání stráží na radnici, už Ředitelství silnic a dálnic vybíralo stavební firmu na realizaci. Připravit výstavbu obchvatu města, to není záležitost jednoho volebního období. S ohledem na finanční možnosti rozpočtu nebylo také možné zrealizovat celkovou modernizaci plaveckého stadionu. Nejvíce mne však mrzí, že jsme přišli o dotaci na druhou polovinu Velkého náměstí a jeho rekonstrukci se nepodařilo dotáhnout do konce.

Bývalý starosta Písku Luboš Průša mi před pár lety v rozhovoru říkal, že v 90. letech bylo o něco jednodušší rozhodovat o investicích, protože peníze musely jít do základní infrastruktury a nepochybovalo se o tom. Souhlasíte s tím?

Může na to být více pohledů. V 90. letech byla infrastruktura zanedbaná a obce na ni neměly moc peněz. Je pravda, že v tom bylo rozhodování asi jednodušší. Dnes už jsou palčivé problémy vyřešeny a města se musí rozhodnout, kam dát peníze. Ale i tenkrát se zvažovalo, kam investovat. I tehdy jsme se museli rozhodovat, jestli dát peníze do čistírny odpadních vod, vodárny, nebo teplárny. Jen dnes nejsou problémy tak markantní, když se neřeší, jestli vůbec poteče kvalitní voda, ale spíš to, jak udělat hezčí a zateplenou fasádu. Majetek města je však potřeba udržovat a zvelebovat neustále. 

Diskuse k článku - 6 příspěvků
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
 • anonymní čtenář 

  Reagovat

   

  V jednom má pravdu ten chlapec, že ST se dostali do rukou vlády jedné strany a to není dobré...vždy by měla existovat ,,zdravá,, opozice...vláda jednoho názoru nikdy nebyla dobrá..bohužel stakoňáci si tohle neuvědomili a i kdyby byla na kandidátce SV opice, tak získala mandát, když vidím, kdo se tam dostal

  Vloženo 4.2.2020 11:01:33

 • anonymní čtenář 

  Reagovat

   

  To víš že jo Kadle

  Vloženo 23.1.2020 20:13:33

 • hrobař Vondrys 

  Reagovat

   

  Žvanil, prospěchář, neschopák, matlafous, převlíkač kabátů, prostě aktuálně klasický JIHOČECH 2012. Blábolení a blábolení a práce žádná. Asi omylem opomenul připomenout jako neúspěch (nebo úspěch) svou slavnou akci - kanalizaci od viaduktu u nádráží, která stála stovky miliónů a při každém větším dešti způsobuje zaplavení komunikace pod viaduktem - soudruzi z radnice špatně udělali spád kanalizace a ta při naplnění nevytéká za nádražím, ale pod viaduktem. S Pavlem Pavlem tvořili nerozlučnou dvojici jako pat a mat a i výsledky práce tomu odpovídají. Stejně tragický jako pat a mat se již ukázal a ukazuje nástupnický neschopa Hrdlička, jen blábolení, osobní obohacování, nahrávání kšeftíčků své realitní firmě. Strakoničáci jsou zoufalci.

  Vloženo 23.1.2020 20:10:17

  • Sochy MoaMoa 

   Reagovat

    

   A manýry jejich stěhováka cestovatele nejsou holt totéž jako dobrý kanál. Stěhováka vytahly sochy k partaji kradáků, kanalizace jej spláchla pod viadukt.

   Vloženo 24.1.2020 07:43:50

 • Michal 

  Reagovat

   

  Kruhový objezd je opravdu strašný.

  Vloženo 23.1.2020 19:50:04

  • wifikundátor 

   Reagovat

    

   Kruhový objezd (Ellerova) je a od té doby tam nebyla žádná dopravní nehoda s vážnými následky a od toho kruhové objezdy jsou.
   Dodnes se po Strakonicích pohybují lidé s trvalými následky, např. kdy cyklistovi nedal přednost řidič OA , odhodil ho 20 metrů na obrubník a od nehody ujel. Cyklista byl osvětlen a střízlivý, podotýkám pro rejpaly.

   Vloženo 25.1.2020 11:05:49

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace