banner3
Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 
 
 

Kdy a kam

 • On lâche les chiens (FR) + Accident Instantané (FR)

  neděle 21.7 20:00 - Tábor, Stánek (Žižkovo náměstí)

  Koncert.

 • S muzeem v přírodě

  neděle 21.7 8:00 - Písek, sraz Svatotrojický hřbitov

  Ornitologická procházka.

Zobrazit všechny události
 

Táborská místostarostka Petrová: Správa lesů je totálně personálně rozvrácená

Michaela Petrová , Autor: Libuše Kolářová - Jižní Čechy Teď

Michaela Petrová     Autor: Libuše Kolářová - Jižní Čechy Teď

TÁBOR – Hospodaření ve Správě lesů města Tábora dlouhodobě kritizovala táborská Strana zelených, jejíž zástupci se v roce 2014 poprvé dostali do vedení města. Rezort městských lesů „zdědila“ po místostarostce Olze Bastlové ve volebním období 2014 – 2018 místostarostka Michaela Petrová a pokračuje v řízení této oblasti i v nynějším volebním období.

 

Rada města coby valná hromada společnosti Správa lesů města Tábora odvolala k poslednímu prosinci nového jednatele firmy, který jako vítěz výběrového řízení nastoupil letos v dubnu. Zaměstnanci se ale proti němu vzbouřili. Situace stále nabírá na obrátkách. Před pár dny dorazila do Správy lesů policie a zajistila si obsah počítačů. Místostarostka Petrová reagovala na situaci v tomto rozhovoru a v dnešním vydání Táborska jí zase oponuje předseda dozorčí rady Petr Prskavec.

V listopadu 2016 rada města poprvé oficiálně vyslovila nespokojenost s hospodářskými výsledky Správy lesů města Tábora. Radní tehdy uložili, aby Správa lesů především personálně zeštíhlela. Byl tento úkol splněn?
Je pravda, že se ekonomika společnosti od roku 2014, kdy jsme ve Straně zelených začali na problémy poukazovat, lehce srovnala. Audit, z něhož jsme vycházeli, hodnotil stav do roku 2014. Personálně ale společnost nezeštíhlela, odešel pouze pan Vyhnal, který se stal místostarostou v Plané nad Lužnicí.

Jak na to reagovala rada města?
Rada města musí vůči obchodní společnosti postupovat podle zákona o obchodních korporacích. Nemůže tedy přímo zasahovat do chodu společnosti, ale jestliže není spokojena s plněním úkolů, může buď odvolat jednatele, nebo mu nedat odměny.

Odměny za dané situace tehdejší jednatel dostával?
Odměny pro jednatele jsou nastavené převážně podle lesnických kritérií, ty kráceny nebyly. Je tam pouze jedna položka, kterou jsme mohli krátit za to, že jednatel nezajistil personální zeštíhlení. Tato položka se týká spolupráce jednatele s valnou hromadou a tam jsme odměnu krátili. A vypsali jsme výběrové řízení na nového jednatele.

Rada města tedy nikdy nereagovala na to, že ve firmě jsou zaměstnaní příbuzní a obchoduje se s příbuznými jednatele?
Jak s tím můžeme něco dělat? My mu přece nemůžeme nařídit, aby vyhodil své příbuzné. Faktem je, že jednatel o tom měl informovat radu města. Když jednatel TZMT pan Benda nebo Technických služeb pan Polanecký chtěli zaměstnat své děti na letní brigádu, tak radu města informovali. V případě pana Kalafuta si nepamatuji, že by radu města v tomto smyslu někdy informoval.

Je vůbec dobře mít pro hospodářské činnosti města zřízeny obchodní společnosti, kde pak město nemůže jednatelům do jejich rozhodování zasahovat? Nebyla by lepší jiná organizační forma?
Myslím, že ten systém je správný. Máme stále ty dvě možnosti – nedat jednateli odměny nebo jednatele vyměnit. V případě pana Kalafuta jsme věděli, že jeho sedmileté funkční období brzy skončí, nechali jsme ho doběhnout.

Už zpráva kontrolního výboru z roku 2012 poukázala na to, že v SLMT není dodržován zákon o veřejných zakázkách a z něj vyplývající směrnice města. Tehdy jste byla opoziční zastupitelkou, vybavujete si to?
Ano. Zastupitelstvo tehdy vzalo tuto zprávu pouze na vědomí a směrnice o zadávání zakázek ve Správě lesů, která se odchylovala od směrnice města, se upravila na městské parametry. Zůstala tam jen jedna drobná výjimka, týkající se pěstební činnosti, jinak by byla společnost pořádáním výběrových řízení silně znevýhodněna.

Tehdy byla také uložena inventura hospodaření s rybníky města s cílem hospodařit s nimi lépe. Bylo to splněno?
Inventura proběhla, ale opatření, kterými by se s rybníky lépe nakládalo, nebyla nastavena doteď. Rybníky asi nebyly prioritou ani bývalého, ani stávajícího jednatele. A asi se to dá v době kůrovcové kalamity i pochopit.

Jak odcházející jednatel Černý podle vás kůrovcovou kalamitu zvládal?
Kůrovcová kalamita byla řešena standardním způsobem. Kalamita ale trvá a myslím, že přijde příští rok ještě větší nápor.

Můžete formulovat filozofii, s jakou město ke svému lesnímu majetku přistupuje? Je cílem zisk nebo stačí nula, když se bude o majetek dobře pečovat?
Město má lesy hospodářské a lesy rekreační, které slouží pro lidi. Pro zisk jsou ty hospodářské, já ale nejsem příznivcem velkého kácení za účelem maximalizace zisku. I z auditu města vyšlo, že výtěžnost lesů je nízká a některé části městských lesů jsou přestárlé. Z auditu ale jako největší problém vyplývala vysoká nákladovost společnosti, proto byl její zisk nízký. Proto úkol nezněl zvyšovat zisk vyšší těžbou, ale snížením personálních nákladů.

Zaměstnanci SLMT nového jednatele nepřijali, situace se vyhrotila. Považujete za reálný návrat Jana Kalafuta?
To považuji za téměř nemožné. Přihlásit do výběrového řízení se samozřejmě může, ale nemyslím si, že by si jeho návrat do funkce přál kdokoliv z rady města.

Daniel Černý ve svém rozhovoru tvrdí, že to je přání některých členů dozorčí rady včetně zástupce za Tábor 2020. Neobětovala jste jednatele Černého proto, aby se Tábor 2020 rozhodl právě pro vás do funkce místostarostky?
Já bych rozhodně neřekla, že Tábor 2020 stojí o to, aby se pan Kalafut vrátil. To bych téměř popřela. Panu Černému jsem ale řekla, že nemá žádnou sebereflexi, neustále vyzdvihuje své úspěchy, ale to není nic nadprůměrného, je to standardní chod společnosti. Problém spočívá v totální personální rozvrácenosti té firmy. Zažila jsem už na radnici odpor při výměně šéfa odboru, kdy zaznívalo, že lidé odejdou pryč. Vždycky se to nějak časem srovnalo, kdežto ve Správě lesů se to měsíc od měsíce zhoršovalo a hrozilo, že ostatní zaměstnanci opravdu ze společnosti odejdou. Všude by po nich rádi sáhli a to si v době kůrovcové kalamity nemůžeme dovolit.

Myslíte, že i budoucí jednatel bude mít za úkol nahradit hodinovou mzdu ve Správě lesů mzdu výkonovou?
Já si nemyslím, že tohle byl velký problém. Problém byl v osobním přístupu pana Černého k zaměstnancům.

Předpokládáte tedy, že lidé ve Správě lesů začnou rádi pracovat ve výkonové mzdě, přijdou o různé zvláštní benefity, na které jednatel Černý poukazoval, a oni tam přesto rádi zůstanou?
Ale on tu výkonovou mzdu dosud neudělal. Ano, i nový jednatel to dostane za úkol. Zaznívaly i návrhy, že je lepší některé věci obstarávat dodavatelsky, než platit lidem časovou mzdu. Nicméně musím přiznat, že při současné situaci na trhu práce je asi výhoda mít vlastní zaměstnance.

Nehrozí pak vzpoura zaměstnanců vůči jakýmkoliv racionalizačním opatřením?
To asi ne. Já myslím, že zaměstnanci mají tu společnost rádi. Kdyby ji neměli rádi, tak už tam nejsou. Já připouštím, že pan jednatel Černý to měl velmi těžké, protože za pana Kalafuta to byla taková firma s rodinnou atmosférou. Tím nemyslím zrovna existenci příbuzných. Měli tam svoji komunitu, která si žila svým životem, ale společnost nefungovala k obrazu města. Zaměstnanci se pak bouřili proti jakékoliv změně, nicméně já jsem nad novým jednatelem držela dlouho ochrannou ruku, on ale doposud nesplnil některá naše očekávání a společnost je v tuto chvíli totálně personálně rozvrácená.

Co když i příští jednatel narazí na odpor proti změnám?
To si nepřipouštím. Pan Černý má svoji specifickou povahu, která znemožňuje osobnější přístup k zaměstnancům.

A to nevyšlo najevo při psychologickém vyšetření uchazečů ve výběrovém řízení?
Toto bohužel ani psychologické vyšetření neodhalilo. Velkým handicapem pana Černého bylo i to, že ve společnosti trávil velmi málo času. Ledacos se dá dělat i z domova jako home office, ale v takové krizi je třeba tam být co nejvíc.

Jednatel Černý nechal zpracovat právní posouzení minulých postupů firmy, právní kancelář nevylučuje možnost trestněprávní odpovědnosti. Vy jste ten právní rozbor dostala 2. září. Proč jste nereagovala? Protože byly za dveřmi volby?
Já jsem chtěla, aby tento rozbor jednatel dal napřed na dozorčí radu Správy lesů a ta ho projednala až 18. října. Chtěla k tomu doplňující informace a pak navrhla odvolání jednatele Černého. Důvodem ale nebyl ten právní rozbor.

Věci, na které poukazovala účetní Správy lesů naopak vůči novému jednateli Černému, jste nechali také prověřit?
Ano, poukazovala na chybné vykazování jízd a na chyby při přejímkách dřeva. Odborné šetření firmy Foresta v této věci už jsme obdrželi hotové. Bylo zjištěno, že ve firmě jsou dvě různé směrnice, které jdou proti sobě, takže k pochybení jednatele vlastně nedošlo. Pan Černý zas poukazoval na škody způsobované zvěří a neprovedené výchovné zásahy.

Ponese někdo odpovědnost za to, že Správě lesů byla snížena dotace a vyměřena sankce u projektu Vyhlídka kolem Lužnice a vznikla tak škoda přes 320 tisíc korun?
Tam se osočuje staré a nové vedení společnosti, kdo to zavinil. Položkový rozpočet překročil předchozí jednatel. Žádost o vysvětlení položkového rozpočtu přišla od poskytovatele dotace 11. května, kdy už pan Kalafut ve společnosti nebyl. Tam bylo možné podat námitky, ale nový jednatel je nepodal a lhůta se promeškala. Pan Černý tvrdí, že mu asistentka o tomto dopise neřekla. On ale přece má mít přístup do datových schránek společnosti, a pokud si není jistý loajalitou svých podřízených, musí tam denně chodit a vše kontrolovat. Tím poskytovatel dotace neuznal ve výši 162 tisíc náklady a ve stejné výši byla vyměřena sankce.

Takže předchozí jednatel překročil rozpočet a nový jednatel nepodal námitky?
Asi tak. Proto byla vyměřena sankce. Pan Černý poté podal žádost ministru zemědělství o odpuštění sankce, to ale udělal na doporučení dozorčí rady. Celý tento případ zároveň šetří policie.

Víte, kolik trestních oznámení v nynější situaci kolem SLMT z obou protistran padlo?
V tom už se ztrácím. Situace je nepřehledná a nepříjemná. Trestní oznámení podávají jak pan Kalafut, tak pan Černý a jde jak o věci osobního charakteru jako je pomluva, tak o hospodaření společnosti. I já chodím na výslechy.

Pochybení politiků ve vztahu k SLMT vylučujete?
Myslím, že se ze strany města na zjištěné problémy reagovalo. Na základě zprávy kontrolního výboru z roku 2012 se udělala pro SLMT nová směrnice o zadávání veřejných zakázek. Když vyšel audit hospodaření do roku 2014 v některých oblastech špatně, tak se přijala opatření jako zvýšení nájmů za majetek města. Ekonomika společnosti se zvedala. Některé věci se ale neřešily. Například manipulační sklad jednatel Kalafut odmítal z nepochopitelných důvodů zrušit, ačkoliv byl v červených číslech. To pak udělal až nový jednatel. Přestal ho provozovat a lidi převedl jinam. My jsme věděli, že chceme vypsat výběrové řízení na nového jednatele, tak už jsme s panem Kalafutem nešli do konfliktu. S novým jednatelem se to ale úplně nepovedlo.

Není vám divné, že dozorčí rada Správy lesů odvolala svého předsedu Jiřího Loskota, který byl také dlouholetým kritikem poměrů v SLMT?
To mi bylo jen oznámeno a nebyla jsem u toho. Podle mých informací měla původně odstoupit celá dozorčí rada, ale nakonec z toho vzešlo jen odvolání pana Loskota.

Budou se teď po komunálních volbách dozorčí rady nově obsazovat?
Ano budou, ve všech městských společnostech budou dozorčí rady sedmičlenné, z čehož plyne, že ne každý zastupitelský klub bude moci být zastoupen. Já za předsedu dozorčí rady Správy lesů znovu navrhnu pana Loskota.

Kdo bude Správu lesů řídit do výběru nového jednatele?
Po ukončení smlouvy s jednatelem Danielem Černým, který je k poslednímu prosinci odvolán, rada města Tábora pověřila dočasným vedením společnosti Správa lesů města Tábora Vladislava Sedláka. Ten ve společnosti pracuje od července jako zástupce Daniela Černého.

Diskuse k článku - 9 příspěvků
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
« Novější příspěvky 1 2  | Starší příspěvky »
 • Majak 

  Reagovat

   

  Takhle to vypadá, když o věcech rozhodují lide, kteří tomu nerozumí. A z nepochopitelnych důvodů ničí městský majetel a znepříjemňují život lidem. Hlavně, ze oni mají koryto zajištěné na další 4roky. Je mi z toho smutno.

  Vloženo 27.12.2018 04:49:19

 • Brubakerovi 

  Reagovat

   

  Piráti měli v programu audity nezávislých odborníků z občanské sféry. Paní Petrová tomu rozhodně neodpovídá... A přitom je všude v dozorčích radách..... I tam kde tomu už vůbec nemůže rozumět.... Tomu čemu by měla rozumět např. tedy SL, když je tedy "zelená", tak jak vidno selhává. Jak to tedy může vypadat v dozorčích radách, kde je třeba hodně technických a ekonomických detailních znalostí. Tak Piráti co vy na to? Odkejvete vše?

  Vloženo 20.12.2018 14:17:30

 • Brubakerovi 

  Reagovat

   

  Piráti měli v programu audity nezávislých odborníků z občanské sféry. Paní tomu rozhodně neodpovídá Petrová... A přitom je všude v dozorčích radách..... I tam kde tomu už vůbec nemůže rozumět.... Tomu čemu by měla rozumět např. tedy SL, když je tedy "zelená", tak jak vidno selhává. Jak to tedy může vypadat v dozorčích radách, kde je třeba hodně technických a ekonomických detailních znalostí. Tak Piráti co vy na to? Odkejvete vše?

  Vloženo 20.12.2018 14:15:46

 • anonymní čtenář 

  Reagovat

   

  Rád bych znal jméno erudovaného ekonoma, který SL dozoroval ...

  Vloženo 19.12.2018 18:29:10

 • Martin 

  Reagovat

   

  Když to tak čtu, tak bývalý jednatel nechtěl propouštět, i když jste ho do toho tlačili a hle, teď najednou je kalamita a lidi nemáte? Spíše dobré předvídání v čase bych řekl, ze strany bývalého jednatele. V zaměstnancích je zlato a v těch, co dřou rukama dvojité, ale to jaksi vy politici nevidíte. Jen ždímání a ždímání. Je hezké tyhle kauzy číst a sledovat, jak vy politici otáčíte, když by jste měla nést zodpovědnost. Za vašeho dozoru se lesům opravdu vede p. Petrová :-) A pokud chápu dobře, že bývalý jednatel nechtěl stavy snížit, ale současný si přivedl nového člověka? S tím problem nebyl? To spíše vypadá, jako problém pouze u někoho :-D Je fajn, sledovat, co vaše změna a kontrola provedla, jste odborník na svém místě ;-)

  Vloženo 19.12.2018 18:00:17

« Novější příspěvky 1 2  | Starší příspěvky »
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace