Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 

Českokrumlovská teplárna snížila množství vypouštěného oxidu siřičitého

 Autor: Krajinounet.cz

    Autor: Krajinounet.cz

ČESKÝ KRUMLOV - V loňském roce teplárna v Domoradicích snížila emise škodlivin. Letošní únorové autorizované měření specializovanou firmou dokázalo, že teplárna emisní limity nejen plně dodržuje, ale koncentrace znečišťujících látek jsou hluboko pod stanovenými emisními limity – například emise oxidu siřičitého dosahuje u biomasového kotle jen 9 % zákonem stanoveného emisního limitu. V některých případech dokonce nastalo v meziročním srovnání výrazné zlepšení. V roce 2014 vyprodukoval provoz 6 557 tun CO 2 (oxid uhličitý), přičemž v roce 2015 už to bylo jen 2 057 tun CO 2. To je způsobeno snížením množství spáleného hnědého uhlí.

 

K velkému snížení došlo i u oxidu siřičitého SO 2. Zatímco v roce 2014 jej teplárna vypustila 44 tun, v roce 2015 jen 11 tun. Čili o téměř 400 % méně. Oxid siřičitý je přitom jedním z hlavních původců kyselých dešťů, které okyselují půdu, řeky a jezera, urychlují korozi budov a soch a snižují viditelnost. Dále výrazně poškozuje lidské zdraví, protože působí dráždivě na sliznice dýchacích cest a také podporuje záněty průdušek a astma.

V případě oxidů dusíku NO x došlo za sledované období k meziročnímu snížení ze 167 na 112 tun. Ty rovněž velmi škodí lidskému zdraví, a bývají příčinou i nádorových onemocnění. Také dráždí oči a horní cesty dýchací. Při otravě se dostavuje úporný kašel, mohou vznikat edémy plic a jiná plicní poškození. V případě oxidu uhelnatého CO se emise ve zmíněném období snížily z 64 tun na 58 tun. Rovněž spad tuhých znečišťujících látek klesl z necelých 4 tun na cca 1 tunu.

Tyto dobré výsledky jsou důsledkem toho, že naše společnost každoročně investuje do moderních technologií šetřících životní prostředí řádově miliony korun. V  tomto roce a dalších letech bude ekologizace teplárny pokračovat,“ uvedl předseda představenstva CARTHAMUS a.s., Jindřich Beznoska. Na provoz teplárny si vytrvale stěžovali místní obyvatelé, dokonce i vedení města Český Krumlov, situace se ale zřejmě obrací k lepšímu.

Diskuse k článku - napište váš názor
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace