banner3
Jižní Čechy TEĎ - nejrychlejší zprávy z regionů
 
 
 

Kdy a kam

  • Strakonický dudák aneb Hody divých žen

    pátek 23.8 20:30 - Hrad Strakonice - II. hradní nádvoří

    Hra J. K. Tyla v podání DS Čelakovský.

  • Vlksický Kašpar 2019 - Jonáš a Tingl - Tangl

    pátek 23.8 21:00 - Vlksice

    Divadelní představení.

Zobrazit všechny události
 

K nálezu Ústavního soudu o strakonických volbách se vyjadřují ti, kteří kandidovali

STRAKONICE – Po vyhlášení nálezu Ústavního soudu ke zrušení výsledku komunálních voleb ve Strakonicích se zde vyjadřují strany, hnutí a uskupení, které v říjnu v komunálních volbách kandidovaly. O tom, zda je či není výsledek voleb ve Strakonicích platný, má znovu rozhodnout krajský soud. Zatím nerozhodl. Přinášíme osobní náhled na věc od lídrů nebo zástupců stran. Někteří neodpověděli, ale například lídr SPD Tomia Okamury Jaroslav Čejka se omluvil, že reagovat nebude, protože už není v tomto uskupení. Otázky byly jednoduchá: Byli jste rozhodnutím Ústavního soudu překvapeni? Co tomu říkáte a jak vnímáte dění ve Strakonicích, které jsou půl roku bez zastupitelstva?

Karel Janský, Změna pro Strakonice, autor podnětu k přezkumu regulérnosti voleb:

Rozhodnutím Ústavního soudu v Brně se především konstatovalo, že žaloba na volby byla podána oprávněně. Nyní se jenom Krajský soud v Českých Budějovicích musí vypořádat se zdůvodněním svého usnesení. Jelikož faktické důvody žaloby byly Ústavním soudem potvrzeny, je předpoklad, že krajský soud rozhodne v duchu svého původního rozhodnutí. Pro Strakonice je velmi důležité i nedávné rozhodnutí Ústavního soudu v případu města Bílina, že důkazy se mohly podávat u krajského soudu po celou dobu projednávání až do konečného rozhodnutí. Z toho plyne, že ke zrušení voleb ve Strakonicích přispěly nejenom plakátovací plochy a Zpravodaj, ale i mnoho dalších skutků z doby posledních čtyř let, které byly činěny Strakonickou Veřejností a u krajského soudu se projednávaly. Šlo například o obsazení představenstev a dozorčích rad městem ovládaných podniků politiky spojenými se Strakonickou Veřejností. Například teplárna nabídla levné teplo, i když ono zlevnění firmu značně ekonomicky poškodilo. Samotné zlevnění tepla ale Strakonické Veřejnosti pomohlo ve volbách, jelikož tento krok prezentovala jako svůj úspěch. Strakonická Veřejnost rozhodně nezískala 51 procenty většinu poctivým způsobem a je jenom dobře, že vše bylo řádně prošetřeno – i když celý proces trval delší dobu. Nyní není město nijak paralyzováno. Může získávat prakticky všechny dotace a samo město může přidělovat dotace až do výše 50 tisíc korun v každém konkrétním případě. Také s dalšími nastalými problémy zákony počítají. A kde potíže skutečně nastanou, tam je zřejmý viník. Je jím Strakonická Veřejnost, která svým konáním způsobila zrušení voleb. Tím špatným nemůže být ten, kdo na problémy upozorní. Viníkem je ten, kdo svým jednáním špatný skutek spáchal.

Martin Gregora, TOP 09, v říjnových volbách se dostal do zastupitelstva:

Je to celkem jednoduché, celá současná situace je důsledkem obviňování, vzájemné nesnášenlivosti a tudíž i nepochopení základní otázky, co je náplní práce politika ve městě. A je v tom spousta subjektivních pocitů - ublížení, znevážení vlastní osoby a snahy hledání spravedlivých trestů. Když se lidé perou, těžko mohou společně něco vytvořit. A to je odpověď na druhou otázku, jestli je to ku prospěchu. Pro město, pro nás, pro občany, rozhodně ne. A také se říká, když se dva perou, třetí se směje. Tím třetím jsou okolní města jako třeba Písek, který se nám ve svém rozvoji vzdaluje mílovými kroky. Když budeme donekonečna obviňovat jeden druhého, že za to může, neposuneme se ani o píď. Vlastní rozhodnutí soudu mě nepřekvapilo, výsledek voleb v atmosféře, která připomínala pokřikování trhovců, získal zvláštní pachuť, kterou však lze jen těžko právně uchopit. Z mého pohledu je to promarněné volební období. Jsou starosti v městských podnicích a ti kteří tomu rozumí, by měli dát hlavy dohromady, ať z té či oné strany. Budou toho schopni? To je, oč tu běží. Ať už to ve finále dopadne jakkoli, život jde dál, a když si ho navzájem neztrpčujeme, tak je docela fajn i přesto, že na radnici konšelé půl roku nesedí.

Ladislav Havel, ODS, v říjnových volbách se dostal do zastupitelstva:

Přestože respektuji českou ústavnost, přestože je z rozhodnutí Ústavního soudu zřejmá závažná míra ovlivnění výsledku strakonických voleb, nemohu rozhodně respektovat délku liknavého soudního rozhodování. Ústavní soud tím zlehčuje současnou situaci ve městě bez zastupitelstva a dělá si z jeho občanů legraci. ODS jde o správné fungování Strakonic ve prospěch občanů a jakýkoliv odklad nás brzdí, bere nám projekty i peníze. Konkrétní příklad mám na stole. Jasné prokázání míry vlivu volební kampaně na strakonický výsledek bude krajskou instancí v krátké době neřešitelné. Podle jakých podkladů bude tedy českobudějovický krajský soud rozhodovat? To jistě ale ví i soud ústavní. Jako občané nepotřebujeme paralyzovanou radnici. Potřebujeme rychlé a především jasné rozhodnutí o volbách a pak ihned nastoupit jako řádní zastupitelé do práce pro Strakonice tak, jak jsme to za ODS občanům slíbili. Držím nám, Strakoňákům, palce.

Pavel Pavel, Jihočeši 2012, v říjnových volbách se dostal do zastupitelstva:

Mě hlavně překvapuje, kolik lidí ještě současné radnici fandí. To, že nehospodárně nakládá s majetkem města, poškozuje teplárnu a opakovaně porušuje zákony, je dlouhodobě známé. Proto jsem takový postup Ústavního soudu očekával. Chápu, že soudci chtějí mít situaci ve Strakonicích ještě podrobněji doloženou, než vydají konečný výrok. Za situaci ve městě nese odpovědnost jedině Strakonická Veřejnost a její zoufalá snaha o oddalování naplnění zákona. Rozčarování Strakoňáků, a to nejen na sociálních sítích, je pochopitelné. Od stávající radnice slyší jen líbivé lži a sliby, zatímco se postupně dovídají, do jakého stavu radní dovedli například teplárnu, přádelnu či pivovar.

Radek Sosna, Jihočeši 2012, v říjnových volbách se dostal do zastupitelstva:

Rozhodnutí Ústavního soudu mě překvapilo, čekal jsem jasnější rozhodnutí, které by do situace ve Strakonicích vneslo více světla. Co je pro mě důležité je to, že Ústavní soud, přestože vyhověl stížnosti jednoho ze stěžovatelů, ve svém závěru konstatuje - „že v řízení před krajským soudem byl skutkový stav zjištěn spolehlivě, v rozsahu a kvalitě, které umožňovaly přijetí většiny jeho právních závěrů o vadách volebního procesu a jejich vlivu na volební výsledek". Je to pro mě potvrzení toho, že se ve Strakonicích, a nejen před podzimními volbami, děly věci, které mají se standardními demokratickými postupy pramálo společného. Ještě více mě překvapuje, jak je toto bezstarostně přijímáno strakonickou veřejností. Současná situace ve strakonické teplárně, do které se dostala personální politikou současného vedení města, by měla být pro všechny velkým mementem.

Petr Sojka, ANO 2011:

Musím konstatovat, že rozhodnutí Ústavního soudu nás překvapilo. Očekávali jsme jednoznačné rozhodnutí ať už pro potvrzení rozsudku krajského soudu v Českých Budějovicích nebo zamítnutí. Rozhodnutí Ústavního soudu vrátit celou kauzu zpět na krajský soud městu neprospěje, a to z několika důvodů. Jedním z nich je, že pravděpodobně rok po volbách nebudeme mít ještě funkční zastupitelstvo. Ano máme radu, která hospodaří v rozpočtovém provizoriu a může připravovat plány pro nadcházející období, nicméně nejvíce na to doplácí občané Strakonic. Stále netuší, co nastane. Město by už potřebovalo mít plně funkční zastupitelstvo a začít se věnovat práci, která je s tím spojena. Hlavním problémem poslední doby je Teplárna Strakonice. Můžeme konstatovat, že situace zde není dobrá. Teplárna doposud nemá plně funkční vedení, ekonomicky se jí nedaří, což prokazuje prodej chaty na Kvildě. Dozorčí rada se rozhodla podnik opustit, a to vše městu škodí. Už od roku 2017 nemá naše město tajemníka, a to nehází dobré světlo na vedení města. Naše okresní město si zaslouží mít kvalitní vedení města s fungujícím tajemníkem úřadu. Co se týká nového procesu u krajského soudu, kam byla celá záležitost vrácená ústavním soudem, bude velmi těžké prokázat, zda průběh předvolební kampaně ze strany Strakonické Veřejnosti byl hrubě veden proti jiným kandidujícím politickým uskupením.
Dle mého názoru by městu prospělo, kdyby soudy rozhodly pro opakování voleb a občané Strakonic rozdali nové karty. Tím by se uvolnila napjatá atmosféra, která město sužuje, a začalo se konečně pracovat ve prospěch města. Je zapotřebí konečně přestat si mezi sebou vytýkat chyby a začít společně mezi sebou spolupracovat a komunikovat.
Přeji si, aby projednání a rozhodnutí proběhlo v co nejkratší době. A aby všichni zúčastnění přijali rozhodnutí krajského soudu, ať už dopadne jakkoliv, s pokorou a neodvolali se znovu k ústavnímu soudu a tím nebrali své občany jako rukojmí.

Radek Chvosta (ODS), bývalý zastupitel:

Ústavní soud potvrdil, že došlo ve Strakonicích k poškození politické konkurence a nerovnému volebnímu boji. ODS tyto praktiky odsuzuje a stojí za otevřeným volebním kláním s rovnými příležitostmi pro všechny strany a hnutí. ODS plně respektuje rozhodnutí Ústavního soudu, ale zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích a vrácení rozhodování opět Krajskému soudu v Českých Budějovicích k novému posouzení však považujeme za nešťastné. Očekávání nás i obyvatel Strakonic bylo jiné. Předpokládali jsme jasné stanovisko, které platnost výsledku komunálních voleb potvrdí, nebo nařídí konání voleb nových. Domníváme se, že obyvatelé Strakonic si zaslouží fungující zastupitelstvo a aktivní řešení problémů města tak, aby se lidem ve městě lépe žilo. Měsíce a roky trvající soudní spory opravdu nic dobrého městu nepřinesou.

Vladimír Hanáček, KDU-ČSL:

KDU-ČSL nález ÚS nepřekvapil. Potvrdil, že předvolební kampaň nebyla zcela férová, z čehož by se všechny kandidující strany měly do budoucna poučit. Na druhou stranu je však těžko prokazatelný vliv této kampaně na konkrétní výsledek voleb. Takové hodnocení my zastáváme dlouhodobě. Nyní nám nezbývá než počkat na nové rozhodnutí krajského soudu, které snad přijde co nejdříve, protože aktuální stav městu vůbec neprospívá. Pokud by soud potvrdil nové volby, jsme připraveni se znovu ucházet o důvěru voličů. Nicméně nezávisle na tom připravujeme řadu vlastních projektů pro občany Strakonic. Je třeba ukončit spory a začít hledat dobrá řešení místních problémů.

Josef Štrébl (Volba pro město), prozatímní místostarosta:

I tato varianta byla ve hře a Ústavní soud měl plné právo ji zvolit a dost možná právě z důvodu nedostatečného prokázání míry ovlivnění volebního výsledku předvolební politickou soutěží zvolil možnost vrácení celé záležitosti zpět k projednání krajskému soudu. Mám-li vyjádřit svůj vlastní názor, pak jsem právě s touto možností počítal. Nyní už bude jen na Krajském soudu v Českých Budějovicích jak rychle bude jednat a jakým způsobem míru ovlivnění prokáže. Přál bych především městu, aby celá záležitost byla co nejrychleji ukončena, protože v samém důsledku nikomu nic dobrého nepřinesla. Město funguje v rozpočtovém provizoriu, což by samo o sobě tak velký problém nebyl, ale zoufale chybí zastupitelstvo, které by rozhodovalo o stěžejních záležitostech, které značně ovlivňují chod města. Tvrdí-li někdo, že město funguje jako v běžném režimu, pak veřejně mystifikuje. Nefunguje! Už jen fakt, že na dotační podporu od města čekají spolky, sdružení, dětské zájmové kroužky, kterým tato podpora samozřejmě nebude upřena, ale přijde se značným zpožděním. A všichni velmi dobře víme, s jakými potížemi se následně musí potýkat, chybí-li prostředky, se kterými na provoz jednotlivá sdružení počítala. Tohle chápu jako veliké ublížení všem lidem ve městě. Stejně funguje tok evropských či krajských dotací směrem k městu. Ani tady není pravdou, že je tento segment bez omezení. Každou žádost o dotaci musí schválit zastupitelstvo, které neexistuje. Skutečnost, že Volba pro město se do zastupitelstva města přes pětiprocentní hranici nedostala, jsem sám za sebe vnímal jako porážku, kterou jsem ale s pokorou za hnutí přijal. I to je velké umění se ctí odejít. Možná by si tohle někteří z politiků měli uvědomit při prohlášeních, ve kterých se ohánějí konáním dobra pro blaho obyvatel.

Robert Flachs, Strakonice přímo:

Ústavní soud v odůvodnění svého rozhodnutí potvrdil nepravosti, které se staly při volbách ve Strakonicích. Pro Strakoňáky určitě není dobrá zpráva, že se neférovosti dějí ve městě, kde se téměř každý s každým zná. Pokud se ptáte v druhé otázce na komentář k dění ve městě, přidám se k většině občanů, které zajímá spíše špatný ekonomický stav teplárny, respektive budoucí cena tepla, než absence několika schůzek zastupitelů. S děním ve městě souvisí i zhoršení mezilidských vztahů, neboť za odlišný názor si místo věcné diskuse člověk odnáší snůšku urážek. Tento stav může od věcí veřejných odradit zbytek slušných lidí.

 

Diskuse k článku - napište váš názor
 

Další zprávy z regionu

 
 

Diskuse ke článku

Zbývá znaků: 1200
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace