Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 
 
 

Kdy a kam

 • Místní kolo soutěže

  středa 22.1 17:00 - Blatná, ZUŠ

 • Stopem se psem v Asii

  středa 22.1 17:00 - Městská knihovna Jindřichův Hradec, U Knihovny 1173, Jindřichův Hradec

  Beseda.

Zobrazit všechny události
 

Co bude dál s dopravou v Táboře?

Michaela Petrová , Autor: L. Kolářová

Michaela Petrová     Autor: L. Kolářová

TÁBOR – Doprava patří k nejpalčivějším problémům Tábora. Probíhá rekonstrukce v ulici Na Parkánech podle plánu? Jak to vypadá s výstavbou přeložky Chýnovská – Vožická nebo parkovacího domu na sídlišti Nad Lužnicí a co se nového chystá v MHD, na to všechno odpovídá místostarostka Tábora Michaela Petrová (Jinak!). Za oblast dopravy je na táborské radnici zodpovědná.

 

Řidiči se od začátku obávali současné uzavírky Parkán a Budějovické ulice. Na čas se s ním ale budou muset vyrovnat, proto je zajímá, zda probíhá oprava kanalizace Na Parkánech podle plánu?

Jedná se sice o stavbu Vodárenské společnosti Táborsko, ale samozřejmě ji sledujeme. Jisté zdržení tam nastalo. Máme ale informace, že se ho stavební firma snaží dohnat. I s dokončením povrchů má být ulice Na Parkánech hotová do půlky července.

Co očekáváte při uzavírce kvůli druhé etapě rekonstrukce Budějovické ulice?

Uzavírka druhého úseku od Bílkovy po Havlíčkovu ulici je dopravně méně komplikovaná než při loňské první etapě, obě křižovatky s Budějovickou zůstaly průjezdné. Nepříjemné je to spíš v tom, že uzavírka potrvá dlouho, až do začátku prosince. Na trase se bude dělat mnohem víc nových přípojek do domů než v první etapě, kde po jedné straně ulice bytové domy nebyly. Zachován zůstane během uzavírky provizorní příjezd do autoservisu firmy Kroc. Jeho majitel nás oslovil, tak jsme mu vyšli vstříc. Ostatní obchody jsou pěším i při uzavírce komunikace dostupné, ale podnikání autoservisu je zcela závislé na příjezdové cestě.

V Měšicích trvá odpor proti stavbě propojovací komunikace mezi Chýnovskou a Vožickou ulicí. Lidé volají alespoň po větším zahloubení komunikace, když už se nepočítá s tunelem. Není možné jim vyhovět?

Je třeba si říct, že buď se tato komunikace postaví podle stávajícího projektu nebo se nepostaví nikdy nic. Investorem je kraj, má připraveny peníze i vysoutěženého zhotovitele, jen je potřeba – a to bude na programu zastupitelstva 20. května – schválit s krajem smlouvu o smlouvě budoucí, že my si za tuto novou komunikaci, která bude majetkem kraje, převezmeme do péče jinou komunikaci. Stejně se to předpokládá i u severního napojení průmyslové zóny Vožická směrem k silnici I/19 kolem Čekanic a také u obchvatu Tesco – Slapy. Kraj tyto komunikace postaví a my si za to převezmeme například Zavadilskou, která nyní náleží kraji. Až udělá kraj obchvat Tesco – Slapy, převezmeme si Budějovickou. To vše ale musí být smluvně ošetřené.

Plánuje se nová komunikace Chýnovská – Vožická jako silnice druhé nebo třetí třídy?

Pokud vím, neplánovala se tam silnice druhé třídy. Je ale úplně jedno, jaké má kraj teď v projektu parametry. Je naprojektovaná šířka a délka komunikace a její zařazení do příslušné třídy probíhá stejně až po dokončení.

Obyvatelé Měšic se cítí podvedeni proto, že se s nimi projedávala obslužná komunikace třetí třídy. Nikoliv magistrála pro kamiony...

Nevím, co se s obyvateli Měšic projednávalo předtím, než jsem přišla na radnici. Já říkám lidem pravdu. Ano, bude to napojení průmyslové zóny, ale tato komunikace odlehčí přetížené Zavadilské ulici a školnímu statku v Měšicích, kterým dnes auta projíždějí. Nová komunikace vytvoří vnitřní obchvat.

Proč se neupřednostilo severní propojení do průmyslové zóny Vožická směrem od silnice I/19, kde má komunikace vést kolem Čekanic v podstatně větší vzdálenosti než nyní v Měšicích?

To je otázka pro bývalou starostku paní Randovou, která teď přeložku Chýnovská – Vožická tak kritizuje. Za ní nebo možná ještě dřív se začalo projektovat směrem od Měšic, tam jsou vykoupené pozemky, kdežto severní část této spojnice se projektuje teprve teď. Projektant narazil na problém s napojením na silnici I/19. Počítali jsme tam s kruhovou křižovatkou, ale dopravní policie tam požaduje mimoúrovňovou křižovatku. Ta je mnohem dražší.

To bude přece také investice kraje. Není kraji jedno, jakou křižovatku tu postaví?

Není. A nám to také není jedno, protože když to bude stát moc, tak do toho kraj nepůjde. Až se tedy společně s Ředitelství silnic a dálnic a dopravní policií dostaneme přes tento problém s napojením a bude vyprojektováno, začnou se řešit výkupy pozemků. Před zhruba půldruhým rokem jsme měli k této stavbě schůzku. Vysvětlili jsme majitelům pozemků, jak je tato komunikace pro město strategická a důležitá, ale od některých majitelů zaznělo, že své pozemky nikdy neprodají.

Předpokládáte tedy vyvlastňování pozemků?

To bych nerada. Mně vyvlastňování blízké není, proto doufám, že se domluvíme a buď pozemky za slušnou cenu vykoupíme nebo nabídneme směnu za jiné pozemky.

V jakém časovém horizontu by se podle vás severní část propojení do průmyslové zóny mohla stavět?

Odhaduji, že v horizontu čtyř let by to být mohlo.

Vraťme se k jižní části propojky Chýnovská – Vožická. Také jste zaslechla, že stavební povolení nechal městský úřad propadnout?

Ano, chybou úřednice propadlo a muselo se obnovovat.

A jsou k obnovenému stavebnímu povolení i všechna vyjádření účastníků řízení?

To bohužel nevím, protože to řeší na městském úřadu státní správa.

Tak jinak – úřednice, která nechá propadnout stavební povolení na stavbu za stamiliony na radnici dál pracuje?

Pro mě to bylo pochybení způsobilé na odchod z úřadu. Chtěla jsem, aby tato úřednice odešla, ona hned vstoupila do odborů a pan tajemník to vyhodnotil, že o tak závažnou chybu nešlo. Dnes to aktuální není, protože je tato zaměstnankyně na mateřské dovolené. Je třeba si ale připomenout, že to vše se odehrálo za minulé vedoucí odboru dopravy paní Voráčkové, která už není ve funkci od roku 2014.

Odpůrci přeložky vyjádřili vůli zastavit tuto stavbu soudní cestou s využitím odkazu na propadlé stavební povolení. Myslíte, že mohou uspět?

Svým způsobem obyvatele Měšic chápu. Ta stavba se tam plánuje dvacet let a má tyto problémy. Na druhé straně se u Měšic plánují protihluková opatření, o jakých se lidem v jiných částech Tábora ani nesní. Pro Tábor jde o strategickou komunikaci a pokud ji zablokují, tak jim gratuluji, ale zbytku města určitě ne. Protože jestli se letos nezačne stavět, už se ta komunikace nepostaví a budou za to odpovědní tito lidé. My jsme tu stavbu připravili, vyjednali, kraj uvolnil peníze a tohle všechno chtějí obyvatelé Měšic zrušit? Dnes ty kamiony vjedou do Čekanic, zamíří Družstevní ulicí kolem čekanického hřbitova a vyjedou u Dity na Zavadilskou a tudy pokračují na Vožickou. Nebo vjedou na Zavadilskou z centra. Zavadilská ulice je dnes stejně silně zatížená jako Budějovická.

Uvažuje se po zprovoznění chystaného propojení Chýnovská – Vožická, že se těžké dopravě zakáže vjezd do Družstevní ulice v Čekanicích?

To asi ne, ale vznikne alternativní trasa a doprava se rozdělí. Tím se Družstevní ulici uleví.

Pojďme k dalšímu problému. Na radu města se peticí obrátila část obyvatel Svaté Anny kvůli zahrazení cesty, kterou lidé chodili na zastávku MHD u hřbitova. Jak se věc vyvíjí?

Majitel pozemku pan Miletín si oplotil svůj pozemek i s cestou pro pěší. Na výzvu silničního správního úřadu teď pozemek zprůchodnil. Je to ale plně v gesci státní správy. Já jsem se o ten problém začala zajímat a tím jsem si na sebe přivolala i nepříjemné reakce. Polovina občanů Svaté Anny si tam tu cestu přeje, druhá polovina ne. Ta cesta tam prokazatelně byla, je v územní studii, kterou zpracovával Karel Valenta a jeho syn mi dnes píše, jak pošlapáváme vlastnická práva. Nějaké řešení přijatelné pro všechny musí existovat a snad se k němu dojde.

Jak pokročily přípravy parkovacího domu na místě bývalého hokejbalového hřiště na sídlišti Nad Lužnicí?

Probíhají práce na studii, která má být hotová do konce června. Kapacita parkovacího domu by byla kolem 200 míst. Pokud se studií prokáže, že tu parkovací dům stát může, další postup by mohl být rychlý. Stavba lehkého skeletového objektu by mohla vyrůst do roka, roku a půl. Stavěly by ji Technické služby, předpokládají se i místa pro elektroauta a auta na plyn. Střecha parkingu by měla být zatravněná, což může trošku zlepšit klima na sídlišti.

Myslíte, že o placená místa v parkingu bude zájem?

Placená parkovací místa už na sídlišti máme. Stojí 8000 korun ročně a tak nějak chaoticky fungují. Pokud se postaví parkovací dům, placená místa v ulicích bychom zrušili a přesunuli je do parkovacího domu. Věřím, že by se kapacita zaplnila, cena bude ještě předmětem jednání.

V redakci jsme zaznamenali kritiku, že na Maredově vrchu ve frekventované Komenského ulici nejsou přechody pro chodce. Přitom je v okolí několik škol. Počítá se tu s budováním přechodů?

Přechody v Komenského ulici se právě teď projektují. Máme i projekt na celkovou rekonstrukci Komenského ulice, ale byla by to investice za 20 milionů korun a to je nad současné možnosti města. Takže se udělají jen přechody. Bezpečnost chodců tu ale naráží i na neukázněnost řidičů, kteří v Komenského ulici parkují až do křižovatek.

Chystají se nějaké novinky v MHD?

Ano. Počítáme s tím, že od října budou moci cestující platit jízdné svou platební kartou přímo v autobusech, a to ve čtyřech přestupních tarifech. Zároveň do budoucna plánujeme chytré zastávky na hlavní trase MHD – například u nemocnice, na Křižíkově náměstí, u polikliniky, na sídlišti Nad Lužnicí, počítáme i se zapojením Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí. Tak jako na autobusovém nádraží na těchto zastávkách cestující uvidí, za jak dlouho přijede spoj. Potřebný software, který dokáže registrovat, kde se právě autobus vyskytuje, má mít už návaznost i na možnost úhrady jízdného platebními kartami. Nákup se bude řešit z prostředků Sdružení měst a obcí okresu Tábor, kam firma Comett Plus odvádí část zisku.

 

Diskuse k článku - 41 příspěvků
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
« Novější příspěvky 1 2 3  | Starší příspěvky »
 • anonymní čtenář 

  Reagovat

   

  V Měšicich než spadly pod město Tábor jsme neměli starostu, ale předsedu NV tzv. neuvolněného a na úřadě seděli placení jen tajemník a jedna adm.pracovnice!! Byla zde ustavena také neplacená stavební komise. V Měšicích bylo kde se scházet, bylo zde několik fungujících spolků, z iniciativy hasičů jsme v 50 létech vybudovali hasičskou zbrojnici, v akci Z se vybudovaly chodníky, ulice,vodovod, kanalizace,osvětlení,rozšířili jsme hospodu o jeviště, místní ochotníci zde hrávali divadla, v zámecké zahradě jsme postavili školku. Měšice měly i svůj územní plán podle kterého ulice Na Vojtěchu, Zalužská a Čekanická měly pokračovat dál severním směrem, ale zastupitelé Tábora neodolali požadavku pana Dvořáka a územní plán změnili a máme tu" průmyslovou zónu." Zatím jen nevzhledné boudy. Velkou chybu před léty udělali naši předkové, když souhlasili s připojením k městu. Občanům to přineslo samá negativa. Závidím okolním samostatným obcím, kde si rozhodují sami, kde to žije a vzkvétá

  Vloženo 17.5.2019 16:22:08

  • anonymní čtenář 

   Reagovat

    

   Hezky jste to napsal(a).

   Vloženo 17.5.2019 19:28:51

  • anonymní čtenář 

   Reagovat

    

   Ano v Měšicích z iniciativy hasičů se postavila hasičárna, ale místním hasičům sloužila jen cca 10 let a pak jí museli uvolnit pro veřejný požární útvar, za nějakou dobu místní hasiče vytěsnili a tím hasiči v Měšicích skončili. Sbor vznikl v roce 1879, přežil dvě světové války, bohužel novou dobu už nepřežil. Letos by hasiči oslavili 140 let trvání. Nyní můžeme jen sledovat jak okolních obcích hasiči fungují. Až nám tady u hasičárny město postaví tu paskvil silnici, tak Měšice od Tábora úplně oddělí, pak by to chtělo opustit i táborskou radnici.

   Vloženo 17.5.2019 23:12:49

   • anonymní čtenář 

    Reagovat

     

    Ano, jiné samostatné obce mají také třeba prostory, kde se mohou lidé scházet, pořádat různé akce, což v Měšicich také bývalo.Teď, co se o nás "stará" Tábor, se můžeme sejít tak akorát na louce nebo na ulici apod. Co se takhle sejít v Táboře na náměstí, radním připomenout, že tady žije 1800 lidí, jejichž názory a potřeby radnice ignoruje!!!

    Vloženo 18.5.2019 07:13:51

    • anonymní čtenář 

     Reagovat

      

     Zorganizujte akci a myslím, že Vás přijde podpořit i velké množství Táboráků.

     Vloženo 18.5.2019 10:51:11

     • anonymní čtenář 

      Reagovat

       

      Budem o tom přemýšlet, zatím je možné podepsat petici proti té nesmyslné a životní prostředí devastující silnici a pak uvidíme co dál.

      Vloženo 18.5.2019 13:05:33

      • anonymní čtenář 

       Reagovat

        

       co říkají na tu přeložku vaši sousedé okolo statku a dál v Záluží, Hlinici a Smyslově? Nebude to tak, že otevřou šampáňo až se začne stavět? Hm...

       Vloženo 19.5.2019 13:55:51

       • anonymní čtenář 

        Reagovat

         

        Už aby se začalo se stavbou! Hned budeme mít do Záluží plynulejší cestu :) Díky.

        Vloženo 19.5.2019 21:27:33

        • anonymní čtenář 

         Reagovat

          

         To bude pro zálužáky paráda, krásně se projedou celýma Měšicema a budou na dálnici! Hurá! Přitom mají tu dálnici téměř pod nosem, ale jako obchvat ji využívat nemohou, protože chybí nájezd. Ten by mohl být u Čekanic, ale kdo to nechápe, prahne po přeložce. Proč to dělat jednoduše, když to přece jde J I N A K?

         Vloženo 19.5.2019 21:43:40

         • anonymní čtenář 

          Reagovat

           

          JINAK myslí nejen Petrová, ale i radní a zastupitelé města, bohužel. Co jsme si zvolili tam máme.

          Vloženo 20.5.2019 09:34:32

          • anonymní čtenář 

           Reagovat

            

           A nebude to taky tím, že se táboráci chovají jako stádo ovcí a všechno si nechají líbit ?

           Vloženo 20.5.2019 13:34:47

 • anonymní čtenář 

  Reagovat

   

  Jojo, vyměňte ji, než té koalici udělá takovou ostudu, že budete příště nevolitelní. Možná včetně Pirátů pokud se nevzpamatují.

  Vloženo 16.5.2019 21:38:47

 • anonymní čtenář 

  Reagovat

   

  To nemá cenu, ta ženská neví o čem mluví. Hlavně, že bude mít hloupé zastávky. Ani neví co je chytrost. Na displeji se objeví, kdy autobus přijede. Na to není nic chytrého to má každá navigace. Chytré by bylo, kdyby autobus nepřijel, když tam nikdo nestojí. Co to mění na věci, když je jízdní řád a ten se dodržuje. Jsou to vyhozené peníze. Myslím, že ing. Petrová je asi hloupě vzdělaná. Pane Pavlíku, prosím vyměňte jí a to hned.

  Vloženo 16.5.2019 21:01:28

 • Valdimír 

  Reagovat

   

  Zavadilské, nic neodlehčí, jak můžete vyslovit takovou lež. Doprava se naopak ohne se shora z Vožické ke kruháči do Zavadilské a Vožická bude plná osobáku , které budou jezdit přes most. Paní místostarostko, kdy jste naposledy řekla pravdu?
  Celkem se ztotožňuji s příspěvkem ve 20:50:04. Je to na rezignaci.

  Vloženo 16.5.2019 20:55:32

 • Vladimír 

  Reagovat

   

  Zavadilské, nic neodlehčí, jak můžete vyslovit takovou lež. Doprava se naopak ohne se shora z Vožické ke kruháči do Zavadilské a Vožická bude plná osobáku , které buedou jezdit přes most.

  Vloženo 16.5.2019 20:52:44

« Novější příspěvky 1 2 3  | Starší příspěvky »
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace