Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 

Problém: voda. Jihočeská solidarita dostává trhliny

Zastupitel Milevska Miroslav Doubek (Svobodní).

Zastupitel Milevska Miroslav Doubek (Svobodní).

JIŽNÍ ČECHY – Před pár dny proběhla odborná konference Jihočeského vodárenského svazu, jejíž význam ukáže teprve budoucnost. Téma? Jak využívat a obnovovat unikátní vodárenskou soustavu, kterou společně vlastní na 260 jihočeských obcí. V 90. letech, kdy se transformoval státní vodohospodářský majetek, se postupovalo podle principu – co je v obcích, připadne obcím, zatímco soustava mezi obcemi bude patřit společně Jihočeskému vodárenskému svazu (JVS), v němž se obce staly členy. Je přitom evidentní, že voda bude stále drahocennější surovinou. Pro obce i JVS proto nastala nutnost otevřít téma základního přístupu buď krajské solidarity nebo zajišťování dostatku vody jen pro vlastní město či vesnici. Ne každá obec to ale vnímá stejně. Ze 155 jihočeských měst a obcí, které soustavu využívají, jich je na ní zcela závislých více než 120. Ty se na jejím financování také plně podílejí. Několik měst ale používá soustavu jen jako pojistku pro případ nouze a jinak čerpají vodu přednostně ze svých vrtů nebo úpraven vody, které si vybudovaly na řekách. Problém vyvstává nad otázkou, kdo bude financovat udržování jihočeské soustavy, která zahrnuje 550 kilometrů potrubí a tři úpravny vody.

 

Konference se zúčastnili milevský starosta Ivan Radosta, kterého milevští radní nově do dozorčí rady JVS nominovali, i bývalý radní Milevska Miroslav Doubek, kterého z orgánu JVS rada města Milevska právě odvolává. Miroslav Doubek se vyjadřuje k obojímu – obsahu konference i svému odvolání.

Na jakém principu funguje JVS a s jakou kapacitou vody hospodaří?

Princip je perfektní. Každá obec dostává vodu za stejnou cenu, bez ohledu na odebrané množství a bez ohledu na vzdálenost. Voda pochází z Novohradských hor a řeky Malše, soustřeďuje se ve vodní nádrži Římov za Českými Budějovicemi a roční kapacita je 35 milionů kubíků. Soustava zásobuje 155 měst a obcí se 400 tisíci obyvatel Jihočeského kraje. Soustavu tvoří tři úpravny vody a celkem 550 kilometrů zásobovacích rozvodů ve třech základních větvích.

Za kolik se voda obcím dodává?

Současná cena je 15,94 korun za kubík plus DPH a k tomu 15 procentní poplatek jako pevná složka na režijní náklady udržování soustavy. Ta pro Milevsko představuje zhruba částku 700 tisíc korun ročně.

V čem má JVS problém?

V tom, že některá města v minulých letech využila dotační možnosti na vybudování vlastních zdrojů vody. Teď je využívají jako hlavní zdroj a z JVS si berou vodu jen jako doplněk nebo v případě suchého období. Je to patrné z toho, že ještě v roce 2000 se ze soustavy JVS předávalo obcím ročně 24 milionů kubíků vody, letos už se předpokládá necelých 16 milionů. Jestliže například město Písek čerpá ze soustavy jen 13 procent své potřeby, Strakonice jen 20 procent a podobně i další města jako třeba Zliv nebo Jindřichův Hradec, projevuje se to negativně na ekonomice celé soustavy. Pro Písek se například rezervuje určitá nasmlouvaná kapacita, JVS je povinna zajistit 3 miliony kubíků vody, ale Písek reálně spotřebuje 1,7 milionu kubíků a z toho z od JVS odebere jen 226 tisíc kubíků. Zbytek si čerpá z vlastních zdrojů vody. Přitom podle současných pravidel nejsou žádné postihy za to, když obec smluvní kapacitu nečerpá, JVS však vynakládá prostředky na její udržování, zbytečně vede do takové obce široké potrubí a v něm stojí voda. Já tomu říkám, že soustava má černé pasažéry.

Jak je na tom Milevsko?

Milevsko naopak patří ke stoprocentním odběratelům vody. Veřejný vodovod odebere ročně kolem 400 tisíc kubíků, z toho 100 tisíc je pro ZVVZ. Milevsko je druhý největší spotřebitel z měst se stoprocentním odběrem vody ze soustavy. Na prvním místě je táborská aglomerace, Milevsko je druhé, třetí jsou Vodňany, čtvrtá Soběslav, pátý Protivín a šestá Blatná. Stoprocentně závislých na vodě z této soustavy je na 120 měst a obcí kraje. Tábor by přitom také mohl obnovit úpravnu vody Rytíř a využívat nádrž Jordán jako vlastní zdroj, ale z vystoupení táborského starosty Jiřího Fišera na konferenci vyplynulo, že to Tábor nemá v plánu a naopak považuje za důležitou solidaritu obcí celé soustavy. Je přitom třeba zdůraznit, že Milevsko je na konci jedné větve a voda k nám jde dost dlouho – ještě v roce 2008 to bylo 13 dnů, loni skutečná doba zdržení vody v soustavě představovala už přes 15 dnů. To není příznivý vývoj.

Milevsko žádný náhradní zdroj vody nemá?

I milevský region má zakonzervovaný zdroj u Louže poblíž Sepekova, ale jeho zprovoznění by představovalo náklady v desítkách milionů korun.

Zdržení vody v soustavě má vliv na kvalitu?

Samozřejmě. Záleží na kvalitě potrubí. Když v něm voda delší dobu stojí, uvolňuje se rez a kal a musí se odkalovat. V létě se zas voda může v řadu ohřívat třeba až na 15 stupňů, zatímco ideální teplota je 4 až 10 stupňů. Při vysoké teplotě pak ve vodě vznikají různé mikroorganismy. České Budějovice, kam voda z Římova doputuje za dva dny, jsou na tom samozřejmě lépe. I tak ale platí, že voda z Římova má kvalitu kojenecké vody, zvlášť poté, co se investovalo do třetího stupně čištění. A na rozdíl od balené vody, kterou si někteří lidé stále ještě kupují, tahle voda stojí 20 haléřů za litr.

Jaké návrhy padly na konferenci v souvislosti s údržbou a rozvojem soustavy?

Členové představenstva i dozorčí rady JVS se shodují, že svaz je povinen zajistit obnovu zařízení, aby dostál svým závazkům. Proto také provádí masivní investice. Jen loni a předloni za 260 milionů korun, zejména do doplnění o třetí stupeň čištění. Principem fungování JVS je veškeré zisky investovat zpět do systému. Přitom jediný provozní příjem přichází za dodávanou vodu, pevná složka ceny je ale státem regulovaná, tvoří jen 15 procent a není výhled, že by se měnila. JVS proto usiluje o to, aby se obce zavázaly k k minimálnímu ročnímu odběru vody v takové výši, aby cena za nakoupenou vodu umožnila vygenerovat prostředky na obnovu. U obcí, které na to nepřistoupí, stojí za úvahu, zda k nim při obnově nevést užší potrubí místo dosavadního širokého. Kromě zlepšení bilance odběrů vody ze soustavy bylo navrženo jako další krok také aktivní vyhledávání nových odběratelů, kteří by se do soustavy připojili.

Jak argumentují obce, které si nechávají rezervovat vysoké kapacity, ale pak je nečerpají?

Různě. Například místostarosta Prachatic říkal, že podmínkou získané dotace na zprovoznění vlastních zdrojů je, že musí tyto zdroje ještě osm let řádně využívat a tím pochopitelně neplní odběrové diagramy ze soustavy JVS. Místostarosta Písku Hořánek zas navrhoval, aby si JVS svoji vodu proplachovala zpátky. V jeho podání to moc nevypadalo, že by Písek na argumenty JVS chtěl slyšet. Zaznívaly tam ale i jiné zajímavé příspěvky. Například z obce, kde do obnovy a oprav vodovodních a kanalizačních sítí dávají každoročně 10 procent z rozpočtu. To by v Milevsku muselo být 16 milionů ze 160 milionového rozpočtu.

A kolik se tu ročně investuje?

V Milevsku platí ČEVAK městu jako nájem za provozování soustavy 7,5 milionu korun a do obnovy se vrací zhruba 4 miliony. Zbytek se utratí za jiné věci, které s vodou vůbec nesouvisí. Proto jsme navrhovali, že jestliže město nechce tyto peníze vkládat do obnovy, ať raději lidem zlevní vodu. Vycházelo to o 10,60 za kubík. To není populismus, ale čestné řešení – vrátit lidem vybrané peníze, jestliže je nechci do obnovy dát. Pokud by se za ty peníze nedělala obnova sítí, bylo by podle mne dokonce protizákonné si ty peníze nechávat, protože jde o peníze z vodného a stočného a město by tím vybíralo jakousi skrytou daň z vody. V první řadě by se proto mělo opravovat.

Město Milevsko ale nakonec teď peníze na obnovu sítí přidává a chystá opravy kanalizačních sběračů. Víte o tom?

Ano, vývoj financí vypadá tak, že bude možné investovat navíc zhruba 15 milionů oproti původnímu rozpočtu. Tak já jen doufám, že to bude do komunikací a sítí. Jestli jsou k tomu radní donuceni tím, že Svobodní odešli z koalice, tak ani můj odchod z rady města nebyl zbytečný a považoval bych to za úspěch.

Jak vnímáte vaše odvolání z dozorčí rady JVS?

Jde o rozhodnutí radních a jejich svědomí. Ono to chce věnovat se tomu do hloubky, já jsem si všechno projel a prošel. Byl jsem v úpravně Plav, podívat se na táborskou soustavu, tady v Milevsku jsem 14 let jednal s ČEVAKem nejen o ceně vody, ale i o potřebě investic. Hledali jsme vedení v bažinách u Dvorčice nebo jsme s Petrem Soulkem z městského úřadu prolézali v montérkách stoku. To nejde dělat jen od stolu. A jestli jako argument zaznívá, že vedení města potřebuje být u zdroje informací v JVS, tak musím říct, že tam to funguje naprosto transparentně a informace dostane kdykoliv každý – starosta, novináři i občané.

Vy jste naznačoval, že by nyní zájmy Milevska nemusely být tak silně hájeny. Jak jste to myslel?

Myslel jsem tím, že starosta je zároveň představitelem Svazku obcí regionu Písecko, ten ho nominuje a mě bude odvolávat. Písek má v případě vody úplně jiné zájmy než Milevsko a až se bude řešit, aby „černí pasažéři" na vodárenské soustavě platili víc, může tam být třeba korektnější přístup, než bych měl já. Já bych vždy hájil zájmy celé soustavy, protože to je výhodné i pro Milevsko, které je na ní stoprocentně závislé. Tak uvidíme.

 

Diskuse k článku - 95 příspěvků
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
 • volby 

  Reagovat

   

  Radosta neudělal téměř nic co slíbil. V Milevsku se nic nezměnilo. Už začínám věřit p. Doubkovi, když říká, že je protizákonné výbírat jakousi dan z vody. Tím je myšleno více než se vrací do vody. Potom je zcela logický příslib p. Doubka, že voda má být pro všechny lidi v milevsku zlevněna a ne, že se dan peníze na víc z této regulované komodity budou dávat jinám, někdy třeba úzkym skupinám. Zavedený bordel z dřívějška za Radosty pokračuje. Nic se nezměnilo.

  Vloženo 14.4.2017 13:49:45

 • cena vody 

  Reagovat

   

  Otázka. Kolik tedy se v Milevsku vybírá od lidí za vodu a kolik by se podle předpisů mělo? Z diskuse vyplývá, že si v Milevsku výbírají za vodu více než mohou. Nebo peníze, které za vodu vyberou používají na něco jiného. Copak si může město stanovovat nové poplatky? Jak je to. Jestliže v té diskusi zaznělo, že je povinnost vybrané peníze vkládat zpět do systému, tak proč v Milevsku vybírají více než tam vkládají. A teké chodník nad vodovodem nebo silnice přeci není součást vodovodu.

  Vloženo 14.4.2017 13:34:00

  • Kordulka z ANO 

   Reagovat

    

   Bylo řečeno kdysi.
   Platí již pár let, že se vybrané paníze za nájem mají investovat zpět do zastaralé vod. sitě v Milevsku.
   Nědělá se tak již od dob Stráské, a tento nájem se prožírá.
   Jak?
   Různé poplatky různým spolkům, kde sedí spřízněné duše právě zvolených politiků a dostávají prebendy.
   Různé spolky, které občanům jako celku nic nepřináší ale jsou štědře dotovány z prostředků nás všech a žije z toho úzká skupina lidí.
   Dalším zjevem je, že každý starosta je nenažraný a zvyšuje spolu s radou města každoročně nájemné vodákům, kteří musí vše samozřejmě promítnout do částky za vodu.
   Budiž.
   Nájemné se však nepromítne do investic do vod. sítě ale platí se z toho zbytečně přeinvestované stavby jako bylo koupaliště, žížala před radnicí, nebo se utrácí za neopodstatněné odměny politikům a úředníkům. Dnes to vidí celý národ na Zimolovi.
   Pan Doubek selským rozumem vidí to, co mnoho občanů města, ale vidí to I Bartošek z KDU-ČSL. Vybrané nájemné, které určují radnice bez lidí se má investovat zpět.
   Neděje se tak, pročež každý trotl, který začne starostovat, se chce zalíbit pro příští roky voličům, aby byl opět zvolen a tak utrácí peníze, které nejsou jeho.
   Bohužel.

   Vloženo 14.4.2017 15:00:01

   • anonymní čtenář 

    Reagovat

     

    Děkuji za vysvětlení. Už to konečně chápu. Doubek starostou. Radosta nic pozitivního nepřinesl. Z Třeštíka nic dobrého nevypadne, tan to zaváděl a udržuje.

    Vloženo 14.4.2017 15:20:30

    • Kordulka z ANO 

     Reagovat

      

     Nebyl by špatný, rozuměl by městu, odpadl by klientelismus, který se tu opět po odchodu pana Herouta zavádí.
     Odpadlo by zbytečné dávání odměn za nic kamarádíčkům, nebo těm kterým chtějí zavřít hubu aby moc nemluvili.
     Je na škodu, že se lidé nezajímají o dění v městě a když se zajímali, tak se je komouši a pan Ondruška snažili vyštípat s podporou starosty.
     Když se někdo ozve, jak například s kapacitou jeslí nebo smuteční síní, tak se dělá hurá akce, aby se nepříjemným zavřela huba.
     Jak to sleduji, tak ten kdo se snažil ve prospěch města byl pan Doubek.
     Přeji mu, aby vydržel do dalších voleb, snad se to zlepší.

     Vloženo 14.4.2017 17:53:47

     • anonymní čtenář 

      Reagovat

       

      a jaké by byly přivýdělky!! Jen ten posudek psycholologa.... . Asi to byl nějaký drmola,že nerozeznal kvalitu.Ale v čem?

      Vloženo 14.4.2017 19:56:51

 • anonymní čtenář 

  Reagovat

   

  Byla zajímavá diskuze u Jílkové v televizi. Byl tam taky Bartošek ten co jezdí do Milevska na maškary. Jasně tam zaznělo že je povinnost dávat peníze z vody zpět do vody. Co se v Milevsku neděje a pan Doubek na to správně poukazuje. Takže požadavek pana Doubka na zlevnění vody o 10 Kč na Kubík je zcela správný. Není možné vybírat od občanů peníze na vodu a dávat je na odměny sport kulturu a jiné věci než vodu.

  Vloženo 14.4.2017 05:35:05

  • anonymní čtenář 

   Reagovat

    

   Návrh na zlevnění vody je populistický věcný i ekonomický nesmysl a jen opět dokazuje nekompetentnost Doubka.Na tom Bartošek nic nezmění.Spočtěte si kolik peněz do této oblasti a s tím spojených investic se v poslední době dalo.Jednou se dá víc,jednou míň.Nebo se to má řešit po metrech každý rok podle vybraných peněz v platbě za vodu?A kde se na tuhle oblast vezmou peníze až budou akutně potřeba když se zlevní voda?Třeba na to přispěje Bartošek.

   Vloženo 14.4.2017 05:56:23

   • anonymní čtenář 

    Reagovat

     

    Zase plkáš hlouposti.

    Vloženo 14.4.2017 08:42:39

    • anonymní čtenář 

     Reagovat

      

     Ty to Kobliho určitě poznáš.To je text pro inteligentní lidi.

     Vloženo 14.4.2017 09:40:46

  • povinnost 

   Reagovat

    

   tím,že by se zlevnila voda se splní povinnost dávat peníze do vody?Plk za plkem.

   Vloženo 14.4.2017 06:06:12

   • anonymní čtenář 

    Reagovat

     

    Doubek v rozhovoru říká:
    "Vybrané peníze za nájem vody vkládat do obnovy a oprav - a pokud o to není zájem nebo to není možné- tak lidem zlevnit vodu".

    I na těchto stránkách to zaznělo mnohokrát.

    Vloženo 14.4.2017 09:42:31

    • ano 

     Reagovat

      

     tenhle populistický nesmysl tu již zazněl a byl několikrát vyvrácen.Tím se ovšem z pitomosti pravda nestane.

     Vloženo 14.4.2017 09:47:11

     • Doubek Miroslav 

      Reagovat

       

      Platí to co uvedl předchozí příspěvek:
      "Vybrané peníze za nájem vody je nutno vkládat do obnovy a oprav. A pokud o to není zájem opravovat nelze vybírat, tzn. musí se zlevnit voda".

      A nejedná se o populistický nesmysl, ale o exaktně, na 1halíř doložená a spočtená čísla. A že budete anonymně tvrdit opak a požadovat vybírání pseudo-daně, tím realitu nezměníte. Veřejná moc může konat jen dle zákona, a v žádném zákoně není možnost vybírání poplatku či daně za vodu.
      Představte se a řekněte, že budete dobrovolně platit ve prospěch radnice ( která tuto Vaši platbu někomu dá) třeba násobek ceny vody

      Vloženo 14.4.2017 11:55:11

      • opět překroucena 

       Reagovat

        

       dikce zákona.Kdyby to co píšete bylo exaktně dáno zákonem,jak jste jako předseda fin.výboru v minulém období reálně zasáhl proti porušování zákona?
       Dokazujete, že jen vypouštíte polopravdy a je dobře,že jste pryč od investic a ostatní reálné činnosti.Dle mne nemůžete být po tom co jste předvedl a předvádíte zvolen,i kdyby ano, někdo vám na to vaše zlevnění vody a odpady zadarmo může skočit,ztratil jste absolutně koaliční potenciál pro rozumné lidi.

       Vloženo 14.4.2017 13:04:30

      • anonymní čtenář 

       Reagovat

        

       Pan Doubek má naprostou pravdu

       Vloženo 14.4.2017 13:04:52

       • Vodní k 

        Reagovat

         

        Není možno vybírat peníze za vodu a pak je používat na jiné účely. Doubek má zcela pravdu. Je potřeba ale v tom konkrétně něco udělat.

        Vloženo 14.4.2017 13:25:36

       • anonymní čtenář 

        Reagovat

         

        maminka a pan Doubek mají vždycky pravdu. Jen maminka to ale s námi myslí dobře.

        Vloženo 17.4.2017 11:29:33

  • anonymní čtenář 

   Reagovat

    

   Říkat lidem, že vybírám peníze za vodu, a přitom část vybraných peněz dávat na jiné účely ? Pokud to tak je, tak to asi fér moc není. Lidé by měli přesně vědět za co platí.

   Vloženo 14.4.2017 06:31:25

   • fér 

    Reagovat

     

    Podle mne je to férově komentováno v první reakci.

    Vloženo 14.4.2017 06:44:28

    • anonymní čtenář 

     Reagovat

      

     Tak s tím něco udělejte A ne že se budou peníze vybrané za vodu dávat na odměny a jiné nesmysly.

     Vloženo 14.4.2017 07:33:11

     • dokola 

      Reagovat

       

      V poslední době se v této oblasti dělala Jeřábkovka, Komenského,Śvermovka a plánují se další.To je hafo milionů.Pomíjím to,že to vzhledem k nekvalifikovanému postupu nebylo s potřebnou efektivitou.Takže mimo placení dozorů Doubkovi šly tyto peníze na odměny?Neskákejte naivně na populistické výkřiky.

      Vloženo 14.4.2017 08:04:29

      • anonymní čtenář 

       Reagovat

        

       To že se dělají silnice chodníky to patří do vody? Já myslel že vodovod je hlavně trubka a tak dál.

       Vloženo 14.4.2017 08:31:53

       • ano patří 

        Reagovat

         

        bez nich se tam ty trubky nedostanou.

        Vloženo 14.4.2017 09:43:27

        • jan 

         Reagovat

          

         Náklady na opravy chodníků a silnic jdou z jiné rozpočtové kapitoly. To nemá s výběrem vodného nic společného.

         Vloženo 14.4.2017 13:06:24

         • honza 

          Reagovat

           

          a naopak.

          Vloženo 15.4.2017 06:11:42

      • anonymní čtenář 

       Reagovat

        

       Zase trubko směšuješ jablka s hruškami.

       Vloženo 14.4.2017 08:44:03

       • Kobliho, 

        Reagovat

         

        netykejte mi.Zas tak starý nejste.Nebo již stařecká demence? Někdy přijde dřív.

        Vloženo 14.4.2017 09:50:05

        • anonymní čtenář 

         Reagovat

          

         Dej si čípek a studenou sprchu. Nejsem kobliha.

         Vloženo 14.4.2017 13:35:20

 • anonymní čtenář 

  Reagovat

   

  Doubek brečí kudy chodí, napakoval se na funkcích a když se zjistilo, že ničemu nerozumí, musel být odvolán i z JVS. To, že do novin opíše pár textů z propagačních materiálů vodárenského svazu, z něj ještě odborníka nedělá.

  Vloženo 13.4.2017 16:00:09

  • Votrava 

   Reagovat

    

   Jdi ty brepto.

   Vloženo 13.4.2017 16:36:02

   • zase 

    Reagovat

     

    spisovatel Kobliha.

    Vloženo 13.4.2017 17:09:09

    • anonymní čtenář 

     Reagovat

      

     Jdi ty brepto.

     Vloženo 13.4.2017 21:31:25

     • anonymní čtenář 

      Reagovat

       

      jdi ty Kobliho

      Vloženo 13.4.2017 21:47:07

      • anonymní čtenář 

       Reagovat

        

       Jdi ty brepto, nejsem kobliha.

       Vloženo 14.4.2017 08:44:41

  • anonymní čtenář 

   Reagovat

    

   Vaše tvrzení je solidní pomluvou.

   Vloženo 13.4.2017 19:25:04

   • pomluva 

    Reagovat

     

    reálné hodnocení neúspěšného politika,i když lokálního,není pomluva.

    Vloženo 13.4.2017 19:36:57

    • anonymní čtenář 

     Reagovat

      

     Jdi ty brepto

     Vloženo 13.4.2017 21:31:55

   • anonymní čtenář 

    Reagovat

     

    nestěžuj si Doubku, napakoval si se dost z peněz občanů a zůstala tu po tvojí práci jen spoušť, budoucí generace budou mít co napravovat po tvých "odborných" rekonstrukcích

    Vloženo 13.4.2017 20:26:56

    • Jdi ty brepto. 

     Reagovat

      

     Jdi ty brepto.

     Vloženo 13.4.2017 21:32:41

    • kanály 

     Reagovat

      

     a neukrývá on si do těch kanálů prachy za dozory? Co říkáš Kobliho,ty všechno víš?

     Vloženo 13.4.2017 21:52:40

 • ZMM 

  Reagovat

   

  Tak jsem sledoval včera jednání o investičních návrzích a měl jsem z toho dobrý pocit.Zdá se,že z p.Lukeše roste dobrý vedoucí investic.Vše probíhalo věcně,bez dřívější umanutosti a bočních zájmů. Držím mu palce a věřím,že se i tahle oblast dostane do normálních kolejí s fundovaným přístupem.

  Vloženo 13.4.2017 15:15:05

  Vaše reakce:

  Zbývá znaků: 1200
   
  • zdá se, 

   Reagovat

    

   že bez stovek "obětavě odpracovaných" hodin vše půjde lépe a levněji.A třeba se dočkáme i dalších nejapných hesel a ekonomicky i věcně nesmyslných návrhů.Už se těším.

   Vloženo 13.4.2017 17:25:08

  • úžasný 

   Reagovat

    

   ano,jde vše správným směrem, předěláme sýpku na obřadku, několik parkovišť a to v Milevsku těm pár důchodcům postačí

   Vloženo 13.4.2017 17:37:33

   • anonymní čtenář 

    Reagovat

     

    Mělo být rušnější zasedání. Kvůli nějaké komisi na městskou policii?

    Vloženo 13.4.2017 17:57:19

   • perfektní 

    Reagovat

     

    lepší než zaasfaltovat rozpadající se potrubí(Doubek přece nechal odborně udělat kamerové zkoušky,hrůza),tankodrom nad kostelem a z města pro dodavatele naivní kavky solící miliony.To je přece perfektní řešení pro zabránění mladým v odchodu.
    Je třeba hledat lidi s koncepčním viděním a od válu hnát příštipkáře,kteří jdou jen po vlastním prospěchu.Zdá se,že se s tím začalo.Bylo na čase.

    Vloženo 13.4.2017 17:57:41

    • anonymní čtenář 

     Reagovat

      

     Přestaň to hulit.

     Vloženo 13.4.2017 21:34:15

  • Zastupitel 

   Reagovat

    

   S ohledem na to, že videozáznam doposud nebyl zveřejněn a v publiku, kromě p. Málka a p. Vondrušky téměř nikdo nebyl, tak je dobře pane starosto, že fandíte Vámi vybranému vedoucímu.

   Vloženo 13.4.2017 19:28:38

   • Vondruška 

    Reagovat

     

    když něco sleduji nemusím být u toho osobně.Jsem rád,že znáte obyvatele města, dokonce p.Vondrušku.Nikdo tohoto jména v Milevsku není.Nejsem starosta ani nevím kdo vybíral p.Lukeše.Jestli on,tak měl mnohem šťastnější ruku než u samozvaného odborníka na vše s min. 2 VŚ za radního.

    Vloženo 13.4.2017 19:46:55

    • anonymní čtenář 

     Reagovat

      

     Sa čudujem, čo tysi za lamu.

     Vloženo 13.4.2017 21:36:19

  • anonymní čtenář 

   Reagovat

    

   Co hulíš za matroš.

   Vloženo 13.4.2017 21:33:25

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace