Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 

Teplárna v Domoradicích trápí místní i vedení Krumlova

ČESKÝ KRUMLOV – Zatím je Energoblok ve zkušebním provozu, ale i tak už si jeho vedení vyslechlo nespočet stížností a námitek k provozu. Zápach, hluk, prach, doprava biomasy v nákladních autech, odpadní voda. To je výčet těch nejpalčivějších námitek, které mají nejen obyvatelé místní části, ale i radní Českého Krumlova. Starosta za město adresoval své připomínky na krajský úřad při posuzování dopadů na životní prostředí a plánovaných změn.

 

Je to už několik let, co pražská firma Carthmaus koupila starou teplárnu na uhlí a pak ji přestavěla na biomasu. Zařízení je zatím pořád ve zkušebním provozu a musí se neustále veřejně obhajovat a to i u krajského úřadu, který vyhodnocuje vliv na okolní životní prostředí. Veřejné diskuze okolo nevyhovujícího provozu Energobloku se táhnou od roku 2012.

Město Český Krumlov minulý měsíc zaslalo krajskému úřadu dopis, v němž se vyjadřuje k připravovanému záměru úpravy tepelného zdroje na spalování biomasy v Energobloku v Domoradicích. Zásadně například nesouhlasí s dopravou biomasy prostřednictvím nákladní dopravy. Původně měla být totiž přepravována po železnici, což se jeví jako ekologičtější varianta. Pro vedení společnosti Carthamus to však přestalo být ekonomicky výhodné.

„Z hlediska celkového počtu nákladních automobilů přijíždějících do průmyslové zóny v Domoradicích představují nákladní automobily mířící do Energobloku asi 6 % z celkového zatížení dopravní infrastruktury ve zmíněné průmyslové zóně,“ myslí si Zbyněk Škodáček, vedoucí kanceláře společnosti. „Z provedené hlukové studie jednoznačně vyplývá, že v případě zabezpečení Energobloku pouze nákladní automobilovou dopravou,nejsou v chráněném venkovním prostoru obytných staveb překročeny hygienické limity.“

Jednou z výtek místních i vedení Krumlova je rovněž problematika vypouštění odpadních vod, které jsou údajně odváděny tokem přes Přísečnou do Vltavy. Občané si stěžují na kvalitu a teplotu vypouštěných vod. „V areálu Energobloku je v současné době likvidace splaškových vod řešena přečerpáváním splaškových odpadních vod na ČOV sousední firmy. Výtlačné potrubí však vykazuje časté provozní problémy a z tohoto důvodu společnost přistoupí ke změně likvidace odpadních vod,“ uvedl Škodáček. V tomto případě se podle jeho slov k nápravě společnost chystá.

Zřejmě nejdiskutovanější a nejviditelnější stížností občanů a vedení města jsou připomínky týkající se intenzivního zápachu, hluku a prachu. „Nelze souhlasit s tvrzením, že zápach lze přirovnat k „zapařenému borovému či smrkovému lesu,“ píše se v dopisu města.

Společnost Carthamus se brání nařčení, že zápach pochází právě od nich, nikdy to nebylo prokázáno. I tak podnikne kroky ke zlepšení. Například se podle slov Zbyňka Škodáčka vytvoří kapota sušičce biomasy s nuceným systémem odsávání vzdušiny. „Společně se spalinami z biomasového kotle bude odváděna do 110 m komínu. Rozptylová studie tohoto řešení potvrdila absolutní likvidaci emisí pachových látek,“ vysvětlil Škodáček. Celá věc je již ve stavebním řízení. Dále se plánují zástěny na hale a dodatečná prothluková opatření.

„Je více než pochopitelné, že projekt tohoto typu a rozsahu, resp. jeho počáteční provoz, se neobejde bez určitých nesnází. Účelem zkušebního provozu je však prověřit, jakým způsobem může provoz optimálně fungovat, a to i s ohledem na ekonomiku provozu,“ říká Škodáček. Momentálně se vypořádávají připomínky dotčených správních úřadů a veřejnosti. Jedním z dalších kroků je také veřejné projednání posudku a celé dokumentace.

Diskuse k článku - napište váš názor
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace