Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 

Problém: voda. Jihočeská solidarita dostává trhliny

Zastupitel Milevska Miroslav Doubek (Svobodní).

Zastupitel Milevska Miroslav Doubek (Svobodní).

JIŽNÍ ČECHY – Před pár dny proběhla odborná konference Jihočeského vodárenského svazu, jejíž význam ukáže teprve budoucnost. Téma? Jak využívat a obnovovat unikátní vodárenskou soustavu, kterou společně vlastní na 260 jihočeských obcí. V 90. letech, kdy se transformoval státní vodohospodářský majetek, se postupovalo podle principu – co je v obcích, připadne obcím, zatímco soustava mezi obcemi bude patřit společně Jihočeskému vodárenskému svazu (JVS), v němž se obce staly členy. Je přitom evidentní, že voda bude stále drahocennější surovinou. Pro obce i JVS proto nastala nutnost otevřít téma základního přístupu buď krajské solidarity nebo zajišťování dostatku vody jen pro vlastní město či vesnici. Ne každá obec to ale vnímá stejně. Ze 155 jihočeských měst a obcí, které soustavu využívají, jich je na ní zcela závislých více než 120. Ty se na jejím financování také plně podílejí. Několik měst ale používá soustavu jen jako pojistku pro případ nouze a jinak čerpají vodu přednostně ze svých vrtů nebo úpraven vody, které si vybudovaly na řekách. Problém vyvstává nad otázkou, kdo bude financovat udržování jihočeské soustavy, která zahrnuje 550 kilometrů potrubí a tři úpravny vody.

 

Konference se zúčastnili milevský starosta Ivan Radosta, kterého milevští radní nově do dozorčí rady JVS nominovali, i bývalý radní Milevska Miroslav Doubek, kterého z orgánu JVS rada města Milevska právě odvolává. Miroslav Doubek se vyjadřuje k obojímu – obsahu konference i svému odvolání.

Na jakém principu funguje JVS a s jakou kapacitou vody hospodaří?

Princip je perfektní. Každá obec dostává vodu za stejnou cenu, bez ohledu na odebrané množství a bez ohledu na vzdálenost. Voda pochází z Novohradských hor a řeky Malše, soustřeďuje se ve vodní nádrži Římov za Českými Budějovicemi a roční kapacita je 35 milionů kubíků. Soustava zásobuje 155 měst a obcí se 400 tisíci obyvatel Jihočeského kraje. Soustavu tvoří tři úpravny vody a celkem 550 kilometrů zásobovacích rozvodů ve třech základních větvích.

Za kolik se voda obcím dodává?

Současná cena je 15,94 korun za kubík plus DPH a k tomu 15 procentní poplatek jako pevná složka na režijní náklady udržování soustavy. Ta pro Milevsko představuje zhruba částku 700 tisíc korun ročně.

V čem má JVS problém?

V tom, že některá města v minulých letech využila dotační možnosti na vybudování vlastních zdrojů vody. Teď je využívají jako hlavní zdroj a z JVS si berou vodu jen jako doplněk nebo v případě suchého období. Je to patrné z toho, že ještě v roce 2000 se ze soustavy JVS předávalo obcím ročně 24 milionů kubíků vody, letos už se předpokládá necelých 16 milionů. Jestliže například město Písek čerpá ze soustavy jen 13 procent své potřeby, Strakonice jen 20 procent a podobně i další města jako třeba Zliv nebo Jindřichův Hradec, projevuje se to negativně na ekonomice celé soustavy. Pro Písek se například rezervuje určitá nasmlouvaná kapacita, JVS je povinna zajistit 3 miliony kubíků vody, ale Písek reálně spotřebuje 1,7 milionu kubíků a z toho z od JVS odebere jen 226 tisíc kubíků. Zbytek si čerpá z vlastních zdrojů vody. Přitom podle současných pravidel nejsou žádné postihy za to, když obec smluvní kapacitu nečerpá, JVS však vynakládá prostředky na její udržování, zbytečně vede do takové obce široké potrubí a v něm stojí voda. Já tomu říkám, že soustava má černé pasažéry.

Jak je na tom Milevsko?

Milevsko naopak patří ke stoprocentním odběratelům vody. Veřejný vodovod odebere ročně kolem 400 tisíc kubíků, z toho 100 tisíc je pro ZVVZ. Milevsko je druhý největší spotřebitel z měst se stoprocentním odběrem vody ze soustavy. Na prvním místě je táborská aglomerace, Milevsko je druhé, třetí jsou Vodňany, čtvrtá Soběslav, pátý Protivín a šestá Blatná. Stoprocentně závislých na vodě z této soustavy je na 120 měst a obcí kraje. Tábor by přitom také mohl obnovit úpravnu vody Rytíř a využívat nádrž Jordán jako vlastní zdroj, ale z vystoupení táborského starosty Jiřího Fišera na konferenci vyplynulo, že to Tábor nemá v plánu a naopak považuje za důležitou solidaritu obcí celé soustavy. Je přitom třeba zdůraznit, že Milevsko je na konci jedné větve a voda k nám jde dost dlouho – ještě v roce 2008 to bylo 13 dnů, loni skutečná doba zdržení vody v soustavě představovala už přes 15 dnů. To není příznivý vývoj.

Milevsko žádný náhradní zdroj vody nemá?

I milevský region má zakonzervovaný zdroj u Louže poblíž Sepekova, ale jeho zprovoznění by představovalo náklady v desítkách milionů korun.

Zdržení vody v soustavě má vliv na kvalitu?

Samozřejmě. Záleží na kvalitě potrubí. Když v něm voda delší dobu stojí, uvolňuje se rez a kal a musí se odkalovat. V létě se zas voda může v řadu ohřívat třeba až na 15 stupňů, zatímco ideální teplota je 4 až 10 stupňů. Při vysoké teplotě pak ve vodě vznikají různé mikroorganismy. České Budějovice, kam voda z Římova doputuje za dva dny, jsou na tom samozřejmě lépe. I tak ale platí, že voda z Římova má kvalitu kojenecké vody, zvlášť poté, co se investovalo do třetího stupně čištění. A na rozdíl od balené vody, kterou si někteří lidé stále ještě kupují, tahle voda stojí 20 haléřů za litr.

Jaké návrhy padly na konferenci v souvislosti s údržbou a rozvojem soustavy?

Členové představenstva i dozorčí rady JVS se shodují, že svaz je povinen zajistit obnovu zařízení, aby dostál svým závazkům. Proto také provádí masivní investice. Jen loni a předloni za 260 milionů korun, zejména do doplnění o třetí stupeň čištění. Principem fungování JVS je veškeré zisky investovat zpět do systému. Přitom jediný provozní příjem přichází za dodávanou vodu, pevná složka ceny je ale státem regulovaná, tvoří jen 15 procent a není výhled, že by se měnila. JVS proto usiluje o to, aby se obce zavázaly k k minimálnímu ročnímu odběru vody v takové výši, aby cena za nakoupenou vodu umožnila vygenerovat prostředky na obnovu. U obcí, které na to nepřistoupí, stojí za úvahu, zda k nim při obnově nevést užší potrubí místo dosavadního širokého. Kromě zlepšení bilance odběrů vody ze soustavy bylo navrženo jako další krok také aktivní vyhledávání nových odběratelů, kteří by se do soustavy připojili.

Jak argumentují obce, které si nechávají rezervovat vysoké kapacity, ale pak je nečerpají?

Různě. Například místostarosta Prachatic říkal, že podmínkou získané dotace na zprovoznění vlastních zdrojů je, že musí tyto zdroje ještě osm let řádně využívat a tím pochopitelně neplní odběrové diagramy ze soustavy JVS. Místostarosta Písku Hořánek zas navrhoval, aby si JVS svoji vodu proplachovala zpátky. V jeho podání to moc nevypadalo, že by Písek na argumenty JVS chtěl slyšet. Zaznívaly tam ale i jiné zajímavé příspěvky. Například z obce, kde do obnovy a oprav vodovodních a kanalizačních sítí dávají každoročně 10 procent z rozpočtu. To by v Milevsku muselo být 16 milionů ze 160 milionového rozpočtu.

A kolik se tu ročně investuje?

V Milevsku platí ČEVAK městu jako nájem za provozování soustavy 7,5 milionu korun a do obnovy se vrací zhruba 4 miliony. Zbytek se utratí za jiné věci, které s vodou vůbec nesouvisí. Proto jsme navrhovali, že jestliže město nechce tyto peníze vkládat do obnovy, ať raději lidem zlevní vodu. Vycházelo to o 10,60 za kubík. To není populismus, ale čestné řešení – vrátit lidem vybrané peníze, jestliže je nechci do obnovy dát. Pokud by se za ty peníze nedělala obnova sítí, bylo by podle mne dokonce protizákonné si ty peníze nechávat, protože jde o peníze z vodného a stočného a město by tím vybíralo jakousi skrytou daň z vody. V první řadě by se proto mělo opravovat.

Město Milevsko ale nakonec teď peníze na obnovu sítí přidává a chystá opravy kanalizačních sběračů. Víte o tom?

Ano, vývoj financí vypadá tak, že bude možné investovat navíc zhruba 15 milionů oproti původnímu rozpočtu. Tak já jen doufám, že to bude do komunikací a sítí. Jestli jsou k tomu radní donuceni tím, že Svobodní odešli z koalice, tak ani můj odchod z rady města nebyl zbytečný a považoval bych to za úspěch.

Jak vnímáte vaše odvolání z dozorčí rady JVS?

Jde o rozhodnutí radních a jejich svědomí. Ono to chce věnovat se tomu do hloubky, já jsem si všechno projel a prošel. Byl jsem v úpravně Plav, podívat se na táborskou soustavu, tady v Milevsku jsem 14 let jednal s ČEVAKem nejen o ceně vody, ale i o potřebě investic. Hledali jsme vedení v bažinách u Dvorčice nebo jsme s Petrem Soulkem z městského úřadu prolézali v montérkách stoku. To nejde dělat jen od stolu. A jestli jako argument zaznívá, že vedení města potřebuje být u zdroje informací v JVS, tak musím říct, že tam to funguje naprosto transparentně a informace dostane kdykoliv každý – starosta, novináři i občané.

Vy jste naznačoval, že by nyní zájmy Milevska nemusely být tak silně hájeny. Jak jste to myslel?

Myslel jsem tím, že starosta je zároveň představitelem Svazku obcí regionu Písecko, ten ho nominuje a mě bude odvolávat. Písek má v případě vody úplně jiné zájmy než Milevsko a až se bude řešit, aby „černí pasažéři" na vodárenské soustavě platili víc, může tam být třeba korektnější přístup, než bych měl já. Já bych vždy hájil zájmy celé soustavy, protože to je výhodné i pro Milevsko, které je na ní stoprocentně závislé. Tak uvidíme.

 

Diskuse k článku - 95 příspěvků
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
« Novější příspěvky |  1 2 3 Starší příspěvky »
 • Kazimour Jan 

  Reagovat

   

  Velmi pěkný článek, fundovaně podaný. Je zřejmé, že současný starosta loví kdejakou funkcičku na úkor odborníka přes vodní hospodářství.

  Vloženo 13.4.2017 13:50:32

  • anonymní čtenář 

   Reagovat

    

   Radosta s Doubkem se přetahují o odměnu za dozorčí radu, cíl je stejný, škodit tomu druhému.

   Vloženo 13.4.2017 20:28:45

   • anonymní čtenář 

    Reagovat

     

    Nehul to, máme dobrého starostu, jen trošku sebestředného.

    Vloženo 13.4.2017 21:37:49

    • starosta versus Doubek 

     Reagovat

      

     starosta určitě není dokonalý,ale ve srovnání s Doubkem buďme rádi,že je. Doubkovi jde,jako vždy o peníze,teď přichází o příjem a to z DR JVS.Přijde to líto.Po fiasku jeho působení v investicích a ztrátě s tím spojených přivýdělků teď tohle.Tak se z něj stává vodotechnik který zřejmě vymyslel jihočeské vodovody a když by v honorované DR zůstal tak by minimálně donutil města, která vytvořila své alternativní zdroje vody zasypat jejich vrty.Tenhle zastupitel se vážně povedl.
     A teď Koliho do díla!

     Vloženo 14.4.2017 05:42:31

 • rejpal 

  Reagovat

   

  dnes večer má být v pořadu Čt Máte slovo diskutováno o tom, kak a proč peníze vybrané za vodu mizí v cizině. Mladi komunisté a levičáci, kteří se po listopadu chopili moci, rozprodali vše cizákům a doplácejí na to všichni občané. Bohužel si lidi stále volí stejné vyčůránky a tak nějaká náprava je v nedohlednu.

  Vloženo 13.4.2017 10:26:43

 • Čtenář 

  Reagovat

   

  Ať si říká kdo chce co chce, zastupitel Doubek byl člověk na svém místě. Radosta je jenom takový malý nýmand, který si honí triko na maškarách, které budou stát město akorát prachy. Opět bude zasedat v dalším spolku a o vodě ví prdlačky.

  Vloženo 13.4.2017 08:13:53

  • taky čtenář 

   Reagovat

    

   mě by zajímalo,jestli má starosta taky monterky a bude prolézat ty kanály jako Mirek Doubků

   Vloženo 13.4.2017 08:15:55

   • Čtenář 

    Reagovat

     

    Hele stačí se podívat na ten bordel u jeho baráku, a hned víš, že na pořádek moc není, natož aby nosil montérky. Chodím okolo každou chvilku na nádraží.

    Vloženo 13.4.2017 08:29:15

   • typický Doubek 

    Reagovat

     

    rozhovor zmatený,chvíli o voze,chvíli o koze.Že byl vyměněn neúspěšný radní v 25 členné dozorčí radě JVS je logické,prostě nemá důvěru.Člověk,v tu dobu radní, jedoucí podpořit lži proti městské firmě k soudu je zcela nedůvěryhodný,co mu říkalo jeho svědomí a loajalita?Členství v řídících a kontrolních orgánech jakékoliv firmy nemůže být podloženo prolézáním kanály stejně jak ředitelkl úspěšné strojírenské firmy nemusí umět svářet či dobře zametat dílnu.To je o jiných schopnostech a o tom že je Doubek nemá prokázal neúspěšnou a nekvalifikovanou činností jako radní.Tím mu neupírám umění prolézat kanály.

    Vloženo 13.4.2017 10:21:56

    • anonymní čtenář 

     Reagovat

      

     Ve své nenávisti k Doubkovi - jste prostě BLB

     Vloženo 13.4.2017 11:09:26

     • Ano Kobliho. Jsem blb. 

      Reagovat

       

      Mám úchylku - nesnáším vyčurané amatérské žvanily.

      Vloženo 13.4.2017 11:59:06

      • Svobodný 

       Reagovat

        

       Nejsem Koliha.
       Vy ve své neobjektivitě posuzujete a hodnotíte člověka (Doubka), který má dvě vysoké školy včetně státní zkoušky z ekonomie.
       Váš úsudek je, že nic neumí - profesoři na vysoké škole měli jiný pohled.

       Vloženo 13.4.2017 12:15:18

       • třeba 3 VŠ 

        Reagovat

         

        na řízení jsou trochu jiné předpoklady,ne jen papíry.Každý absolvent VŚ má řadu zkoušek.Přesto vám nenabízí operaci páteře,protože má zkoušky třeba z historie a je v operacích tudíž nekompetentní. Teda za předpokladu,že je soudný.Montérky to nenahradí.

        Vloženo 13.4.2017 12:36:57

       • anonymní čtenář 

        Reagovat

         

        To že si Doubek zaplatil Cevro, které založil Langer z ODS a přednášel tam i Kupec z Mileska, něco vypovídá o kvalitě tohoto ústavu. Titul za prachy k ničemu, ani na řízení techniček to nestačilo

        Vloženo 13.4.2017 13:24:40

        • Rýpal 

         Reagovat

          

         Nechci být rýpavý, ale kdo má 2 vysoký školy a je ještě odborník ve svém oboru. Jen prskal, kterého nenávistné příspěvky tu zaplevelují tyto stránky, zpochybňuje píli, vědomosti a odbornost ing. Doubka.

         Kéž by mělo město Milevsko více takých pánů Doubků. Aspoň polovičních.

         Vloženo 13.4.2017 13:40:00

         • ŚŤOURAL 

          Reagovat

           

          Myslím,že víc Doubků by město finančně neutáhlo. Při dnešní úrovni školství není problém na nestátních školách absolvovat několik VŚ.Připomínky k Doubkovi jsou hlavně k jeho odbornosti a píli k získání peněz.

          Vloženo 13.4.2017 14:51:28

        • Milevšťák 

         Reagovat

          

         "Máte pravdu" ani dvě vysoké školy v Milevsku nestačí, aby byl pozván k odbornému posouzení svých schopností.
         V Milevsku , když není ve správné straně, tak je z politických důvodů (politické korektnosti a vyváženosti) vyloučen z možnosti ucházet se o práci. Je to obdobné jako před rokem 1989, když se nesouhlasilo s vládnoucím režimem tak měl dotyčný smůlu.
         A korunou je návrh rady města Milevska na odvolání z funkce v dozorčí radě JVS. prostě msta za to, že pro své zásady odešel z rady města Milevska.

         Za tento přístup by měla být odvolána celá rada města Milevska v čele se starostou Radostou, který se po neúspěchu v krajských volbách cpe do další funkce.

         Vloženo 13.4.2017 13:46:02

         • je to trchu jinak 

          Reagovat

           

          před několika lety Doubek neuspěl i u psychologického posouzení jeho vlastností k řízení firmy a u předposledního výběrka byl 3. nebo 4.Kdo ho poznal při spolupráci jako radního byl z něj znechucen.

          Vloženo 13.4.2017 14:57:46

          • anonymní čtenář 

           Reagovat

            

           Prostě člověk nezpůsobilý k řízení nejen SMM.

           Vloženo 13.4.2017 17:33:53

        • anonymní čtenář 

         Reagovat

          

         A vy závidíte, že si pan Doubek zaplatil vysoké školy ze svého?
         Pamatuji doby, že nějakýmu Novákovi jednateli SPOSu zaplatilo město vysokou školu ve výši 350 tisíc, aniž vědělo, že platba jde na vrub města.
         Pamatuji prohlášení paní Stráské v oranžových novinách, kde poukazovala, že Polanecký si nechal proplácet také vysokou školu na vrub města.
         Nedodělal jí, protože prý nemohl prokázat, že absolvoval střední školu s maturitou a byl vyhozen. Je-li to pravdou, měl by ten jeden semestr zaplatit zpětně na konto města.

         Vloženo 13.4.2017 13:46:45

« Novější příspěvky |  1 2 3 Starší příspěvky »
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace