Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 
 
 

Kdy a kam

  • Vokální soubor X-TET

    sobota 7.12 18:00 - Kaple Nanebevzetí Panny Marie, Štítného ulice, Jindřichův Hradec

    Koncert.

  • Tim Rice, Andrew Lloyd Webber Evita

    sobota 7.12 19:00 - DK Metropol, České Budějovice

    Muzikál podle životního příběhu Evy Perónové.

Zobrazit všechny události
 

Další šance na získání kotlíkové dotace

JIŽNÍ ČECHY - Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo pro kraje další dotační výzvu v rámci Nové zelené úsporám. Na další kotlíkové dotace se tentokrát rozdělí výnosy z emisních povolenek, které platí znečišťovatelé ovzduší. Jihočeský kraj žádá o dalších 119 milionů korun a bude tak moci uspokojit dalších víc než tisíc žadatelů.

 

V rámci výzvy mohou kraje požádat o prostředky na dofinancování žádostí fyzických osob o výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, které splnily věcné a formální podmínky pro poskytnutí kotlíkové dotace, z důvodu nedostatku finančních prostředků ale byly v rámci 3. kola kotlíkových dotací zařazeny do zásobníku žádostí.
Alokace výzvy pro kraje v rámci NZÚ činí celkem 1 500 000 000 Kč, na Jihočeský kraj připadá 119 739 182 Kč. Žádost o finanční prostředky podá Jihočeský kraj hned po schválení zastupitelstvem 12. prosince. 

V současné době je v Jihočeském kraji již kompletně ukončeno a finančně vypořádáno 1. kolo kotlíkových dotací a jsou administrovány poslední žádosti v rámci 2. kola. Celkem bylo v Jihočeském kraji realizováno již 5 458 výměn zastaralých zdrojů tepla za 600 milionů korun. 

Letos 16. srpna vyhlásila Rada Jihočeského kraje 3. kolo kotlíkových dotací (dotační program Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III, financovaný z Operačního programu Životní prostředí) s alokací 302 milionů. Příjem žádostí byl zahájen 23. září v 6 hodin. Výzva pro předkládání žádostí je stále otevřena.

V rámci 3. kola bylo v Jihočeském kraji doposud doručeno 5 812 elektronických žádostí v celkovém objemu požadované dotace ve výši 661 milionů. Z toho bylo k danému termínu doručeno 4 418 žádostí v objemu dotace přes 501 milonů korun i v listinné podobě. Rozdíl mezi počtem elektronických žádostí a žádostí doručených také v listinné podobě je z velké míry dán opakovaným podáním elektronických žádostí.

K těmto duplicitně podaným žádostem již pak nebude doručena listinná verze a budou z administrace vyřazeny. V současné době probíhá kontrola přijatelnosti došlých žádostí, přičemž rada kraje již schválila poskytnutí dotace pro 1262 žádostí. Další žádosti budou postupně schvalovány v následujících termínech zasedání rady kraje. Z disponibilní alokace 3. kola kotlíkových dotací (302 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí) bude možné uspokojit v Jihočeském kraji cca 2 650 žádostí.

Pro uspokojení dalších žádostí je nyní určena výzva v rámci Nové zelené úsporám, přičemž z částky určené pro Jihočeský kraj, tedy z necelých 120 mil. Kč, pak bude možné proplatit dalších přibližně 1 060 žádostí. Pro financování zbývajících žádostí podaných ve 3. kole kotlíkových dotací může Jihočeský kraj získat další finanční částku z alokací krajů, v nichž nebude o prostředky určené na kotlíkové dotace dostatečný zájem (analýza bude provedena ze strany ministerstva životního prostředí na začátku roku 2021). Konečný počet žádostí, které bude na konec možné v Jihočeském kraji uspokojit, tak může být ještě vyšší.

Předmět nové podpory v rámci Nové zelené úsporám je totožný se 3. kolem kotlíkových dotací, podpora je tedy určena na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním (pouze kotle nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu) v rodinných domech s maximálně 3 bytovými jednotkami za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s ručním nebo automatickým přikládáním nebo plynový kondenzační kotel. Stejné jsou i další podmínky pro poskytnutí dotací.
Maximální dotační sazby pro jednotlivé zdroje tepla jsou v rámci NZÚ nastaveny takto:
75 % způsobilých výdajů v případě pořízení plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč;
80 % způsobilých výdajů v případě pořízení kotle na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
80 % způsobilých výdajů v případě pořízení tepelného čerpadla nebo automatického kotle na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč.

Dotační sazba, resp. výše maximální dotace tedy zůstala pro všechny podporované zdroje stejná jako ve 3. kole kotlíkových dotací. Žadatelé z vymezených prioritních obcí, kde došlo v uplynulých letech k překročení jednoho ze sledovaných imisních limitů, jsou stejně jako v případě kotlíkových dotací bonifikováni a mohou získat navýšení dotace o 7 500 Kč, pokud si o něj ve své žádosti požádali. Největší zájem je ve 3. kole o tepelná čerpadla.
Jihočeský kraj nebude stejně jako doposud žádosti o kotlíkovou dotaci spolufinancovat ze svého rozpočtu. Dotace bude příjemcům i nadále proplácena ex post, tj. poté, co doloží zafinancování výměny zastaralého kotle ze svých prostředků.
Pro čerpání částky z Nové zelené úsporám nebude nutné vyhlašovat nový dotační program a žadatelé nebudou muset předkládat své žádosti znovu, nýbrž budou využity žádosti podané v rámci 3. kola kotlíkových dotací, které budou uspokojovány v pořadí dle času podání.

Diskuse k článku - napište váš názor
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace